Postitused sildiga Pokk

Mari Pokk

Ämma vaarema Mari Poki juured istuvad Kambja kihelkonnas Vana-Prangli mõisale kuulunud Poka külas. Enam-vähem kõik tema sugupuus esinevaid isikuid põlvnevadki valdavalt Vana-Prangli ümbrusest – suur osa alljärgneva jutukese tegelastest toimetas Taraski ehk vanema nimetusega Matukme külas, sekka ka Vissi, Pusu jt. külade rahvast. Üks haru jõuab siiski ka Põlva kihelkonda Tõdu mõisa, mis tegelikult oli […]

Jaan Nutt

Ämma vaarisa oli Jaan Nutt, kes oli pärit Vana-Prangli mõisavallast Kambja kihelkonnast. Kui 19. sajandi algupoolel hakati perekonnanimesid panema, siis Kambja kihelkonnas said päris paljud pered selliseid nimesid, mis olid tuletatud või vähemasti mõnevõrra meenutasid talude nimetusi. Sestap sai Nuusa Tooma pere endale liignimeks Nutt, mida algselt pandi kirja kas Nut või Nuut. Aja jooksul […]