Postitused sildiga Kalsbert

Perekonnanimede panekust Kirna ja Kohatu mõisates

1835. a. pandi Eestimaa kubermangus kirja talupoegade perekonnanimed. Üldiselt käis nimede panemine kindlate põhimõtete järgi, millest peamine oli ehk see, et ühe ja sama mõisa piires anti sama nimi vaid ühe pere liikmetele. Sellest reeglist kalduti kohati ka kõrvale, ent vähemalt nende perede puhul, keda ma seni uurinud olen, pidas see põhimõte enam-vähem paika ja […]

Liisu Kalsbert

Liisu Kalsbert oli minu isapoolne vaarvanaema, pärit Hageri kihelkonnast. Tema juured ulatuvad Kirna, Kohatu ja Ruila mõisapiirkondadesse. Liisu sugupuu kokkupanemisel tuli eriti selgelt välja Hageri meetrikate 55 aasta pikkuse „augu“ mõju – naisliinide uurimine oli sama hästi kui võimatu andmete puudumise tõttu. Sestap sai see sugupuu üsna napp – ainult meesliini pidi oligi võimalik 17. […]

Jaan Simsivart

Perekonnanimi Simsivart pandi 1835. a. vaid ühes kohas Eestimaa kubermangus – Kohatu mõisapiirkonnas Hageri kihelkonnas. Oma isapoolse vanaema kaudu põlvnen ma Simsivartidest. Tänaseks on see nimi vist sama hästi kui kadunud – minule teadaolevalt on veel elus vaid üks seda nime kandev inimene ja temagi sai selle abiellumise kaudu. Veel enne II Maailmasõda olid Simsivartid […]