Hans Hanko

Hans Hanko on minu isapoolne esivanem, kelle sugupuu ulatub tagasi päris mitmesse Tartumaa Kambja kihelkonna mõisa, sh. Kuuste, Vana-Prangli, Tõdu, Kammeri ja Haaslava. Ent Hankode kaugeim teadaolev esiisa näikse olevat pärit hoopis Laiuse kihelkonnast. Kambja kihelkonnast pärit esivanemaid on üldiselt üsna hea uurida – meetrikad on hästi säilinud ja olemas on ka personaalraamatud, millest vanima algusaastaks on koguni 1760. Neist on palju abi, lisaks leidub neis nii mõndagi huvitavat – väikesed lisamärkused inimeste kohta jne., mis annavad teavet, mida vaid meetrikaid lapates ei saaks.

Sugupuutabelis nimede ees olev number tähistab põlvkonda, nime järel olev arv tähistab järjekorranumbrit loetelus.

     +--- 4-Aia Rein (1720-1760) - 8
   +--+ 3-Annuka Märt (1745-1809) - 4
   | |   +--- 6-Lubja Annuk (-1730) - 24
   | | +--+ 5-Annuka Hans (1705-1777) - 16
   | | | +--- 6-Mari (-1741) - 25
   | +--+ 4-Annuka Hansu t. Mari (1725-) - 9
 +--+ 2-Rein HANKO (1782-1840) - 2
 | | +--- 4-Mihkli Jaan (1710-1780) - 10
 | +--+ 3-Mihkli Jaani t. Epu (1749-1814) - 5
 |   | +--- 5-Suusa Märt (-1734) - 17
 |   +--+ 4-Suusa Märdi t. Ann (1718-1749) - 11
 |    +--- 5-Anu (-1742) - 18
--+ 1-Hans HANKO (1816-1855) - 1
 |    +--- 5-Matu Peedu Jüri (-1731) - 19
 |   +--+ 4-Matu Peedu Jüri p. Jaak (1727-1792) - 12
 |   | +--- 5-Ellu (-1739) - 20
 | +--+ 3-Peedu Jaagu p. Jüri (1748-1798) - 6
 | | | +--- 5-Keerdo Mikk (-1747) - 21
 | | +--+ 4-Keerdo Miku t. Madli (1723-1779) - 13
 +--+ 2-Sohvi HANKO (1789-1855) - 3
   | +--- 4-Tisleri Toomas (1727-1800) - 14
   +--+ 3-Tisleri Tooma t. Ann (1769-1807) - 7
    | +--- 5-Säägi Mäll (-1740) - 22
    +--+ 4-Säägi Mällu t. Mai (1729-1792) - 15
      +--- 5-Maret - 23

I põlvkond

1. Hans HANKO /Hans Anko, Annuka Märdi Reinu poeg Hans, Hannoka Märti Reino p. Hans/, isa Rein Hanko – vt. nr. 2, ema Sohvi Hanko – vt. nr. 3, sündis 30.08.1816 Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas /Neu-Kusthof/ Võnnu kihelkonnas. Ristiti 03.09.1816, vaderid: Peedu Paabu Jüri poeg Hans, Jaani Peetri Jaan, Konksi Juhani naine Eeva. Hingeloendites on Hans esimest korda kirjas 1826. a. Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas Voore külas Hüti talus nr. 39. Isa Rein on tulnud Logina külast Annuka talust Hüti tallu peremeheks. Sama revisjoni ajal sai pere endale ka perekonnanime kujul ANKO, edaspidi jagunevad selle perekonnanime saanud inimesed HANKO-deks ja ANKO-deks. Mõlemad nimekujud on käibel siiani, Hanko siiski enam kui Anko (Rahvastikuregistri järgi kõnnib Eestimaa peal ringi 28 Hanko-nimelist ja alla viie Anko-nimelise isiku). Lisaks nendele kahele nimele võib kirikuraamatutes kohata veel ka nimekuju ANNOK. Perekonnanimi on ilmselt tuletatud talunimest Annuka. Talu asus Logina külas. Võnnu (ja ka Kambja) kihelkonnas pandi võrdlemisi palju perekonnanimesid, mis on moodustatud nö. talunimede ainetel – nad ei ole üksüheselt talunimed, kuid seos talunimedega on siiski aimatav. 1834. a. revisjoni ajal oli Hans endiselt kirjas Hüti talus. 1842. a. lahkus Hans Vastse-Kuuste mõisapiirkonnast ja läks elama Tõdu mõisapiirkonda /Tödwenshof/ Põlva kihelkonnas. Oli taluperemees. Hans suri 38-aastaselt 21.05.1855 õhtul Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 26.05.1855. Surmapõhjus – malaaria /kaltes Fieber/.

Laulatati Kambjas 19.11.1839 Mari Anon-iga Kaatsi külast Suure-Kambja mõisapiirkonnast /Groß-Kamby/ Kambja kihelkonnast. Hans oli abiellumise ajal sulane.

Abikaasa Mari ANON /Laksi Jakabi Peetri tütar Mari, Marri Annon, Laksi Jakkabi Petre T. Marri/, isa Peeter Anon, ema Liis, sündis 07.10.1814 Suure-Kambja mõisapiirkonnas. Ristiti 12.10.1814, vaderid: Roiu Jüri tütar Mari, Jaska Hindrike naine Ann, Tapu Peeter. Leeritati Kambjas 1831. 1816. a. revisjoni ajal elas Robi talus nr. 18 Kaatsi külas, kus isa Peeter oli peremees. 1826. a. sai koos perega perekonnanimeks ANON /ANNON/. Pärast abikaasa Hansu surma abiellus Mari teistkordselt Kambjas 18.09.1855 sulase Hindrik Kolk-iga /Hindrik Kolgan/ Tõdu mõisapiirkonnast. Sellest abielust sündis üks tütar – Mari Kolk. 1856. a. läksid Hindrik ja Mari Tõdust Suure-Kambja mõisapiirkonda. 1858. a. revisjoni ajal oli pere kirjas Trossi talus nr. 65. Hindrik suri 65-aastaselt 05.02.1872 ennelõunal Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 07.02.1872. Surmapõhjus – rinnapõletik /Brustentzündung/. Mari kuulus Kambja vennastekogudusse. Suri 72-aastaselt 31.03.1887 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 07.04.1887 Kambja kalmistule (praegu perekond Hanko hauaplats). Surmapõhjus – rinnahaigus /Brustkrankheit/.

Lapsed:

1) tütar Leenu HANKO /Leno Anko/, sündis 07.01.1841 hommikul Voore külas Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas. Ristiti Kambja kirikus pastori poolt 12.01.1841, vaderid: tüdruk Leenu Laksi, perenaine Anu Põder, sulane Juhan Ruts. Leenu sündimise ajal oli isa sulane. Suri pooleteistaastaselt 03.06.1842 keskpäeval Voore külas ja maeti 06.06.1742. Surmapõhjus – rinnahaigus.

2) poeg Jaan HANKO /sünnikandes Jaan Annok/, sündis 21.03.1844 hommikul Voore külas Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas. Ristiti Kambja kirikus pastori poolt 27.03.1844, vaderid: sulane Jaan Põderson, peremees Jaan Anko, tüdruk Liis Laks. Leeritati Kambjas 29.03.1861. Oli taluperemees. 1905. a. paiku läks Tartu Maarja koguduse liikmeskonda. Elu lõpul elas nähtavasti Lelles. Suri 82-aastaselt 29.09.1926 Lelles ja maeti 03.10.1926 Lelle kalmistule.

Laulatati Kambja kirikus pastori poolt 08.12.1874 tüdruk Liis Rõõmberg-iga /Liis Röömberg/ Suure-Kambja mõisapiirkonnast. Jaan oli kihluse ajal taluperemees. Liis sündis 17.11.1849 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas, isa vabadik Teppani Peedu Jaan Rõõmberg, ema Mari. Ristiti kodus koolmeistri poolt 20.11.1849, vaderid: perenaine Liis Rõõmberg, vabadik Anna Laanberg, peremees Jüri Kukk. Leeritati Kambjas 30.10.1866. Liis suri 72-aastaselt 20.09.1922 Lelles ja maeti 24.09.1922 Lelle kalmistule. Lelle kalmistu oli sel ajal Lelle õigeusu koguduse kalmistu. Jaani ja Liisi hauad on tähistatud valuristidega, nimetahvlid puuduvad.

Lapsed:

a) poeg Kusta HANKO /Kustaw Anko/, sündis 26.05.1876 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 06.06.1876, vaderid: peremees Kusta Kevend, sulane Jaan Jaanson, perenaine Mari Tornius. Suri 11-kuuselt 05.05.1877 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 08.05.1877. Surmapõhjus – krambid /Krämpfe/.

b) tütar Pauline Elisabeth HANKO, sündis 18.04.1878 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 07.05.1878, vaderid: sulase naine Leena Jaanson, tüdruk Liis Kugel, sulane Jaan Tornius. Suri 11-kuuselt 03.04.1879 öösel Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 08.04.1879. Surmapõhjus – rinnahaigus.

c) poeg Julius HANKO, sündis 29.06.1880 õhtul Suure-Kambja mõispiirkonnas ja ristiti kodu koolmeistri poolt 27.07.1880, vaderid: sulane Johan Rõõmberg, peremees Johan Tornius, sulase naine Mari Tornius. Leeritati Tartu Maarja koguduses 13.02.1899. Läks 20. sajandi algusaastatel Lätti ning hiljem Venemaale (abiellus Lätis, esimene laps on sündinud Kaluugas Venemaal). Tagasi tulles asus elama kõigepealt Tartusse ja seejärel Lellesse (Kambja personaalraamatu järgi arvatavasti Lalli külla Lelle lähedal) ja hakkas pidama Lelles apteeki. Suri 50-aastaselt 03.08.1930 Lelles ja maeti Lelle kalmistule. Hauda tähistab graniitsammas.

Laulatati Ventspilsis 23.07.1911 Julie Lisette Celm-iga /Julie Lisette Zelms/. Julie Lisette sündis 15.10.1888 (27.10.1888 ukj.) kell 8 õhtul Behrsen kõrtsis arvatavasti Vircava mõisapiirkonnas /Würzau/ Jelgava kihelkonnas, isa puusepp Janis Zelms /Jahnis Zelms/, ema Dore. Ristiti Jelgava Püha Anna kiriku pastoraadis pastor Conradi poolt 01.12.1888, vaderid: Kunrad, perenaine Julie Brasch, poiss Jeanot Osol. Suri 73-aastaselt 03.06.1962.

Lapsed:

* Ilmar HANKO, sündis 02.02.1912 Kaluugas Venemaal. Leeritati Tallinna Kaarli kirikus 19.05.1929. Suri 17.11.1978 ning maeti Tartu Rahumäe kalmistule.

Oli abielus Emma Pleschkis-ega. Emma sündis 27.08.1918 kell 9 hommikul Raadi vallas /Rathshof/ Tartu-Maarja kihelkonnas, isa Konstantin Ernst Bruno Pleschkis, ema Emma Helene Elisabeth, sünd. Luig /Luik/. Ristiti kodus A. Päiva poolt 08.12.1918, vaderid: Alide Tammann, Valentine Fuchs, Hans Rattasepp. Emma ema Emma Helene Elisabethi õde oli Ida Luise Luig, kes abiellus Eduard Aleksander Hankoga – vt. allpool, ja poolõde Alide Johanna Tamman, kes oli abiellus kolonel Jaan Rinkiga.

Laps:

** poeg Jaan HANKO (05.05.1942 – 23.02.2010) – oli abielus ja tal olid lapsed.

* tütar Laine HANKO, sündis 08.04.1913 (21.04.1913 ukj.) kell 10 hommikul Tartu linnas ja ristiti 05.05.1913, vaderid: Anna Rõõmberg, Emmeline Jaanson, Eduard Hanko.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Türil Lelle koguduse apostlik-õigeusu preestri poolt 25.12.1929 Alfred Ilp-iga. Alfred (Freddy) sündis 09.07.1906 kell 8 hommikul Tartus, isa Margus Ilp, ema Leena Elisabeth, sünd. Vengri. Ristiti 13.08.1906, vaderid: Jaan Missikson, Johannes Koll, Alide Adler. Leeritati Tartu Pauluse kirikus 21.05.1925. Alfred lõpetas 1926 Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning asus õppima Tartu Ülikooli metsaosakonda (kuni 1935). Aastatel 1939-1940 õppis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Oli Korp! Vironia liige. Elas Aegviidus, oli raudteetöötaja. Mõrvati 1941 punaste poolt. Laine teine abikaasa oli Edgar Evald Jõgar /Edgar Ewald Jõgar/. Edgar Evald sündis 22.02.1923 Saadjärve vallas Äksi kihelkonnas, isa August Eduard Jõgar, ema Rosalie, sünd. Lakk /Lak/. Ristiti kodus K. Plaksi poolt 18.03.1923, vaderid: Arnold Tiidor, Karl Rebane, Helmi Rebane.

Laine ja Alfredi lapsed:

** tütar Aime ILP, sündis 10.01.1931 Tartus ja ristiti 06.04.1931. Oli abielus ja tal olid lapsed.

** poeg Rein ILP, sündis 16.09.1933 Tartus ja ristiti kodus õpetaja A. Võõbuse poolt 29.03.1934, vaderid: Ilmar Hanko, Voldemar Piip, Erika Püssa. Rein suri 62-aastaselt 23.11.1995 ja maeti 29.11.1995 Siimusti kalmistule Jõgevamaal. Rein oli abielus ja tal oli laps.

* tütar, kaksik Asta HANKO, sündis 27.07.1919.

Oli kaks korda abielus. Esimene abikaasa oli Erwin Carl Sigismund Berendson, kes sündis 02.04.1914 Peterburis, isa Albert Oscar Berendson, ema Mathilde Wilhelmine Marie, sünd. Uexküll. Ristiti 24.04.1914. Õppis arstiks. II Maailmasõja ajal teenis saksa sõjaväes arstina. Saabus koos abikaasa Astaga 1940 Kieli, nad paigutati Flintbekis asunud Balti põgenike laagrisse. Erwini ja Asta abielu lahutati. Asta abiellus teistkordselt läti sõjaväelase Edgars Tiltiņš-iga. Edgars sündis 04.01.1920. Edgars ja Asta asusid 16.11.1949 Naapolis, Itaalias “USAT General Hersey” pardale koos teiste emigrantidega ning saabusid 06.12.1949 Melbourne’i sadamasse Austraalias. Edgars suri 73-aastaselt märtsis 1993 Melbourne’is. Asta suri 73-aastaselt 25.04.1993 Adelaide’is Austraalias.

Asta vallaslaps:

** tütar Maret HANKO

Asta ja Erwini laps:

** tütar [tõenäoliselt elusolev]

Asta ja Edgarsi laps:

** poeg [elusolev]

* tütar, kaksik Erika HANKO, sündis 27.07.1919. Oli abielus ja tal olid lapsed.

d) poeg Eduard Aleksander HANKO, sündis 22.12.1881 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas, ristiti kodus koolmeistri poolt 10.01.1882, vaderid: vallakirjutaja Herman Eichhorn, sepp Johan Hanko, perenaine Marie Hanko. Leeritati Tartu Maarja koguduses 1900. 1917. a. tuli Tallinna ja liitus Tallinna Kaarli koguduse II pihtkonnaga. Pidas segakauplust. Suri 75-aastaselt 21.03.1957 ja maeti Tallinna Siselinna kalmistule (Vana-Kaarli kalmistule). Samale hauaplatsile on maetud kolonel Jaan Rink abikaasaga. Koloneli teine naine Alide Johanna Rink, sünd. Tamman, oli Eduard Hanko abikaasa Ida Luise Hanko, sünd. Luik /ka Luig/ poolõde.

Laulatati Tallinna Kaarli kiriku pastoraadis pastor R. Hurda poolt 19.10.1917 Ida Luise Luik-iga. Ida Luise sündis 17.06.1891 Omuļi mõisapiirkonnas /Homeln/ Ērģeme kihelkonnas, isa Mihkel Luik /Luig/, ema Liisa, sünd. Lammas. Leeritati Tartu Maarja koguduses 01.06.1908. Suri 68-aastaselt 25.04.1960 ja maeti Tallinna Siselinna kalmistule.

3) poeg Johan HANKO /Johann Hanko, Johann Hannok/, sündis 29.05.1847 hommikul Voore külas Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas. Ristiti koolmeistri poolt 01.06.1847, vaderid: sulane Johan Poolakene, sulane Jaak Kongs, perenaine Leena Hanko. Leeritati Kambjas 28.03.1865. Pidas Kambjas sepa ametit. Suri 36-aastaselt 08.01.1883 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 12.06.1883. Surmapõhjus – tuberkuloos /Schwindsucht/.

Laulatati Kambja kirikus pastori poolt 18.04.1871 tüdruk Leena Paal-iga /Lena Paal/ Suure-Kambja mõisapiirkonnast. Leena sündis 01.11.1851 hommikul Vana-Prangli mõisapiirkonnas /Alt-Wrangelshof/ Kambja kihelkonnas, isa peremees Jaan Paal, ema Sohvi. Ristiti kodus koolmeistri poolt 11.11.1851, vaderid: perenaine Leena Aermann, kupja naine Krõõt Tirmann, peremees Jaan Lama. Leeritati Kambjas 27.10.1868. Pärast abikaasa Johani surma sündis Leenal kolm vallaslast, kes samuti said perekonnanimeks Hanko. Minu isa nimetas neid vanaonu Juhani naise järglasi muigamisi „vale-Hankodeks“. Leena suri 57-aastaselt 13.12.1908 kell 7 hommikul Suure-Kambja mõispiirkonnas ja maeti 16.12.1908. Surmapõhjus – tuberkuloos.

Lapsed:

a) tütar Miina HANKO /Mina Hanko/, sündis 07.11.1871 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 14.11.1871, vaderid: tüdruk Miina Ralja, tüdruk Tiiu Savo, peremees Jaan Hanko. Isa oli lapse sündimise ajal sulane. Suri 1-aastaselt 13.01.1873 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 21.01.1873. Surmapõhjus – krambid.

b) tütar Mari HANKO /Marri Hanku/, sündis 18.02.1873 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 04.03.1873, vaderid: tüdruk Mari Kolk, tüdruk Liis Anon, peremees Jaan Hanko. Suri 1-aastaselt 24.04.1874 keskpäeval Suure-Kambja mõispiirkonnas ja maeti 28.04.1874. Surmapõhjus – rinnahaigus.

c) poeg Kusta HANKO /Kusta Anko/, sündis 22.01.1875 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 08.02.1875, vaderid: peremees Jaan Paal, peremees Jaan Tornius, perenaine Liis Ipsberg. Isa Johani ametiks on lapse sünnikandes märgitud sepp. Leeritati Kambjas 01.11.1892. Kusta suri 23-aastaselt 01.01.1899 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 06.01.1899. Surmapõhjus – tuberkuloos.

d) poeg Eedi Hanko /Eduard Hanko, Edi Hanko/, sündis 12.02.1877 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 06.03.1877, vaderid: sulane andres Keermann, peremees Jüri Hanko, perenaine Liis Hanko. Leeritati Tartu Peetri kirikus 30.10.1894. 1909. a. läks koos perega Peterburgi ja asus sealse Jaani koguduse liikmeskonda. 26.02.1937 ilmus „Postimehes“ järgmine nupuke: „Eduard Hanko 60-aastane. 27. weebruaril pühitseb oma 60 aasta sünnipäewa Eduard Hanko, kes on Tartu Mööblitislerite Kutseühingu esimees ja Tartu Õppinud tööliste Keskkoonduse kauaaegne juhatuseliige. Ed. H. on sündinud Kambja wallas Tartumaal käsitöölise pojana.“ Eedi suri 64-aastaselt 22.06.1941.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Tartu Peetri kirikus I pihtkonna pastori poolt 20.02.1900 Alvine Johanna Ivanson-iga /Alwine Johanna Iwanson/. Alvine Johanna sündis 20.11.1880 ennelõunal Suure-Kambja mõisapiirkonnas, isa kohaomanik Johan Ivanson, ema Juula, sünd. Klein. Ristiti kodus köstri poolt 14.12.1880, vaderid: kohaomanik Alvine Kanna, kohaomanik Ann Ratassepp, tisler Jaan Klein. Leeritati Tartu Peetri kirikus 26.10.1897. Suri 27-aastaselt 29.01.1908 ja maeti 02.02.1908. Surmapõhjus – tuberkuloos. Teistkordselt abielus ilmselt Peterburis umbes 1911. a. Helene Kristine Palmberg-iga. Helene Kristine sündis 07.11.1887 kell 11 hommikul Vööla mõisapiirkonnas /Bysholm/ Noarootsi kihelkonnas, isa kaupmees Johan Palmberg, ema Julie, sünd. Herman. Ristiti Vöölas 22.11.1887, vaderid: Peeter Palmberg, proua Helene Palmberg, preili Elvine Nõmm. Leeritati Noarootsi kirikus 11.07.1904. 1911. a. läks Peterburgi, kus abiellus. Helene Kristine suri 84-aastaselt 1971 Stockholmis Rootsis.

Eduardi ja Alvine Johanna lapsed:

* poeg Ferdinand HANKO, sündis 20.01.1901 hommikul Suure-Kambja vallas ja ristiti 11.02.1901, vaderid: Gustav Moss, Johann Paal, Emilie Hanko. Suri 11-kuuselt 20.12.1901 Tartus ja maeti 23.12.1901. Surmapõhjus – düsenteeria.

* tütar Hilda HANKO, sündis 30.04.1902 kell pool 4 hommikul Tartus ja ristiti kodus köstri poolt 26.05.1902, vaderid: Alma Tanik, Pauline Hanko, August Hanko.

Abiellus Johannes Kabel-iga. Elasid Palu talus Kunila külas Kursi vallas Tartumaal. Hilda küüditati koos kolme lapsega (Enn, Viiu ja Linda) 28.03.1949. Eesti NSV Ministrite Nõukogu otsusel 14.03.1949 saadeti nad Irkutski oblastisse Ussolje rajooni. Vabanesid 17.04.1958. Abikaasa Johannes sündis 09.03.1901 kell 12 keskpäeval Puurmanni vallas /Schloß Talkhof/ Kursi kihelkonnas, isa taluperemees Jüri Kabel, ema Anna, sünd. Nõmmeots. Hädaristimise viis läbi kooliõpetaja Tõnu Kabel 18.03.1901, vaderid: kooliõpetaja Tõnu Kabel, sulane Aleksander Luga, tüdruk Pauline Näro. Leeritati Kursi kirikus 25.06.1917. Arreteeriti Kursi vallas 11.10.1944. Sõjatribunali otsusel 19.05.1945 määrati Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-1a alusel 20 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele. Karistust kandis Komi ANSV-s ja Krasnojarski krais Norillag-is. Suri 44-aastaselt 25.01.1946. Andmed arreteerimiste ja küüditamiste kohta siin ja edaspidi on pärit „Memento“ andmebaasist – vt. Okupatsioonimuuseumi koduleht.

Lapsed:

** poeg

** tütar

** tütar

* poeg August HANKO, sündis 06.07.1904 kell pool 2 hommikul Tartus ja ristiti kodus köstri poolt 01.08.1904, vaderid: August Ratassepp, Gustav Moss, Anna Ratassepp. Suri 10-kuuselt 25.05.1905 Tartus ja maeti 29.05.1905. Surmapõhjus – sarlakid.

* tütar Meeta HANKO /Meta Hanko/, sündis 20.09.1906 kell pool 7 hommikul Tartus ja ristiti kodus köstri poolt 12.11.1906, vaderid: Rosina Kool, Ida Paal, August Suup. Suri 10-kuuselt 17.07.1907 Tartus ja maeti 19.07.1907. Surmapõhjus – koolera-laadne haigus /cholera nostras/.

Eduardi ja Helene Kristine laps:

* poeg Erich HANKO, sündis 20.07.1912 (ukj.) Peterburis. Õppis Tartu Ülikoolis veterinaarmeditsiini. Illustreeris raamatuid. Emigreerus koos perega Rootsi. Suri 83-aastaselt 11.02.1996 Stockholmis.

Oli abielus Ariadne Pedak-uga.

Lapsed:

** poeg

** poeg

** tütar

e) tütar Emilie HANKO, sündis 26.09.1879 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 28.10.1879, vaderid: perenaine Mari Paal, metsavahi naine Viiu Ipsberg, sulane Jaan Tornius. Läks 1898 Tartu Peetri koguduse liikmeks, leeritati Tartu Peetri kirikus 25.07.1898. 1901 läks Tartu Maarja koguduse liikmeskonda. Emilie suri 48-aastaselt 19.07.1928.

Laulatati Tartu Maarja kirikus 11.03.1901 Peeter Enno-ga /Peter Enno/ Tammistu vallast Tartu-Maarja kihelkonnast. Peeter sündis 28.05.1874 hommikul Tammistu mõisapiirkonnas /Tammist/, isa Johann Enno, ema Mari, sünd. Karstama. Ristiti 23.06.1874, vaderid: Peeter Tamm, Jakob Jürgenson, Mai Enno.

Lapsed:

* poeg Karl Ferdinand ENNO, sündis 31.12.1901 kell 7 õhtul Luunja vallas /Lunia/ Tartu-Maarja kihelkonnas ja ristiti 13.01.1902, vaderid: Kristjan Märtinson, Jaan Papp, Juuli Sussar. Leeris käis 1919. Läks arvatavasti Maarja-Magdaleena koguduse liikmeskonda.

* poeg Eduard ENNO, sündis 25.09.1903 kell 11 hommikul Luunja vallas ja ristiti 12.10.1903, vaderid: Eduard Hanko, Jaan Enno, Liisa Enno. Suri üheaastaselt 13.06.1905 kell 2 päeval ja maeti 16.06.1905. Surmapõhjus – difteeria.

* poeg Voldemar Johannes ENNO /Woldemar Johannes Enno/, sündis 17.06.1907 kell 7 hommikul Kaarli karjamõisas Vara vallas /Warrol/ Maarja-Magdaleena kihelkonnas ja ristiti köster J. Kondi poolt 08.07.1907, vaderid: tööline Eduard Paldekos, tööline Karl Täpsi, tüdruk Adeele Käärt. Leeritati Tartu-Maarja kirikus 30.11.1924.

* poeg Osvald ENNO /Oswald Enno/, sündis 20.03.1909 kell 11 hommikul Kaarli karjamõisas Vara vallas ja ristiti köster J. Kondi poolt 28.03.1909, vaderid: Jaan Kilk, sepp Hindrik Kajal, abielunaine Emilie Täpsi.

* poeg August ENNO, sündis 04.11.1910 kell 2 hommikul Vara mõisas ja ristiti kooliõpetaja J. Karleiditi (?) poolt 28.11.1910, vaderid: tööline Johan Hanko, tööline Karl Kumm, tüdruk Marie Hanko.

* tütar Aliide Alviine ENNO /Alide Alwine Enno/, sündis 21.07.1912 Vara vallas ja ristiti 12.08.1912.

* poeg Paul Oskar ENNO, sündis 30.11.1915 kell 3 päeval Vara mõisas ja ristiti kodus köster J. Kondi poolt 28.12.1915, vaderid: Jüri Viigand, Oskar Valgerist, Pauliine Västrik.

* poeg Eduard ENNO, sündis 07.03.1918 kell 4 hommikul Vara mõisas ja ristiti kodus köster J. Polakase poolt 01.04.1918, vaderid: Oskar Västrik, Otto Friedrich Hermann, Hilda Müürsepp.

f) tütar Pauline Elisabeth HANKO, sündis 01.11.1881 õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 22.11.1881, vaderid: tüdruk Mari Sild, sepa naine Anna Pulk, sulane Jaan Kleinberg. Suri 25-aastaselt 01.02.1907 kell 12 öösel Suure-Kambja vallas ja maeti 04.02.1907. Surmapõhjus – ajupõletik.

4) poeg Jüri HANKO /Jürri Hanko/, sündis 05.12.1849 hommikul Tõdu mõisapiirkonnas Põlva kihelkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 11.12.1849, vaderid: vabadik Jüri Põdrason, sulane Peeter Paats, tüdruk Mai Kolmik. Leeritati Kambjas 19.03.1867. Oli kohaomanik Kambja vallas Kaatsi külas – Robi talu peremees. Pidas ühena vähestest talumeestest tõukarja. Valiti kolmel korral vallavanemaks. Poeg August Johannes on teda iseloomustanud kui töökat, tõsist ja mõnevõrra karmi isa. Pidas lugu haridusest, kodus käis ajaleht „Postimees“. Saatis poja õppima Tartusse Hugo Treffneri eragümnaasiumisse. Jürist on säilinud on vaid üks üsna kehva kvaliteediga foto.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel õigusjärgsetele omanikele Robi talu meile ei tagastatud – Kambja vald põhjendas seda nii, et talu olevat olnud hävinud. See oli muidugi vale, sest tegelikult on talukompleks siiani suhteliselt hästi säilinud, sh. enne natsionaliseerimist ehitatud hooned. Tõsi küll, elumaja juures olid vahepealsed elanikud teinud remonditöid – valla meelest nähtavasti sellest piisas, et vastu võtta mittetagastamise otsus. Talu ümbritsevate maade mittetagastamiseks siiski piisavat põhjust ei leitud, mistõttu kuulub meile nüüd tükike Robi talu maadest. Hea seegi…

Ja veel – EELIS-e järgi on Robi talukoht sedavõrd hästi säilinud (säilivuskategoorias 50-90%), et vääris arvelevõtmist pärandkultuuri objektina. Pole ta hävinud ühti!

Robi talu elumaja Kambjas

Jüri suri 73-aastaselt 20.12.1922 kell 9 õhtul Robi talus Suure-Kambja vallas ja maeti 26.12.1922 Kambja kalmistule. Surmapõhjus – veresoonte lubjastumine.

Laulatati Kambja kirikus pastori poolt 08.02.1876 Marie Grossberg-iga Suure-Kambja mõisapiirkonnast. Marie sündis 10.06.1858 õhtul Suure-Kambja mõisas, isa mõisa aidamees Mihkli Grossberg, ema Ann, sünd. Volmer. Ristiti kodus pastori poolt 06.07.1858, vaderid: preili Marie Jungmann, preili Julie Behrens, peremees Jaan Volmer. Leeritati Kambjas 12.10.1875. Poeg August Johannes on iseloomustanud teda kui väga hea südamega ema, kellel oli oma lastega nähtavasti väga hea kontakt.

Marie suri 78-aastaselt 26.02.1937 ja on maetud Kambja kalmistule.

Lapsed:

a) tütar Anna Rosalie HANKO, sündis 16.03.1877 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 24.03.1877, vaderid: perenaine Anna Kevend, tüdruk Viiu Volmer, mölder Karl Riik. Leeritati Tartu Peetri kirikus 29.10.1895. Anna ei abiellunud. Elas elu lõpuni Robi talus. Suri 77-aastaselt 27.05.1954 ja maeti Kambja kalmistule.

b) poeg August Johannes HANKO, sündis 06.01.1879 (18.01.1879 ukj.) õhtul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 11.02.1879, vaderid: sulane Johan Grossberg, soldat Mihkel Kevend, perenaine Liis Hanko. Leeritati Tartu Maarja kirikus 1898.

August käis kolm aastat Kambjas kihelkonnakoolis, seejärel saatis isa teda õppima Tartusse Hugo Treffneri eragümnaasiumi, hiljem käis Tartu Kroonugümnaasiumis. Aastatel 1900-1904 õppis Tartu Ülikoolis algul keemia-, hiljem õigusteaduskonnas, viimase lõpetas cand. jur. kraadiga.

Tartus algas ka tema ajakirjanikutegevus. “Postimehe” toimetuses töötades puutus ta kokku paljude tolleaegsete kultuuri- ja poliitikategelastega, sh. Jaan Tõnisson, Anton-Hansen Tammsaare jpt. 1906.a. alates elas juba Tallinnas, oli ajalehtede “Sõnumid” ja “Vaatleja” peatoimetaja.

1907.a. kuulutas tsaarivalitsus ta Baltimaadel persona non grata-ks ning ta saadeti välja. Elas mõnda aega Soomes Imatral, kus elas ka August Hanko sõber kunstnik Ants Laikmaa, kes samuti oli välja saadetud. Soomes elades tutvus tulevase abikaasa Hilda Simsivartiga. Eestisse tagasipöördumise järel asus tööle “Päevalehe” toimetusse. Tihenesid kontaktid poliitikute ringkondadega. Oli aktiivselt tegev Eesti iseseisvuse sünni juures. Eesti Ajutine Valitsus määras ta 1918. a. ajakirjanduse büroo juhatajaks Helsingisse ja hiljem ka sõjaministeeriumi esindajaks Soome.

Novembris 1919 kutsus Jaan Tõnisson ta oma moodustatavasse valitsusse sõjaministriks. See valitsus püsis koos kuni juuli lõpuni 1920. a. Edaspidi pühendus äri- ja ajakirjanikutegevusele. Asutas laevaettevõtte, mis ülemaailmse majanduskriisiga 1920. a. pankrotti läks. Oli mõnda aega Eesti suurima ja kauneima purjelaeva “Tormilind” omanikeringis. Arendas ühistegevust, oli keskühingu “Estonia” juhatuse liige, samuti üks Eesti Ajakirjanike Liidu asutajatest. Tegutses ka raamatute tõlkijana (inglise, saksa, soome, skandinaavia keeled). Koostas biograafiad “Jaan Poska”,”Leitnant Julius Kuperjanov”, “Admiral Nelson”, “R. Amundsen”,”H. M. Stanley” ning avaldas mälestusraamatu “Oli kord… ” I ja II osa.

Stenbocki majal olev mälestustahvel In memoriam kommunistliku terrori tagajärjel hukkunud valitsusjuhtidele ja valitsuse liikmetele

Sõjaeelsetele ministritele pühendatud mälestustahvel Kaitseministeeriumi seinal.

Et ma oma vanaisa isiklikult tundma ei saanud – saatus katkestas ta elutee enne minu sündi – siis olen vaid kogunud üksikuid noppeid allikatest, kus temast möödaminnes juttu on olnud. Olgu siinkohal mainitud Endel Nirgi koostatud Ants Laikmaa biograafia „Kaanekukk“, Eerik Tederi koostatud „Mälestusi A. H. Tammsaarest“, Hella Wuolijoki „Koolitüdrukuna Tartus“, Bernhard Linde „A. H. Tammsaare oma elu tões ja õiguses“ ja veel mõned. Mainimata ei saa jätta muidugi ajakirjas „Kultuur ja Elu“ 1990. a. 11. numbris ilmunud Velly Rootsi artiklit „Tarvis on ainult vastu pidada…“. Rahvusarhiivis säilitatakse Vabadussõja Ajaloo Komitee poolt kogutud materjalide hulgas Ralf Simsivarti (August Hanko naisevenna) isiklikke kirju ajavahemikust 1916-1917. Muuhulgas on seal ka kirjad kelleltki Robert Hankolt. Ent olen täiesti kindel, et tegelikult kirjutas need kirjad August Hanko – esiteks polnud olemas ühtegi Robert Hanko nimelist isikut, teiseks on kirjades mainitud nii Ralfi vanemaid (ehk August Hanko äia ja ämma), Ralfi õde Hilda Hankot ja lapsi ning seda viisil, mida võis lubada endale vaid neile inimestele väga lähedane inimene – perekonna liige. Sellist Robertit, kes Simsivartide peres oma inimene oli, lihtsalt ei eksisteerinud. Tõenäoliselt soovis August Hanko oma isikut varjata – kirjad tsaariarmees teenivale naisevennale käisid ilmselt läbi tsensuurist. August oli aga kümmekond aastat varem tsaarivalitsuse poolt Eestist välja saadetud ebasoovitav isik. Kirjad on kirjutatud trükimasinaga.

August Johannes Hanko arreteeriti 16.04.1945 Tartus Tähe 128 – 6. Sõjatribunali otsusel 16.08.1945 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-10 alusel 7 aastaks vangilaagrisse ning saadeti Kemerovolag-i. Vabanes 25.02.1952, kuid läbi elatud laagriaastad olid teinud oma töö – koju tagasi ta enam ei jõudnudki. August Johannes suri 73-aastaselt 25.05.1952 Arljuki asulas Kemerovo oblastis Venemaal, tõenäoliselt varem läbielatud infarkti tagajärjel. Sinna kaugele on ta ka maetud, matmiskohta ma ei tea.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Tallinnas Kaarli koguduse pastor R. Hurda poolt 07.10.1908 Hilda Vilhelmine Simsivart-iga /Hilda Wilhelmine Simsiwart/. Abielu lahutati 05.12.1932. Hilda Wilhelmine sündis 27.08.1890 kell 7 õhtul Tallinnas, isa kaupmees Juhan Simsivart, ema Mari, sünd. Osberg. Ristiti Kaarli kirikus 16.09.1890, vaderid: kaupmees Mihkel Kleis, Marie Vilhelmine Valter, teenijatüdruk Viiu Osberg. Leeritati Kaarli kirikus 01.07.1907. Suri 49-aastaselt 27.03.1940 Tallinnas ja maeti 29.03.1940 Tallinna Siselinna kalmistule (Vana-Kaarli kalmistule). Teistkordselt abiellus August Johannes Tartus 10.12.1935 Auguste Therese Kurfeldt-iga. Auguste Therese sündis 20.12.1900 (02.01.1901 ukj.) kell 3 hommikul Tallinnas, isa kaupmees Jüri Kurfeldt, ema Liisu, sünd. Mõttus. Ristiti kodus adjunktpastori V. Veisbergi poolt 12.01.1901, vaderid: abielus Marie Mõttus, abielus Leena Mõttus, lesk Jüri Mõttus. Leeritati Tallinna Kaarli kirikus 02.06.1918. Lõpetas 1917 Tallinna L. N. Beljajeva Tütarlaste Gümnaasiumi. Töötas 1917-1918 Eestimaa Toitlustusvalitsuses ametnikuna, 1919-1921 Põllutööministeeriumi statistikaosakonnas ametnikuna, 1924-1927 Riigi Statistika Keskbüroo ametnikuna. Õppis 1927-1930 G. Neggo tantsustuudios ja töötas 1930-1931 “Estonia” teatris tantsijana. Tervise tõttu pidi tantsimisest loobuma. 1918 alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, esialgu vabakuulajana õigusteaduskonnas. Õppis 1920-1924 filosoofiateaduskonnas eesti filoloogiat ja jätkas õpinguid 1936-1942 ning lõpetas ülikooli cum laude. Omandas mag. phil. kraadi. Magistritöö teemaks oli “Pruudi kerjamise komme”. Tallinna perekonnaseisuametniku otsusel 25.03.1936 määrati talle uueks nimeks Aita. Tegelikult kasutas ta Aitast enam eesnime Justa – ka mina teadsin teda just selle nimega. Justa oli tuntud hispaania keele tõlk – tema tõlgitud on näiteks Cervantese suurteos „Don Quijote“ jpm. Lisaks hispaania keelele tõlkis ka rootsi, prantsuse, portugali, vene jt. keeltest (prantsuse keelest: L. H. Boussenard, A. France, R. Rolland, J. Verne, H. de Balzac, R. M. du Gard, hispaania keelest: M. de Cervantes Saavedra, G. Garcia Marquez, A. Carpentier jt., portugali keelest: J. Amado, J. M. Eca de Queiros, J. M. Machado de Assis, rootsi keelest S. Lagerlöf, vene keelest F. Dostojevski, A. Tolstoi, M. Šolohhov, D. Fonvizin). Kirjanike Liidu liige alates 1967. 1979. anti talle J. Smuuli preemia.

Jüri Talveti artikkel ajalehes “Sirp” – “Aita Kurfeldti meenutades”.

Mina mäletan Justat külaskäikudelt tema elukohta Tallinnas Karu tänaval. Sealses väikeses kolmetoalise korteris elas ta koos oma kahe õe (Marta Jõeäär – vist üks esimesi Eesti naisadvokaate, oli abielus Aleksander Jõeäärega, advokaadi, poliitiku ja hilisema Eesti NSV kohtu- ja justiitsministriga, ning Olga Russin – töötas Eesti Vabariigi Välisministeeriumis ja Eesti Vabariigi Moskva saatkonnas) ning kasupojaga. Justa on mulle meelde jäänud kui tasane, leebe ja tõeliselt hea inimene. Justa suri 78-aastaselt 02.11.1979 Tallinnas ja maeti 11.11.1979 Tallinna Metsakalmistule.

August Johannese lapsed esimesest abielust:

* poeg Arne HANKO, sündis 20.07.1909 vkj. Tallinnas, ristiti kodus pastor R. Hurda poolt 23.08.1909, vaderid: vallaline Hilda Salm, vallaline Aleksander Schnicker (ajakirjanik „Päevalehe“ toimetuses), vallaline Leo Simsivart. Lõpetas 1928 Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasiumi. Õppis ajavahemikus 1928-1933 Tartu Ülikoolis majandusteaduskonnas ja 1933-1946 õigusteaduskonnas. Arreteeriti 19.04.1945 Kambja vallas Tartumaal. Erinõupidamise otsusel 04.03.1946 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 7-35 alusel 5 aastaks vangilaagrisse kui Eesti endise sõjaministri poeg, saadeti asumisele Krasnojarski kraisse. Vabanes 19.04.1950. Eestisse tagasi tuli alles 1970-ndate alguses. Elas Loksal. Suri 89-aastaselt 30.11.1998 ja maeti 05.12.1998 Tallinna Metsakalmistule.

Abiellus Venemaal olles Rusudan-iga. Rusudan ehk Russa oli rahvuselt usbekitar. Sündis 1941. Suri 41-aastaselt novembris 1982 ja maeti 18.11.1982 Tallinna metsakalmistule.

Laps:

** poeg [elusolev]

* tütar Maaja HANKO, sündis 30.12.1916 (12.01.1917 ukj.) kell kolmveerand 12 õhtul Tallinnas, ristiti kodus pastor R. Hurda poolt 16.03.1917, vaderid: vallaline Helmi Mäns, vallaline Anna Reose, vallaline August Olt. Leeritati Tallinna Kaarli kirikus. Käis Elfriede Lenderi Gümnaasiumis, õppis laulu laulupedagoogide Veera Nedremskaja ja Armanda degli Abbati juures. Alustas esinemisi kontsertidel. Oli väga musikaalne ja talle ennustati lauljana edukat karjääri. Tegeles ilukirjanduse tõlkimisega, aitas tõlkimisel isa August Hankot ja tõlkis ka iseseisvalt mõned raamatud. Kirjutas raamatu „Tšaikovski“ (Ülevaade suure vene helilooja Pjotr Tšaikovski elust ja loomingust). Raamat ilmus sarjas “Suurmeeste elulood” Eesti Kirjanduse Seltsi väljaandena 1940. aastal.

Arreteerimise hetkel Kambjas 15.04.1945 oli alustanud Mozarti eluloo kirjutamisega. 18.04.1945 võeti vahi alla. Mõisteti süüdi 30.11.1945 Eesti NSV Sisevägede Sõjatribunali poolt VNFSV KrK § 58-10 lg. 2 järgi. Karistati 7 aasta vabaduskaotusega, õiguste äravõtmisega 5 aastaks, kogu vara konfiskeerimisega. Viibis Tartu KGB-s („hallis majas“), Tartu vanglas, Tallinna Patarei vanglas. 1946. aastal saadeti Sverdlovski oblasti Ivdeli laagrisse, hiljem Komisse Inta Laagrisse. Vabanes kinnipidamiselt 23.02.1952. Peale laagrist vabanemist saadeti Krasnojarski kraisse, Tjuhtetski rajooni asumisele.

Seal abiellus Virumaalt Peetri vallast pärit Kristof Keskküla-ga /Kristohw Keskküla/. Kristof sündis 26.09.1900 (09.10.1900 ukj.) kell pool 12 õhtul Hermamäe mõisapiirkonnas /Hermannsberg/ Vaivara kihelkonnas, isa Aleksander Keskküla, ema Alviine, sünd. Torpan. Ristiti Vaivara kirikus pastori poolt 15.10.1900, vaderid: Mihkel Rasu, Konstantin Torpan, Iida Levonti. Kristof lõpetas Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna ja olles samuti peale vanglakaristuse kandmist asumisele saadetud, töötas kohalikus kolhoosis zootehnikuna. Kristof Keskküla võttis Narva kooliõpilasena osa Vabadussõjast ja teda autasustati 17.08.1920 2. liigi 3. järgu Vabadusristiga. Kristofi esimene abikaasa oli Elsa Marie Birk, neil sündis kaks last. Elsa Mariel õnnestus koos lastega Eestist põgeneda, Kristof arreteeriti 15.12.1944 Tallinn-Nõmmel Kurni 17 – 2. Sõjatribunali otsusel 28.08.1945 mõisteti talle 5 aastat vangistust. Vabanes 01.07.1954. Kristof suri 62-aastaselt 09.02.1963 Tallinnas ja maeti 16.02.1963 Tallinna Siselinna kalmistule.

Maaja ja Kristof lahkusid koos tütrega Siberist 16.10.1956, Tallinnasse jõudsid nad 22.10.1956 kell 18.00. 23.05.1991 rehabiliteeriti Maaja Hanko kui alusetult süüdimõistetu. Eestis elades töötas apteegis, kaupluses pakkijana, valvurina, raamatukoguhoidjana, viimati Kunstnike Liidus, kust siirdus 70-aastaselt pensionile.

Armastas väga loodust – loomi ja linde, kirjandust ja muusikat. Laulis vahel tuttavate klaverisaatjatega enda ja mõne sõbra-sugulase rõõmuks, kuid kunagi ei saanud ta üle kurbusest oma suure unistuse ja armastuse – lauljaameti kaotuse pärast. Autasustati 06.02.2006 teenete eest Eesti Vabariigi ees Riigivapi V klassi teenetemärgiga. Maaja suri 95-aastaselt Eesti Vabariigi aastapäeval 24.02.2012 Tallinnas ja maeti 29.02.2012 Tallinna Siselinna (Vana Kaarli) kalmistule oma abikaasa Kristof Keskküla kõrvale.

Lapsed:

** poeg Jüri KESKKÜLA, sündis 19.02.1953 Lazarevo alevis Tjuhtetski rajoonis Krasnojarski krais Venemaal. Suri 2-kuuselt 24.04.1953 Lazarevo alevis Tjuhtetski rajoonis Krasnojarski krais.

** tütar [elusolev]

* poeg Jüri HANKO, sündis 04.02.1924 kell 6 hommikul Tallinnas, ristiti kodus pastor F. Stockholmi poolt 25.05.1924, vaderid: poissmees Richard Janno (kirjanik), abielus Anton Hansen (kirjanik Anton Hansen-Tammsaare), abielus Maria Larka (tõenäoliselt kindralmajor Andres Larka abikaasa Marianne). Lõpetas 1943. a. Hugo Treffneri Gümnaasiumi. Arreteeriti 26.09.1944 Tallinnas Uus-Sadama 11 – 3. Sõjatribunali otsusel 11.12.1944 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-1a alusel 25 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele, saadeti Magadani oblastisse Kolõmasse. Vabanes 1956. Eesti Vabariigi president Lennart Meri autasustas teda kui sõjaliste teenetega vabadusvõitlejat 02.09.1992 Kotkaristi V klassi teenetemärgiga. Jüri suri 80-aastaselt 04.06.2004 Tartus ja maeti 04.09.2004 Tallinna Liiva kalmistule.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda abiellus Tallinnas 18.06.1962 Pia Laufer-iga. Abielu lahutati. Pia sündis 14.01.1932 Tallinnas. Õppis Tartu Ülikoolis matemaatikat. Oli matemaatika-füüsika teaduste kandidaat. Töötas õpetajana Haapsalus, õppejõuna Tallinna Polütehnilises Instituudis ja Tallinna Pedakoogilises Instituudis. Suri 75-aastaselt 03.08.2007 Tallinnas ja maeti 11.08.2007 Pärnamäe kalmistule. Jüri abiellus teist korda … [abikaasa elab].

Laps esimesest abielust:

** tütar [elusolev]

c) poeg Karl Robert HANKO /Karl Robert Anko/, sündis 15.09.1883 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 09.10.1883, vaderid: peremehe poeg August Grossberg, peremees Jaan Kikerpill, sulase naine Mari Tornius. Suri üheaastaselt 24.10.1884 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 04.11.1884 Kambja kalmistule. Surmapõhjus – krambid /Krämpfe/.

d) poeg Karl Paul HANKO /Carl Paul Hanko/, sündis 05.09.1886 pealelõunal Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus köstri poolt 11.09.1886, vaderid: peremees Jaan Hanko, peremees Johan Kevend, perenaine Liis Uri. Leeritati Tartu Maarja kirikus 12.02.1905. Suri 24-aastaselt 08.09.1910 kell 12 keskpäeval Suure-Kambja vallas ja maeti 10.09.1910 Kambja kalmistule. Surmapõhjus – enesetapp, lasi ennast maha /hat sich erschossen/. Väidetavalt oli enesetapu ajendiks konflikt isaga.

e) poeg Evald Alfred HANKO /Ewald Alfred Anko/, sündis 10.10.1887 hommikul Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus Voore küla koolmeistri poolt 22.11.1887, vaderid: vallakirjutaja Evald Eichhorn, metsavaht Peeter Nikopensius, perenaine Vilhelmine Kangro. Suri 4-aastaselt 16.12.1891 ennelõunal Suure-Kambja mõisapiirkonnas ja maeti 29.12.1891. Surmapõhjus – sarlakid.

5) tütar Leena HANKO /Lena Hannok/, sündis 14.03.1854 öösel Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeistri poolt 21.03.1854, vaderid: soldatinaine Leena Hanko, perenaine Triin Hanko, peremees Jaan Hanko (ristimiskandes on kõigi asjaosaliste perekonnanimena kirjas Hannok). Suri 4-kuuselt 15.07.1854 hommikul Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 18.07.1854. Surmapõhjus – krambid /Krämpfe/.

II põlvkond

2. Rein HANKO /Annuka Märdi poeg Rein, Rein Anko, Hannoka Merti p. Rein/, isa Märt – vt. nr. 4, ema Epu – vt. nr. 5, sündis 12.07.1782 Logina külas Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas. Ristiti 14.07.1782, vaderid: Kõllametsa Rein Logina külast, Tõlgu Jüri Jüri Padarimäelt, Oleski Jaani naine Triin. Leeris käis Kambjas 1802. Vastse-Kuuste mõisa 1782. ja 1795. a. hingerevisjonid ei ole nähtavasti säilinud, kuid 1795. a. kohta saab informatsiooni ka 1811. a. revisjonist. 1795. a. revisjoni ajal elas Rein Hinti Annuka talus nr. 25 Logina külas. 1826. a. vaherevisjoni ajal sai perekonnanimeks ANKO /HANKO/. 1834. a. revisjoni ajaks oli läinud elama Voore külla Hütti tallu nr. 39. Oli seisuselt vabadik. Rein suri 57-aastaselt 08.05.1840 hommikul Voore külas Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 12.05.1840. Surmapõhjus – tiisikus.

Laulatati Kambjas 1. advendil 1810 Peedu Jüri tütre Sohvi-ga Tõdu mõisapiirkonnast Põlva kihelkonnast.

3. Sohvi HANKO /Peedu Jüri tütar Sohvi, Pedo Jurri T. Sohwi/, isa Jüri – vt. nr. 6, ema Ann – vt. nr. 7, sündis 07.10.1789 Tõdu mõisapiirkonnas ja ristiti 11.10.1789, vaderid: Raudsepa Märt, Villemi Jaagu naine Epu, Härmike Aadu Jaan. Leeritati Kambjas 1806. 1795. a. revisjoni ajal elas Tõdu mõisapiirkonnas Peedu Paabu Jaagu talus, kus isa Jüri oli peremees. Sohvi suri 66-aastaselt 20.12.1855 hommikul Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 26.12.1855. Surmapõhjus – tundmatu haigus /unbekannt/.

Lapsed:
1) poeg Jaan HANKO
2) tütar Ann
3) tütar Liis
4) poeg Hans HANKO – vt. nr. 1
5) tütar Liis
6) poeg Jüri HANKO
7) tütar Mari HANKO
8) poeg Juhan
9) poeg Märt HANKO
10) poeg Mihkli HANKO
11) poeg Rein HANKO

III põlvkond

4. Märt /Annuka Märt, Annuka Hansu kasvandik Märt, Aia Reinu poeg Märt, Indi Annuka Märt, Hannoka Mert, Annoka Hanso K. Mert, Hannoko Hanso Kasw. Mert, Aija Reino Mert, Hinti Annuka Mart/, isa Rein – vt. nr. 8, ema Mari – vt. nr. 9, sündis vallaslapsena /Hora Lats/ enne 06.10.1745 Kuuste mõisapiirkonnas Võnnu kihelkonnas. Ristiti 06.10.1745, vaderid: Kürsa Märt, Vihtla Jüri, Päärendi Jaani naine Anu. Märdi isaks on märgitud Aia Rein – tegemist oli Kuuste mõisa aedniku Reinuga. Märt kasvas vanaisa Annuka Hansu juures, teda on kirikuraamatutes korduvalt nimetatud Annuka Hansu kasvandikuks. Sai ilmselt Annuka talu peremeheks pärast vanaisa surma (on peremehena kirjas Vastse-Kuuste mõisa 1805. a. vakuraamatus, Vastse-Kuuste mõisa 1811. a. revisjonis on talu nimeks Indi Annuka Märdi talu). Leeritati Võnnus 1. advendil 1768. 1800. a. vahetas kogudust ja astus Kambja koguduse liikmeskonda. See võis olla seotud elukoha muutusega – 1805. a. vakuraamatus on Märt peremeheks Voore külas. Varasemad andmed lubavad oletada, et ta elas Logina küla alla kuulunud Annuka talus. Järgnevates hingeloendites on Märdi lapsed siiski kirjas Annuka talus, kuid hiljem siirdusid nad samuti Voore külla. Märt suri 64-aastaselt 22.11.1809 Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 25.11.1809.

Laulatati Võnnus 15.11.1774 Mihkle Jaani tütre Epu-ga Logina külast Kuuste mõisapiirkonnast (Vastse-Kuuste mõis eraldati Vana-Kuuste mõisast alles 1789. a.).

5. Epu või Ebu /Mihkle Jaani tütar Epu, Mihkle Jani T. Ebbo/, isa Jaan – vt. nr. 10, ema Ann – vt. nr. 11, sündis enne 08.01.1749 Kärevere külas Kuuste mõisapiirkonnas /Kusthof, hiljem Alt-Kusthof/ Kambja kihelkonnas. Ristiti 08.01.1749, vaderid: Raudsepa Jaagu Epu, Mihkli Märdi naine Ann, Liudsepa Madise Märt. Ema suri üsna varsti pärast Epu sündi. Isa abiellus teistkordselt ning läks elama Logina külla. Epu leeritati Võnnus 1. pühapäeval pärast kolmainupüha 1770. Suri 65-aastaselt 23.02.1814 Vastse-Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 01.03.1814.

Lapsed:
1) ristimata poisslaps (elas kaks tundi)
2) surnult sündinud tütarlaps
3) poeg Hans HANKO
4) tütar Mari
5) poeg Rein HANKO – vt. nr. 2
6) tütar Els
7) tütar Eeva
8) poeg Jaan

6. Jüri /Peedu Jüri Jaagu poeg Jüri, Peedu Jüri Jaagu Jüri, Pedo Jürri Jaaks S. Jürri, Pedo Jürri Jago Jürri/, isa Jaak – vt. nr. 12, ema Madle – vt. nr. 13, sündis enne 21.01.1748 Tõdu mõisapiirkonnas Põlva kihelkonnas. Ristiti 21.01.1748, vaderid: kubjas Jüri, Keerdo Laur, Lillo Jaani naine Liis. Leeris käis Kambjas 1766. 1782. ja 1795. a. revisjonide ajal elas Tõdu mõisapiirkonnas Peedu Paabu Jaagu talus. Isa Jaak oli taluperemees, pärast Jaagu surma 1792 sai Jüri nähtavasti lühikeseks ajaks ise peremeheks. Suri 49-aastaselt 06.01.1798 Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 10.01.1798.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Kambjas 16.12.1767 Nuusa Peetri tütre Els-iga /Nusa Peters T. Els/ Matukme külast Vana-Prangli mõisapiirkonnast /Alt-Wrangelshof/ Kambja kihelkonnast. Els oli Jüri isa Jaagu teise naise tütar esimesest abielust. Els sündis enne 04.10.1747 Matukme külas, isa peremees Nuusa Peeter, ema Kreet. Ristiti 04.10.1747, vaderid: Jüri Jaani Jaagu naine Katri, Nuusa Tooma tütar Els, Nuusa Lillo Jüri. Leeris käis Kambjas 1765. Els suri 40-aastaselt 16.07.1788 Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 18.07.1788. Teistkordselt abiellus Jüri 22. pühapäeval pärast kolmainupüha 1788 Kambjas Tisleri Tooma tütre Ann-iga.

7. Ann /Tisleri Tooma tütar Ann, Tislari Toma T. An/, isa Toomas – vt. nr. 14, ema Mai – vt. nr. 15, sündis 11.07.1769 Kammeri mõisapiirkonnas /Duckershof/ Kambja kihelkonnas. Ristiti 13.07.1769, vaderid: preili Anna Rosina Frose (?), kes esindas paruniproua von Mengdenit, Säägi Matsi naine Ann, Mällu Jaani Jaak. Leeritati Kambjas 1. advendil 1786. 1782. a. revisjoni ajal elas oma isa Tooma juures Kammeri mõisapiirkonnas. Isa oli ametilt tisler. Ann oli kaks korda abielus. Pärast esimese abikaasa Jüri surma laulatati 4. pühapäeval pärast ülestõusmispühi 1798 Rootsi Andrese poja Jüri-ga /Rodsi Andresse P. Jürri/ Tõdu mõisapiirkonnast. Jüri tuli nähtavasti samasse tallu peremeheks – edaspidi kutsuti teda samuti Peedu Jaagu Jüriks. Jüri oli varem Põlva koguduse liige, pärast abiellumist astus Kambja koguduse liikmeskonda ning pärast naise Anni surma läks tagasi Põlva kogudusse ning võttis uue naise. Ann suri 38-aastaselt 25.12.1807 Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 29.12.1807.

Jüri ja Elsi lapsed:
1) tütar Ann
2) tütar Eeva
3) poeg, kaksik Jaan
4) tütar, kaksik Ann
5) tütar Mari
6) surnult sündinud poisslaps
7) poeg Jaak
8) poeg Kristjan
9) tütar Ann
10) poeg Kaarli

Jüri ja Anni lapsed:
11) tütar Sohvi HANKO – vt. nr. 3
12) tütar Anna Kristiina
13) poeg Hans Roots

Anni lapsed teisest abielust Jüriga:
14) tütar Liis
15) tütar Mari
16) poeg Kaarel

IV põlvkond

8. Rein /Aia Rein, Kuuste aednik Rein, Aija Rein, Aidnikko Rein, Kuste Aidnik Rein, der Kusthoffsche Gärtner Rein/, päritolu teadmata. Sündis arvatavasti enne 1720. Oli Kuuste mõisa aednik. Abieluvälisest suhtest Annuka Hansu tütre Mariga sündis poeg Märt, keda kirikuraamatutes aeg-ajalt nimetatakse Aia Reinu pojaks. Rein suri 07.03.1760 arvatavasti Kuuste või Sipe külas, olles üle 40 aasta vana. Maeti 08.03.1760.

Laulatati Kambjas märtsis 1749 Loku Iisaki tütre Mari-ga /Lokko Isaki T. Marri/ Sipe külast Kuuste mõisapiirkonnast. Pärast Reinu surma abiellus Mari Kambjas 17.08.1763 Rätsepa Jaaguga.

9. Mari /Annuka Hansu tütar Mari, Hannuka Hanso T. Marri/, isa Hans – vt. nr. 16, sündis arvatavasti umbes 1725. a. paiku. 1745. a. sündis Maril vallaspoeg Märt. Viis aastat hiljem läks mehele Voitka Jürile Sipe külast, Märt jäi ilmselt vanaisa kasvatada. Pärast Jüri surma abiellus Sautra Hindrikuga. Kambja abielumeetrikas ei ole kirjas, kust Hindrik pärit oli, ent talunime järgi võib oletada, et tõenäoliselt elas Hindrik Unipiha mõisapiirkonnas Nõo kihelkonnas. Sautri või Sautra talunimega seostatavaid inimesi elas Unipiha, Pangodi ja Unipihast eraldatud Vana-Nõo riigimõisate aladel, kuid ka Kuuste mõisale kuulunud Aakaru külas. Viimases siiski Sautra Hindriku nimelist meest Kambja kirikuraamatute põhjal ei olnud. Paraku pole aga Nõo koguduse kirikuraamatuid sellest ajast säilinud (põlesid ära 1804. a.) ja seega pole Mari edaspidist elukäiku enam võimalik jälgida.

Niisiis oli Mari teadaolevalt vähemalt kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Võnnus 27.05.1750 leskmehe Voitka Jüri-ga /Woitka Jürri/ Sipe külast Kuuste mõisapiirkonnast. Jüri oli selleks ajaks olnud vähemalt kaks korda abielus. Oli taluperemees. Jüri suri veebruaris 1754. Teistkordselt laulatati Mari Kambjas oktoobris 1758 Sautra Hindrik-uga.

Reinu ja Mari abieluväline laps:
1) poeg Märt – vt. nr. 4

Reinu seaduslikud lapsed:
2) tütar Liis
3) tütar Anu
4) poeg Rein
5) tütar Ann

Mari ja Jüri lapsed:
6) poeg Jüri
7) poeg Jüri – elas kasvandikuna Tõnu Paabu talus Sipe külas, ei abiellunud

10. Jaan /Mihkli Jaan, Mihkli Hindriku Jaan, Mihkli Peedu Jaan, Mihkle Jan, Mikkeli Jan, Mikkile Jaan, Mihkle Hinrike Jan, Mihkli Pedo Jaan/, sündis umbes 1710. Isa oli arvatavasti taluperemees Mihkli Hindrik Kärevere külast Kuuste mõisapiirkonnast. Hindrikul oli mitu poega, mitmest neist said edaspidi taluperemehed. Jaan elas algul samuti Kärevere külas, 1750-ndate alguses läks elama Logina külla ja temast sai samuti taluperemees. Koos elukoha muutusega vahetas ka kogudust – läks Kambja kogudusest üle Võnnu kogudusse. Jaani isiku kindlakstegemine pakkus päris palju nuputamist – samal ajal elas Kärevere külas veel üks mees, keda kutsuti Mihkli Jaaniks. Jaanid olid omavahel arvatavasti onupojad. Mõlemad Jaanid abiellusid umbes samal ajal Mari-nimeliste naistega ja lisaks sellele ajas ka Kambja koguduse pastor nad segamini, märkides personaalraamatus ühe Jaani lapsed teise juurde. Jaan suri umbes 70-aastaselt 01.01.1780 Logina külas ja maeti 02.01.1780.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Võnnus 09.12.1739 Suusa Märdi tütre Ann-iga Unikülast Haaslava mõisapiirkonnast /Haselau/. Pärast Anni surma laulatati teistkordselt Kambjas mais 1750 Pruuli Jaani tütre Mari-ga arvatavasti Kaatsi külast Suure-Kambja mõisapiirkonnast. Mari sündis umbes 1722. Suri umbes 70-aastaselt 13.12.1792 Logina külas ja maeti 14.12.1792.

11. Ann /Suusa Märdi tütar Ann, Susa Märti T. An/, isa Märt – vt. nr. 17, ema Anu – vt. nr. 18, sündis 19.09.1718 ilmselt Unikülas Haaslava mõisapiirkonnas. Ristiti 28.09.1718, vaderid: Soola Jaan, Lillo Miku Hansu naine. Suri ja maeti 31-aastaselt detsembris 1749.

Jaani ja Anni lapsed:
1) poeg Jako (ka Jakob)
2) poeg Märt
3) tütar Kreet
4) tütar Epu – vt. nr. 5

Jaani ja Mari lapsed:
5) tütar Anu
6) poeg Päärend
7) poeg Jaagup
8) tütar Els
9) poeg Jaan
10) tütar Els
11) tütar Eeva
12) poeg Jaan

12. Jaak /Peedu Jüri poeg Jaak, Matu Peedu Jüri Jaak, Peedu Jüri Jaak, Pedo Jürri P. Jack, Matto Pedo Jürri Jaak, Pedo Jürri Jaak/, isa Jüri – vt. nr. 19, ema Ellu – vt. nr. 20, sündis enne 07.03.1727 Tõdu mõisapiirkonnas. Ristiti 07.03.1727, vaderid: Täska Jaan, Peep … (?), Tõdu kupja naine Ann. Jaak oli taluperemees Tõdu mõisapiirkonnas, nähtavasti mõnda aega enne seda elas Matukme külas Vana-Prangli mõisapiirkonnas (mõned lapsed on sündinud Matukme külas). Jaagu kõik lapsed, v. a. esiklaps Jüri, surid noorena. Suri 65-aastaselt 03.03.1792 Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 07.03.1792.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Kambjas novembris 1746 Keerdo Miku tütre Madli-ga. Pärast Madli surma laulatati teistkordselt Kambjas 22.01.1782 Nuusa Peetri lese Kreedaga /Nusa Petre L. Greet/ Poka külast Vana-Prangli mõisapiirkonnast.

13. Madli /Keerdo Miku tütar Madli, Madle, Kerdo Mikko T. Matli, Matle/, isa Mikk – vt. nr. 21, sündis umbes 1723. Sünnikanne ei ole leitav. Nähtavasti tulid Madli vanemad umbes 1730-ndate algupoolel elama Keerdo tallu Kodijärve mõisapiirkonda /Gothensee/. Kodijärve mõis kuulus von Brackelitele. Kodijärve eraldati Otepää kihelkonnas asunud Arula mõisast /Arrol/ ja Kambja koguduse personaalraamatu järgi liikusid Kodijärve ja Arula mõisate talupojad üsnagi tihedalt mõisate vahel. Paraku ei leidu ka Otepää koguduse meetrikates ühtegi sobivat Mikku. Seepärast Madli päritolus täit selgust pole võimalik saada. Elu lõpupoole jäi nähtavasti halvatuks. Kambja koguduse personaalraamatus on tema kohta märgitud, et ta on voodihaige /Matli ist bettlägerig/ ja et ta on poolhalvatud /Ist halb lahm/. Madli suri umbes 56-aastaselt 21.03.1779 Tõdu mõisapiirkonnas ja maeti 23.03.1779.

Lapsed:
1) poeg Jüri – vt. nr. 6
2) poeg Märt
3) tütar Epu
4) poeg Peeter
5) tütar Liis
6) poeg Jaan
7) poeg Peep
8) tütar Mari
9) poeg Jaan
10) tütar Mari
11) poeg Jaan

14. Toomas /Tisleri Toomas, Tischler Tomas, Tislari Tomas, Tisläri Tomas/, päritolu kohta on vaid lünklikud andmed – Toomas sündis umbes 1727 või veidi hiljem ja ristiti Rõngu koguduses, Toomase vend oli Kammeri mõisapiirkonna taluperemees Säägi Mats. 1765. a. suri Säägi Matsi ema Maret, kuid pole täpselt teada, kas Maret oli ka Tooma ema. Toomas pidas tisleri ametit. 1782. ja 1795. a. revisjoni ajal elas Kammeri mõisapiirkonnas. 1826. a. vaherevisjoni ajal said järeltulijad perekonnanimeks ROSENTHAL. Toomas suri umbes 68-aastaselt 19.07.1800 Kammeri mõisapiirkonnas ja maeti 22.07.1800.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Kambjas detsembris 1755 Säägi Mällu tütre Mai-ga. Pärast Mai surma abiellus teistkordselt Kambjas 13. pühapäeval pärast kolmainupüha 1792 Härmike Miku Aadu lese Ann-iga /Hermike Mikko Ado L. An/ Kammeri mõisapiirkonnast.

15. Mai /Säägi Mällu tütar Mai, Sägi Mello T. Mai/, isa Mäll – vt. nr. 22, ema Maret – vt. nr. 23, sündis enne 06.11.1729 Kavandu külas Kammeri mõisapiirkonnas. Ristiti 06.11.1729, vaderid: Kirmi Peebu naine Mai, Kruusa Peetri naine Ellu, Iivani Hans. Suri 62-aastaselt 30.01.1792 Kammeri mõisapiirkonnas ja maeti 01.02.1792.

Lapsed:
1) tütar Sohvi
2) poeg Rein
3) poeg Jaak
4) poeg Jaan
5) tütar Viiu
6) tütar Ann – vt. nr. 7
7) poeg Karl
8) poeg Karl

V põlvkond

16. Hans /Annuka Hans, Lubja Annuka poeg Hans, Hannuka Hans, Annokko Hans, Hinto Hannuka Hans, Lubja Annusse P. Hans/, isa Annuk – vt. nr. 24, ema Mari – vt. nr. 25, sündis umbes 1705. Kuuste mõisa 1731. a. adramaarevisjonis on Hans kirjas peremehena Kuuste külas. Ta oli pandud peremeheks endisele Suntsi Märdi ja Kaku Hansu maale, haritava maa suurus oli 1/4 adramaad ning ta haris seda koos Puura või Tootsi Paabi Jaagu ja Mihkliga. Hansu pere koosnes kahest töövõimelisest mehest, ühest töövõimelisest naisest, ühest eakast naisest, kahest alaealisest poisslapsest ja kahest alaealisest tütarlapsest. Hansul oli kaks hobust ja üks varss ning kaks lehma ja kaks mullikat. Samast saab teada, et Hansu isa oli olnud Laiuse mõisas (või kihelkonnas) pärisori ning tulnud rahulikel aegadel Kuuste mõisapiirkonda ning jäi Kuuste mõisa omandisse /Diesen sein Vater ist auf dem Laishen Erb gewesen, in friedlichen Zeiten hierher gekommen, verbleibet alhier Erb/. 1738. a. adramaarevisjoni ajaks oli Hans pandud peremeheks Logina külla, talu suuruseks oli 1/8 adramaad, peres elas üks töövõimeline mees, kaks töövõimelist naist, üks alaealine poisslaps. Hansul oli kaks hobust, üks varss, üks härg, kolm lehma ja kolm noorlooma.

Kambja koguduse meetrikatesse pandi Hans esmakordselt kirja oma abielukandesse 1730. aastast kui Lubja Annuka poeg Hans. Hans oli arvatavasti selleks ajaks lesestunud – muude allikate põhjal oli ta selleks ajaks juba vähemalt kolme lapse isa. Võimalik, et Hansu isa Annuk tuli Kuuste mõisa juba varem. 1726. a. lõpust on pärit Lubja Annuka poja Jaani abielukanne. Tundub, et Hans saabus Kuuste kanti pisut hiljem – ei Kambja ega Võnnu kirikuraamatutest pole enne 1730. a. tema kohta mitte mingisugust informatsiooni. Hans asus nähtavasti kõigepealt elama Logina külla (1730. a. abielukandes märgitud elukoht), seejärel Kuuste külla ja sel ajal oli ta Kambja koguduse liige, hiljem läks ta üle Võnnu kogudusse ja asus taas elama Logina külla. Võnnu koguduse meetrikates mainitakse teda esmakordselt ühe lapse vaderina 1738. a. Hans suri umbes 72-aastaselt 10.04.1777 Logina külas Kuuste mõisapiirkonnas ja maeti 12.04.1777.

Oli vähemalt neli korda abielus. Esimese naise nimi ei ole teada. Järgmisena laulatati Kambjas juulis 1730 Kõrva Aadu lese Ellu-ga /Körwa Ado Läsk Ello/ Voore külast Kuuste mõisapiirkonnast. Ellu suri enne 03.01.1741 ja maeti 03.01.1741. Sellest abielust on teada vaid ühe lapse sünd, kuigi abielu kestis kümme aastat. Pärast naise surma laulatati Hans detsembris 1741 Kambjas Pruksa Hansu tütre Liis-iga /Pruksa Hansi T. Liis/. Liis sündis umbes 1709. Suri umbes 60-aastaselt 23.03.1769 Logina külas ja maeti 25.03.1769. Viimast korda abiellus Hans 6. pühapäeval pärast kolmainupüha 1769 Võnnus Kongsi Hindo lese Ann-iga /Konsi Hindo Lk. An/ Lootvina külast Kuuste mõisapiirkonnast. Anni surmaaeg ei ole teada. Veel 1790. a. oli ta vaderiks kolmikute ristsetel.

Teadaolevad lapsed:
1) tütar Mari – vt. nr. 9
2) poeg Paap
3) poeg Toots
4) tütar Anu

Hansu ja Ellu laps:
5) poeg Peeter

Hansu ja Liisi lapsed:
6) poeg Jüri
7) tütar Anu
8) poeg Jaan – järglane sai perekonnanimeks ANKO /HANKO/
9) tütar Kadri

Hansu ja Anni laps:
10) tütar Kreet

17. Märt /Suusa Märt, Susa Mert/, sünniaeg teadmata. Oli Haaslava mõisa 1721. ja 1723. a. adramaarevisjonide järgi Uniküla veski mölder Haaslava mõisapiirkonnas (Haaslava mõis asus Kambja kihelkonnas, ent osa maid, sh. Uniküla asusid Võnnu kihelkonnas). Maksis veski eest 5 rubla aastas ja tema harida olid ka kõrtsi maad, mille eest tegi mõisale ühe teopäeva nädalas. 1731. a. adramaarevisjoni ajal teda enam möldriks ei nimetatud, oli taluperemees Unikülas. Kuulus Võnnu kogudusse. Suri enne 27.06.1734 Unikülas ja maeti 27.06.1734.

Oli abielus Anu-ga. Ei ole teada, kas Anu oli Märdi ainus naine ja kõikide laste ema.

18. Anu /Anno/, sünniaeg teadmata. Suri enne 24.05.1742 Unikülas ja maeti 24.05.1742.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Rein
2) poeg Toomu
3) poeg Tanni – hiljem taluperemees Adra Tanni Igevere külas Haaslava mõisapiirkonnas

Teadaolevad lapsed, kelle ema oli Anu:
4) tütar Ann – vt. nr. 11
5) poeg Jaan

19. Jüri /Matu Peedu Jüri, Matto Pedo Jürri/, sünniaeg ja vanemad on teadmata. Jüri isa võis olla Tõdu mõisapiirkonnas elanud taluperemees Matu Peedu /Matto Pedo/, kes suri märtsis 1725. Jüri on minu ja minu abikaasa ühine esivanem. Jüri suri ja maeti augustis 1731.

Oli abielus Ellu-ga. Ei ole teada, kas Ellu oli Jüri ainus naine ja kõikide laste ema.

20. Ellu /Ello/, päritolu teadmata. Oli vähemalt kaks korda abielus. Pärast esimese teadaoleva abikaasa Jüri surma abiellus teistkordselt Kambjas mais 1732 Väigu Jaagu poja Paabuga /Wäigo Jago P. Paab/ Vissi külast Vana-Prangli mõisapiirkonnast. Huvitaval kombel võis Paap nähtavasti minna elama Tõdu mõisapiirkonda, kuigi Tõdu ja Vana-Prangli mõisatel olid erinevad omanikud. Tavaliselt meessoost talupoegi ära minna ei lastud, vaid naised võisid abielludes ühest mõisast teise minna. Paapu nimetatakse Kambja koguduse meetrikates edaspidi Matu Peedu Paabuks ja ka lapsed sündisid Tõdu mõisapiirkonnas. Ellu on Kambja koguduse personaalraamatus kirjas kui Matu Peedu Paabu naine, kes varem oli Matu Peedu Jüri naine. Ellu suri ja maeti arvatavasti mais 1739 kui Peedu Paabu naine Ellu /Pedo Pabo N. Ello/.

Teadaolevad lapsed:
1) tütar Ann – sünnikanne ei ole leitav, seega ei ole kindlalt teada, kas tema ema oli Ellu, Ann on minu abikaasa esiema

Jüri lapsed, kelle ema oli Ellu:
2) tütar Tiiu
3) poeg Toots
4) tütar Liis
5) poeg Jaak
6) poeg Jaak – vt. nr. 12
7) poeg Matu
8) poeg Paap

Ellu ja Paabu lapsed:
9) poeg Peeter
10) poeg Jaan
11) poeg Jüri

21. Mikk /Keerdo Mikk, Kerdo Mik, Keerdo Mik/, päritolu teadmata. Esimest korda on ta Kambja koguduse meetrikates kirjas oma laste surmakannetes 1734. a. Varasemad teated temast puuduvad. Ka ei ole ma teda leidnud Otepää koguduse meetrikatest – Mikk oli taluperemees Kodijärve mõisapiirkonnas, kuhu toodi üsna palju talupoegi ka Arula mõisapiirkonnast Otepää kihelkonnast. Mikk oli abielus Kreedaga, kuid ei ole teada, milliste laste ema Kreet oli. Kambja koguduse personaalraamatus on Kreet kirjas poja ja taluperemehe Lauri emana. Mikk suri ja maeti jaanuaris 1747.

Teadaolevad lapsed:
1) tütar Leenu
2) nimetu laps (surmakandes puudub lapse nimi)
3) poeg Laur
4) poeg Hindrik
5) tütar Madli – vt. nr. 13

22. Mäll /Säägi Mäll, Sägi Mell/, sünniaeg ei ole teada. Oli taluperemees Kavandu külas Kammeri mõisapiirkonnas /Duckershof/ Kambja kihelkonnas. 1782. a. revisjoni ajal said järglased perekonnanimeks MÄLLER, mis hiljem teisenes MÜLLER-iks. Suri ja maeti märtsis 1740.

Oli abielus Maret-iga.

23. Maret /Marret, Margreth/, sünni-, surmaeg ega päritolu ei ole teada.

Teadaolevad lapsed:
1) tütar Anu
2) poeg Jaan
3) tütar Triin
4) poeg Jüri
5) poeg Toomas
6) tütar Mai – vt. nr. 15
7) tütar Liis
8) poeg Jaan
9) poeg Jaak
10) tütar Ellu

VI põlvkond

24. Annuk /Lubja Annuk, arvatavasti ka Logina Annuk, Loggina Hannuk/, sünniaeg ja täpne päritolu on teadmata. Kuuste mõisa 1731. a. adramaarevisjonis on kirjas, et tuli rahulikel aegadel Laiuselt. Selle märkuse all võidi mõelda nii Laiuse mõisa kui ka laiemalt Laiuse kihelkonda. Eesnimi Annuk/Annus oli Kambja ja Võnnu kihelkonnas ülimalt haruldane – rohkem sellist nime nende kihelkondade 18. sajandi meetrikates naljalt ei kohta. Seevastu Laiuse kihelkonnas oli Annuk/Annus võrdlemisi levinud eesnimi – muidugi mitte nii sage kui Jüri või Jaan. Nii Laiuse kui ka Laius-Tähkvere kroonumõisate all leidus mitmeid sellenimelisi peremehi ning Annuka-nimelisi talusid (talunimed tulenesid ilmselt kas varasema peremehe või peremehe esiisa eesnimest). Kahjuks ei ole säilinud Laiuse koguduse esimene meetrikaraamat (läks tuleroaks nagu seda on juhtunud paljude teistegi koguduste raamatutega), mistõttu Annuka päritolu pole siiski täpsemalt võimalik kindlaks teha. Huvitav detail on veel see, et Tähkvere mõisale kuulunud Mustvee külas (mis asus tegelikult Torma kihelkonnas) elas keegi Lubja Märt. Ainus Annuka-nimeline mees, kelle surm Võnnu meetrikatesse kirja on pandud, on 21.03.1730 maetud Logina Annuk. Pisukese kahtlusega hinges julgen teda pidada samaks meheks, kes Laiuselt Kuuste mõisa elama tuli ja kes peaks olema minu esivanem.

Oli abielus Mari-ga.

25. Mari /Annuka Hansu ema Mari, Hannuka Hantso Emma Marri/, sünniaeg ja päritolu on teadmata. Suri enne 21.01.1741 ja maeti 21.01.1741.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Hans – vt. nr. 16
2) poeg Jaan

Kirjuta vastus