Poolast Eestisse

Minu vanavanavanaisa Christian Laufer tuli 1877. aastal koos oma naise Ernestine ja kuue lapsega Poolast Eestisse. Mis teda just siia tulema ajendas, seda ma ei tea ega vist saagi teada. Igatahes maandus ta Kose kihelkonda Palvere mõisa ja temast sai puidutööline (Holzarbeiter) – niimoodi võib lugeda seitsmenda, juba siin sündinud lapse sünnikandest 1879. aastal.

Huvitaval kombel oli teadmine vaarvanaisa tulekust Eestimaale perekondlikust mälust kadunud. Räägiti sellest, et vanavanaisa Adolf (Christiani vanim poeg) oli sakslane, kes tuli noorena Eestisse Kose kihelkonda Ravila mõisa metsavahiks ja et tema sünnikohaks on Markow kuskil Saksamaal. Ja see oli enam-vähem kõik, mis teada oli.

Saksamaal Mecklenburgis Demmini kreisis on tõepoolest olemas Groß-Markow ja Klein-Markow, ent otsingute käigus osutusid need sobimatuteks. Selgus hakkas saabuma siis, kui käisin Madara tänava arhiivis ja tellisin lugemissaali Adolf Lauferi kodakondsuse toimiku.

Poola Wabariigi kodaniku Adolf Kristian’i p. Laufer’i /adr. W. Ameerika t. 23 b, k. 9, Tallinnas/

Palwe

Mina olne sündinud 26. augustil 1863 w. k. j. Petrokowi kub. Lods’i linna lähedal, praeguse Poola Wabariigi piirides ja seega kuulun Poola kodakondsusse, mille põhjal mulle ka Eesti Wabariigi Siseministeeriumi poolt peatusluba Nr. 21 726 all on wälja antud.

Aastal 1877, mil mina weel 14. aastane poisikene olin, rändas minu isa kõige perekonnaga Eestimaale wälja, ja alates ülalnimetatud ajast olen mina wahetpidamata Eestimaal elanud.
….

Just sellest kirjatükist sain teada, et vanavanaisa Adolf ei tulnud sugugi mitte üksi Eestisse, vaid koos vanematega ning et tema sünnikohaks oli hoopis Poola, mitte Saksamaa. Järgnes käik Ajalooarhiivi ja Kose koguduse personaalraamatutest (tol ajal neid veel Saagas saadaval polnud) sain kätte kogu perekonna:

Christian Laufer
abikaasa Ernestine, sündinud Reschke
lapsed:
1. Adolph – sündinud 26.08.1863, sünnikoht Markówka, Piotrkówi (saksa keeli Petrikau) kubermang, Poola
2. Christian – 15.11.1865, Markówka
3. Magdalene – 11.05.1868, Zales, Kaliszi (sks. Kalisch) kubermang, Poola
4. Emilie – 13.01.1871, Markówka
5. Pauline – 18.03.1874, Podwiączyn Nowosolna juures
6. Bertha – 22.12.1876, Wiączyn Nowosolna juures
7. Karl – 25.10.1879, Palvere, Kose kihelkond, surnud 12.02.1883, Palvere
8. Otto – 23.12.1884, Tubadekõrve, Palvere

Kirjuta vastus