Peeter Ruukel

Äia vaarisa Peeter Ruukel on selle poolest huvitav isik, et teda võib lugeda täiesti üheselt Ruukelite suguvõsa esiisaks. Kõik Ruukeli-nimelised põlvnevad temast. Peeter oli pärit Saarde kihelkonnast Voltveti-Kärsu mõisapiirkonnast. Õigupoolest võib suguvõsa esiisaks samahästi pidada ka Peetri isa Mihklit – Peeter oli Mihkli ainuke järeltulija, kes täisikka jõudis, abiellus ja lapsi sai. Ja neid lapsi oli tal palju! Viieteistkümnest lapsest vaid neli suri lapseeas ning ühe tütre abielu oli lastetu. Sestap on Peetri järglaste loetelu tavatult pikk. Veelgi pikemaks veniks see siis, kui kirja panna ka kõik 20. ja käesoleval sajandil sündinud järglased, ent mõistagi ei riputa ma avalikku internetti üles elusolevate isikute andmeid. Väidetavalt jagunesed Peetri järglased ajapikku „rikasteks Ruukliteks“ ja „vaesteks Ruukliteks“, kuid kes oli kes, seda mina küll ei tea. Arvatavasti kuulusid „rikaste“ hulka poegade Märdi ja Mihkli (kui taluperemeeste) järeltulijad, „vaeste“ hulka kuulusid näiteks poeg Peetri järglased. Või tont seda teab… Igatahes oli kõigi nende hulgas nii põllutöölisi kui ka raudteeametnikke, Siberisse küüditatuid ja Vabadussõjas võidelnuid. Peetri poja Tõnise poeg Jaak langes Vabadussõja lahingus…

Et aga Saarde kirikuraamatud 18. sajandi lõpus ära põlesid ja Peeter ise sündis vaid kümmekond aastat pärast seda kahetsusväärset sündmust, siis on tema sugupuu paraku üsna napp. Aga hea, et see vähenegi on välja selgitatav.

Sugupuutabelis nimede ees olev number tähistab põlvkonda, nime järel olev arv tähistab järjekorranumbrit loetelus.

     +--- 3-Lodja Andres (1722-1793) - 4
  +--+ 2-Vanamõisa Peetri sulane Mihkel (1752-1802) - 2
  |  +--- 3-Ann (1719-1793) - 5
--+ 1-Peeter RUUKEL (1798-1880) - 1
  +--- 2-Ann RUUKEL (1757-1829) - 3

I põlvkond

1. Peeter RUUKEL /Vanamõisa Peetri sulase Mihkli poeg Peeter, Toosi Mihkli poeg Peeter, Wannamoisa Peter s. Knechts Mihkel Sohn Peter, Tosi Mihkel Sohn Peter/, isa Mihkel – vt. nr. 2, ema Ann Ruukel – vt. nr. 3, sündis 06.11.1798 Vanamõisas Kärsu mõisapiirkonnas /Kersel/ Saarde kihelkonnas. Ristiti 11.11.1798, vaderid: Vanamõisa Peeter, Kärsu kõrtsmik Matu, vana mõisa sulase Hansu naine Kärt. Leeritati Saardes novembris 1815. 1816. a. revisjoni ajal elas koos emaga Mannevere ehk Toosi talus nr. 18. Perekonnanimede panemisel 1826. a. sai perekonnanimeks RUUKEL /RUKEL/. 1834. a. revisjoni ajaks oli läinud sulaseks Mihklemaa tallu nr. 33. 1850. ja 1858. a. revisjoni ajal oli sulane Tõnutiidu talus nr. 19. Laste sünnikannete järgi oli Peeter lühikest aega 1830-ndate lõpus Küti talu peremees, kuid juba 1840-ndatel ja edaspidi seisuselt sulane või vabadik. Suri 82-aastaselt 04.12.1880 kell 2 hommikul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja maeti 07.12.1880. Surmakandes on Peeter kirjas kui peremehe isa – Tõnumaa talu peremeheks oli poeg Mihkel Ruukel. Peetri surmapõhjus – vanadusnõrkus /Altersschwäche/.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saardes 17.12.1822 Riitsaare Tõnise tütre Tiiu-ga /Riitsare Tönnis Tochter Tio/. Peeter oli sel ajal Toosi talus sulaseks. Tiiu sündis 22.03.1799 Sogru ehk Tammesaare talus Voltveti mõisapiirkonnas /Tignitz/ Saarde kihelkonnas, isa Sogru Märdi sulane Tõnis, ema Tiiu. Ristiti 24.03.1799, vaderid: Sogru Märdi sulase Matu naine Eeva, Riitsaare Jaagu perenaine Ann, Suitsumatsi Andrese sulane Jaak. Leeris käis Saardes arvatavasti märtsis 1817. Tiiu suri 37-aastaselt 23.02.1837 õhtul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 28.02.1837. Surmapõhjus – sünnitusega kaasnenud komplikatsioonid /Wochenbett/. Peeter laulatati teistkordselt Saardes vikaar C. B. Gebhardti poolt 16.05.1837 Kerema talu tüdruku Rõõt Tönner-iga Kärsu mõisapiirkonnast.

Abikaasa Rõõt TÖNNER /Rööt Tönner/ sündis 02.12.1813 Voltveti mõisapiirkonnas, isa soldat Peeter, ema Kärt. Ristiti Kõpus 05.12.1813, vaderid: Kerema Liisu, Kure Peetri naine Tiina Uue-Kariste mõisapiirkonnast /Neu-Karrishof/ Halliste kihelkonnast, Oisaare Andres. Kasvas isata, sest isa Peeter võeti juba enne lapse sündi 1813. a. nekrutiks. Elas Kerema talus Kärsu mõisapiirkonnas, kus peremeheks sai pärast vanaisa (ema isa) Kerema Jaani surma tädimees (ema õemees) Kerema Märt. 1826. a. sai nii Märdi pere kui ka Rõõt koos emaga perekonnanimeks TÖNNER /personaalraamatus ka kujul TÖLLNER/. Leeritati Saardes kolmandal advendil 1830, pastor on nimeks märkinud Rööt Töllner. Rõõt suri 62-aastaselt 21.01.1876 kell 8 hommikul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja maeti 25.01.1876. Surmapõhjus – vesitõbi /Wassersucht/.

Peetri ja Tiiu lapsed:

1) tütar Kadri RUUKEL /Kaddri Rukel/, sündis 22.07.1825 Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti 25.07.1825, vaderid: Kaetsaare Matsi naine Kadri, Suitsu Jaagu Maret, Tõnu Tiidu Jaak. Leeris käis Saardes 1842. Suri 67-aastaselt 04.01.1893 kell 9 õhtul Suitsu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 08.01.1893. Surmapõhjus – vesitõbi.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.02.1856 poiss Peeter Uibu-ga /Peter Uibu/ Voltveti mõisapiirkonnast. Peeter sündis 19.03.1823 Voltveti mõisapiirkonnas, isa Koka Peeter, ema Liisu. Ristiti 25.03.1823, vaderid: Koka Juhani sulane Peeter, Koka Mihkel, Koka Juhani naine Mari. Leeris käis Saardes 1839. Peeter suri 29.04.1862 keskpäeval Kõrvi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 02.05.1862. Surmapõhjus – rinnapõletik /Brustentzündung/.

Lapsed:

a) poeg Märt UIBU, sündis 06.12.1858 öösel Tõlla talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.12.1858, vaderid: poiss Märt Ruukel, poiss Juhan Ermann, sulase naine Engel Kask. Suri 11-aastaselt 27.03.1870 Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 02.04.1870. Surmapõhjus – rinnapõletik.

b) tütar Tiiu UIBU /Tio Uibu/, sündis 12.08.1861 hommikul Sauga talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 27.12.1861, vaderid: tüdruk Tiiu Rebane, peremehe naine Mari Looper, sulane Jaan Meltsas. Leeritati Saardes 28.03.1878.

Laulatati Saardes pastori poolt 18.02.1890 Mägipõllu Peedu sulase Jaagup Olde-ga /Jakob Olde/ Voltveti mõisapiirkonnast. Tiiu oli sel ajal Pändi Juhani talus tüdrukuks. Jaagup sündis 18.08.1863 hommikul Suitsumatsi talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Margus Olde, ema Maret, sünd. Niländer. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 01.09.1863, vaderid: poiss Jaagup Tamp, poiss Mihkel Siitan, tüdruk Ann Siitan. Leeritati Saardes 16.11.1880. Suri 49-aastaselt 12.01.1913 kell 9 õhtul Töngi talus Kilingi mõisapiirkonnas /Kurkund/ ja maeti 15.01.1913. Surmapõhjus – sisemine haigus.

Lapsed:

* tütar Marie OLDE, sündis 05.01.1891 kell 7 õhtul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 27.01.1891, vaderid: abielus Mari Ruukel, vallaline Reet Pikkor, vallaline sulane Hans Olde. Leeritati Saardes 03.05.1909.

Laulatati Saardes vikaarpastor Wühneri poolt 01.09.1913 Juhan Kriss-iga /Juhhan Kriss/ Kiususaadu talust Kilingi mõisapiirkonnast. Juhan sündis 28.11.1871 kell 6 hommikul Kiususaadu talus Kilingi mõisapiirkonnas, isa peremees Jaagup Kriss, ema Ann, sünd. Kullison. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 12.12.1871, vaderid: sulane Juhan Saat, kutsar Kustas Allik, tüdruk Juula Kullison. Leeritati Saardes 19.11.1889.

Lapsed:

** tütar Hilda Marie KRISS, sündis 02.07.1914 kell 11 õhtul Kiususaadu talus Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.07.1914, vaderid: tüdruk Minna Rosmann, tüdruk Marie Tomson, vallaline Peeter Olde. Leeritati Saardes 24.05.1931. 1935. a. siirdus Narva Peetri koguduse liikmeskonda.

** poeg Jaan KRISS, sündis 10.01.1916 kell 8 hommikul Massi talus Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 31.01.1916, vaderid: vaderid Jaan Tomson, vallaline Aleksander Päärson, tüdruk Kadri Tammist. Leeritati Saardes 07.07.1935.

** poeg Johannes KRISS, sündis 14.03.1918 kell pool 1 hommikul Sigaste talus Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 21.04.1918, vaderid: vallaline Karl Mitt, vallaline Hendrik Olde, tüdruk Juuli Rosmann. Leeritati Saardes 12.07.1936.

* poeg Peeter OLDE /Peter Olde/, sündis 03.03.1892 kell 1 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus vikaarpastori poolt 12.03.1892, vaderid: vallaline Peeter Ruukel, abielus sulane Jüri Olde, abielus Maret Tammann. Leeritati Saardes 15.11.1909.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 30.04.1922 Eugenie Anker-iga Sigaste talust Kilingi vallast. Eugenie sündis 07.08.1901 Jäärja mõisapiirkonnas /Saarahof/ Saarde kihelkonnas, isa luterlane Kustav Anker, ema õigeusklik Maria Jakovleva. Ristiti Kilingi õigeusu kirikus 09.09.1901, tunnistajad: Joann Jakovlev Talts Laiksaare mõisapiirkonnast /Laiksaar/ ja talupoja Vassili Univeri lesk Jelena Jakovleva. Pöördus luteri usku ja leeritati Saardes 09.05.1920.

Teadaolev laps:

** tütar Hilja OLDE, sündis 27.12.1924 kell 8 õhtul Massi talus Kilingi vallas ja ristiti kodus peremees Johannes Tammisti poolt 15.01.1925, vaderid: neiu Liisa Tammist, neiu Marie Vill, abielus Jaan Tomson.

* tütar Ann OLDE, sündis 24.05.1894 keskpäeval Vanatare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus adjunktpastori A. Mattissoni poolt 12.06.1894, vaderid: abielus Ann Voll, tüdruk Tiiu Olde, vallaline Hans Lubi. Isa Jaagup oli Vanatare talu sulane. Suri 22-aastaselt 02.02.1917 kell 1 hommikul Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 05.02.1917 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – südamehaigus.

* tütar Liisa OLDE, sündis 19.01.1897 kell 2 päeval Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 23.02.1897, vaderid: tüdruk Liisu Pikkor, tüdruk Mai Ruukel, vallaline Hendrik Pikkor. Suri 6-aastaselt 30.03.1903 kell 2 öösel Sangsaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 01.04.1903. Surmapõhjus – rinnahaigus.

* tütar Minna OLDE, sündis 21.11.1899 kell 9 õhtul Sanga talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1899, vaderid: tüdruk Minna Olde, tüdruk Anna Rets, vallaline Juhan Rets. Suri 4-aastaselt 23.02.1904 kell 2 hommikul Sangsaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 27.02.1904. Surmapõhjus – krambid.

* poeg Johannes Oskar OLDE, sündis 17.11.1902 kell 12 öösel Sangsaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 24.11.1902, vaderid: vallaline sulane Juhan Pärtelson, vallaline sulane Tõnis Ruukel, tüdruk Amalie Saks. Leeritati Saardes 31.10.1920.

Laulatati pastori poolt Saarde kirikus 03.07.1927 oma onutütre Juuli-Maria Olde-ga Sigastest Kilingi vallast. Juuli-Maria oli kihluse ajal põllutööline, Johannes Oskar käsitööline samuti Sigastes. Esimene laps sündis neli kuud pärast pulmi. Juuli-Maria sündis 02.08.1908 kell 3 hommikul Marana talus Kilingi mõisapiirkonnas, isa pobul Jaak Olde, ema Miina, sünd. Song. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.09.1908, vaderid: abielus Juuli Pilisner, tüdruk Liisa Uibu, vallaline Karl Vugt. Leeritati Saardes 22.05.1927.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Arseni OLDE /Arseny Olde/, sündis 01.11.1927 kell 6 hommikul Sigastes Kilingi vallas ja ristiti kodus H. Taltsi poolt 25.12.1927, vaderid: vallalised Rugnot Volt, Johannes Olde ja Kristjan Sternfeldt. Suri üheaastaselt 18.02.1929 kell 9 õhtul Kilingi vallas ja maeti 23.02.1929 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – gripp.

** poeg Vaino OLDE /Waino Olde/, sündis 22.05.1929 kell 6 hommikul Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus Otstaveli poolt 28.07.1929, vaderid: vallaline Johannes Asov, vallaline Alfred Moses, vallaline Hilda Näripä.

2) poeg Juhan RUUKEL /Juhhan Rukel/, sündis 16.09.1828 Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti 23.09.1828, vaderid: Toosi Juhan, Küti Hendrik, Toosi Juhani naine Rõõt. Suri pooleaastasena 16.04.1829 Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 21.04.1829. Surmapõhjus – leetrid /Masern/.

3) tütar Miina RUUKEL /Mina Rukel/, sündis 18.03.1830 Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti 22.03.1830, vaderid: Toosi Juhani naine Miina, Toosi Katt, Toosi Jüri. Suri 4-aastaselt 21.03.1834 kell 8 hommikul Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 25.03.1834. Surmapõhjus – rinnahaigus /Brustkrankheit/. Surmakandes on Miina isa nimi ekslikult kirjas kui Pärtel Rukel.

4) tütar Leena RUUKEL /Lena Rukel/, sündis 11.07.1833 Mihklemaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti 16.07.1833, vaderid: Mõisamaa Peedu naine Leenu, Mihklemaa Kaarli naine Mari, Mihklemaa Hermann. Isa Peeter oli sel ajal Mihklemaa Hermanni sulane. Leeris käis Saardes 1851.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 13.12.1859 poiss Jaagup Pikkor-iga /Jakob Pikkor/ Voltveti mõisapiirkonnast. Jaagup sündis 29.09.1835 keskpäeval Lauri talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Märt Pikkor, ema Made, sünd. Rubin. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 06.10.1835, vaderid: sulane Jaagup Rubin, peremees Pärtel Paukson, perenaine Eeva Pikkor. Jaagup oli kolm korda abielus – pärast esimese abikaasa Leena surma abiellus teistkordselt 1878. a. Liisu Juul-iga ja kolmandat korda 1889. a. Mall Pauts-iga. Jaagup suri 65-aastaselt 21.03.1901 Uue-Massi talus Tali mõisapiirkonnas /Freyhof/ ja maeti 25.03.1901. Surmapõhjus – kopsupõletik.

Lapsed:

a) tütar Kadri PIKKOR /Kaddri Pikkor/, sündis 02.10.1861 hommikul Mõisamaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 15.10.1861, vaderid: sulase naine Kadri Uibu, tüdruk Mari Pikkor, sulane Hendrik Kask. Leeritati Saardes 06.04.1880. Kadri suri 66-aastaselt 19.10.1927 kell 10 õhtul Abja vallas ja maeti 23.10.1927 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsupõletik.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 10.12.1889 kingsepp Kaarel Eskusson-iga /Karl Eskusson, Karel Eskusson/ Voltveti mõisapiirkonnast. Kadri oli sel ajal Suitsumänniku talus tüdrukuks. Kaarel sündis 28.12.1857 hommikul Kõrve talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Mihkel Eskusson, ema Leenu, sünd. Päärmann. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 05.01.1858, vaderid; poiss Kaarel Pärnson, poiss Jaagup Siitan, sulase naine Mall Paltmann. Leeritati Hallistes 20.03.1877. Kaarel suri 47-aastaselt 04.06.1905 kell 8 hommikul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 06.06.1905. Surmapõhjus – tiisikus.

Lapsed:

* poeg Juhan ESKUSSON, sündis 19.07.1891 kell 7 õhtul Lauri talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 18.08.1891, vaderid: vallaline sulane Peeter Nõmm, vallaline sepa poiss Peeter Looper, vallaline Reet Pikkor. Suri alla aastasena 17.05.1892 kell 7 hommikul Lauri talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 22.05.1892. Surmapõhjus – difteeria.

* tütar Ida ESKUSSON, sündis 27.04.1893 kell 11 õhtul Lauri talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus õpetaja Lutsu poolt 16.05.1893, vaderid: vallaline Hendrik Nõmm, tüdruk Ida Gerretz, abielus Kadri Vill. Leeritati Saardes 15.05.1911. Pärast abiellumist läks elama Abja valda Halliste kihelkonda. Ida suri arvatavasti 34-aastaselt 14.02.1928.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 20.05.1918 rentniku Jaan Kornis-ega Abja vallast. Jaan sündis 15.04.1893 kell 9 õhtul Seapilli talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas Halliste kihelkonnas, isa tööline Jaan Kornis, ema Reet, sünd. Rink. Ristiti õpetaja Heinrichsoni poolt 02.05.1893, vaderid: tööline Hans Rutti, tööline Hans Mets, perenaine Ann Heil.

* tütar Leena ESKUSSON, sündis 27.02.1895 keskpäeval Lauri talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus õpetaja Lutsu poolt 16.03.1895, vaderid: abielus Leena Nõmm, tüdruk Liisa Nõmm, vallaline Peeter Nõmm. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 07.04.1913.

* tütar Marie Tatiana ESKUSSON, sündis 02.03.1902 kell 8 õhtul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kiriku vöörmündri Märt Paltmanni poolt 10.03.1902, vaderid: abielus sulane Märt Pikkor, tüdruk Marie Voll, tüdruk Meeta Pikkor. Leeritati Saardes 09.05.1920. Saarde koguduse personaalraamatu andmetel olevat adopteeritud Juhan Karklini /Juhan Kahrklins/ poolt – Juhani naine Kadri oli Marie Tatiana tädi (isa õde). Pere elas ilmselt Pärnus, ka Marie Tatiana siirdus Pärnu Eliisabeti koguduse liikmeskonda.

b) poeg Märt PIKKOR, sündis 26.05.1864 hommikul Vasu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 31.05.1864, vaderid: sulane Märt Paltmann, poiss Märt Pikkor, tüdruk Ann Pikkor. Leeritati Saardes 01.11.1881. Märt suri 58-aastaselt 04.04.1923 Kilingi-Nõmmel ja maeti 07.04.1923 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – tiisikus.

Laulatati pastori poolt 27.12.1898 Kadri Olde-ga Mägipõllu talust Voltveti mõisapiirkonnast. Kadri sündis 30.01.1878 Anni talus Kärsu mõisapiirkonnas vallaslapsena, ema Eeva Olde. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 12.02.1878, vaderid: abielus Kadri Mitt, abielus Anu Olde, vallaline Aadam Mitt. Leeritati Saardes 12.03.1895.

Lapsed:

* tütar Mari PIKKOR, sündis 24.09.1899 kell 7 õhtul Mustaoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 17.10.1899, vaderid: abielus Mari Noob, tüdruk Liisa Olde, abielus sulane Jüri Pikkor. Leeritati Saardes 19.05.1918. Mari suri 33-aastaselt 28.03.1933 kell 2 hommikul Sinialliku raudteejaamas Viljandimaal ja maeti 02.04.1933 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – tiisikus.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.09.1920 Johannes Teearu-ga /Johannes Teearo/ Surju vallast. Johannes sündis 16.11.1888 Audramäe talus Jäärja mõisapiirkonnas /Saarahof/, isa Villem Teearu, ema Ann, sünd. Nõmm. Ristiti kodus koolmeister Otstaaveli poolt 04.12.1888, vaderid: vallaline Juhan Nõmm, vallaline Jüri Teearu, vallaline Mari Nõmm. Leeritati Saardes 02.10.1905. 1908. a. siirdus Valka ja astus Valga Peetri koguduse liikmeskonda, 1920. a. tuli Saarde kogudusse tagasi. Enne abiellumist elas nähtavasti Surju vallas, seal sündis hiljem ka pere esimene laps. Teine laps sündis Valgas, edaspidi elas pere Viljandimaal, arvatavasti Siniallikul. Johannes oli raudteeametnik. Johannes suri 50-aastaselt 22.05.1939.

Lapsed:

** poeg Jaan TEEARU, sündis 30.01.1921 kell kolmveerand 1 päeval Surju vallas ja ristiti Kilingis pastori poolt 26.02.1921, vaderid: poissmees Johannes Rõigas, poissmees Johannes Volt, tüdruk Ann Pikkor. Leeritati Viljandi Pauluse kirikus 23.06.1940.

** poeg Aleksander TEEARU, sündis 01.10.1922 Valgas ja ristiti Kilingi-Nõmmel pastori poolt 22.10.1922, vaderid: naisemees Johannes Avikson, poissmees Jaan Teearu, naine Ann Avikson. Suri 3-aastaselt 26.11.1925 Viljandi linna haigemajas ja maeti 03.12.1925 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – ajukelme tiisik.

** tütar Linda TEEARU, sündis 18.11.1924 kell 6 õhtul Sinialliku raudteejaamas ja ristiti 25.12.1924, vaderid: naine Marie Seemen, naine Anna Nesler, naisemees Jaan Avikson. Suri 2-aastaselt 27.11.1926 kell pool 9 hommikul Viljandi linna haigemajas ja maeti 01.12.1926 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kurgupõletik.

** tütar Lehta TEEARU, sündis 04.03.1930 kell 6.30 hommikul Sinialliku raudteejaamas ja ristiti Kilingi-Nõmmel õpetaja M. H. Torrimi poolt 30.03.1930, vaderid: Leida Jaani tütar Avikson, Milli Jüri tütar Pikkor, Johannes Jaagu poeg Ustritsov. Suri 2-aastaselt 06.08.1932 kell 3.30 hommikul Viljandi linna haigemajas ja maeti 09.08.1930 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – peakelme põletik.

* surnult sündinud tütar, sündis 12.06.1902 kell 8 õhtul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas. Maeti 15.06.1902.

* tütar Ann PIKKOR, sündis 30.06.1903 kell 6 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.07.1903, vaderid: abielus Ann Grahv, abielus Liisa Olde, abielus Peet Ruukel. Leeritati Saardes 09.05.1920. Ann suri 30-aastaselt 01.03.1934 kell pool 4 pealelõunal Kilingi-Nõmmel ja maeti 04.03.1934 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – tiisikus.

Vallaslaps:

** tütar Linda PIKKOR, sündis 18.07.1923 kell pool 5 hommikul Kilingi-Nõmmel ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 29.07.1923, vaderid: abielus Jaak Ustritsov, neiu Johanna Paltmann, neiu Liisa Sähka. Suri 3-nädalaselt 15.08.1923 kell 2 öösel Kilingi-Nõmmel ja maeti 16.08.1923 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kõhu lemm.

* tütar Liisa PIKKOR, sündis 06.10.1906 kell 9 õhtul Pändi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder Andres Sopi poolt 15.10.1906, vaderid: abielus Liisa Ruusmann, abielus Eeva Hunt, peremees Jaak Grahv. Leeritati Saardes 17.05.1925.

Vallaslapsed:

** poeg Oskar PIKKOR, sündis 22.12.1927 kell 15 Sinialliku jaamas Viljandimaal ja ristiti kodus kooliõpetaja Johannes Oja poolt 19.02.1928, vaderid: Oskar Kirs, Jüri Milistver, Marie Teearu.

** tütar Olga PIKKOR, sündis 28.10.1929 kell 2 öösel Kilingi-Nõmmel. Hädaristimise sooritas kodus Tõnis Paltmann 04.11.1929. Kuna lapsuke suri samal päeval kell 3, siis vadereid ristimiskandesse kirja ei pandud. Maeti 08.11.1929 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – krambid.

** tütar Hilda PIKKOR, sündis 04.06.1931 Sinialliku raudteejaamas ja ristiti koolijuhataja J. Oja poolt 19.07.1931, vaderid: Jaan Jaani poeg Kilvets, Anna Mardi tütar Pikkor, Linda Juhani tütar Märtson. Sünd on registreeritud Viljandi vallas, ristimiskanne on tehtud Saarde koguduse 1933. a. meetrikasse. Suri 2-aastaselt 08.06.1933 Siniallikul Viljandimaal ja maeti 11.06.1933 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – maoussid.

** poeg Ernst PIKKOR, sündis 09.09.1932 Tölba talus Sinialliku külas Viljandimaal ja ristiti kodus A. Kulli poolt 25.12.1932, vaderid: abielus Johannes Teearu, August Pitsvart, Liisu Roosi. Sünd on registreeritud Viljandi vallas, ristimiskanne on tehtud Saarde koguduse 1933. a. meetrikasse.

c) tütar Rõõt PIKKOR, sündis 18.03.1867 õhtul Kaagipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.03.1867, vaderid: tüdruk Rõõt Sotnik, vabadiku naine Ann Blokk, poiss Mihkel Ruukel. Leeritati Saardes 10.03.1885.

Vallaslaps:

* tütar Alide PIKKOR, sündis 03.05.1898 kell 3 hommikul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 10.05.1898, vaderid: vallaline sulane Mihkel Rüütel, tüdruk Ann Kudisiim, tüdruk Juula Pärtelson. Leeritati Saardes 26.04.1915.

Laulatati 08.09.1918 sulase Karla Tõnisson-iga /Karla Tönnison/ Abja vallast Halliste kihelkonnast. Karla sündis 04.01.1891 kell 1 hommikul Vanamõisal Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Jaan Tõnisson, ema Maret, sünd. Lepikson. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 27.01.1891, vaderid: vallaline sulane Kaarel Bernhardt, vallaline sulane Juhan Oltsmeyer, vallaline Kadri Bernhardt. Leeritati Saardes 11.11.1907. Abja valla perekonnaseisuametniku otsusega 05.08.1935 määrati Karla Tõnissonile ja ta perekonnale uueks perekonnanimeks TÕNISTE ja uueks eesnimeks Kaarel.

Lapsed:

** tütar Alma TÕNISSON, sündis 10.12.1918 kell 4 õhtul Losu talus Abja vallas Halliste kihelkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja H. Liebuse poolt 26.12.1918, vaderid: abielus Hans Nöörmann, perenaine Alma Iir, vallaline Marie Saul. Suri 4-kuuselt 09.04.1919 kell pool 6 õhtul Abja vallas ja maeti 12.04.1919 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – rinnahaigus.

** poeg Jaan TÕNISSON ⬄ TÕNISTE, sündis 25.03.1920 kell pool 4 hommikul Losu talus Abja vallas Halliste kihelkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja H. Liebuse poolt 04.04.1920, vaderid: tööline Jaan Lepikson, Alfred Lepikson, Liisa Pikkor.

** tütar Lehte TÕNISSON ⬄ TÕNISTE, sündis 24.11.1921 kell pool 3 hommikul Vangu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus H. Liebuse poolt 26.12.1921, vaderid: abielus Kusta Tõnisson, vallaline Helene Tõnisson, vallaline Karoline Endsieg. 1940. a. astus Pärnu Eliisabeti koguduse II pihtkonna liikmeskonda.

** tütar Loreida TÕNISSON ⬄ TÕNISTE, sündis 27.07.1924 kell 8 hommikul Laatre endises postijaamas ja ristiti kodus vöörmünder Johannes Reisiku poolt 23.11.1924, vaderid: neiu Marie Eskusson, neiu Helmi Vilipart, neiu Helmi Kartul, abielus Jaan Kornis. 1940. a. astus Pärnu Eliisabeti koguduse II pihtkonna liikmeskonda.

d) poeg Kaarel PIKKOR /Karel Pikkor/, sündis 06.07.1871 kell 3 hommikul Kaagipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kiriku vöörmündri Suitsu Juhani poolt 06.07.1871 õhtul, vaderid: sulane Kaarel Päärnson, poiss Hendrik Ramberg, sulase naine Maret Pillau. Suri ühepäevaselt 07.07.1871 õhtul Kaagipõllu talus ja maeti 11.07.1871. Surmapõhjus – krambid.

e) poeg Jüri PIKKOR /Jürri Pikkur/, sündis 17.11.1873 hommikul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastor Sielmanni poolt 25.11.1873, vaderid: poiss Jüri Olde, poiss Märt Pikkor, tüdruk Eeva Teder. Leeritati Saardes 11.11.1890. Suri 66-aastaselt 29.05.1940.

Laulatati Penuja õigeusu kirikus 23.04.1901 õigeuskliku Katharina Orav-aga /Екатерина Яковлева Оравъ/ Laiksaare mõisapiirkonnast Saarde kihelkonnast. Laulatuse tunnistajad peigmehe poolt: talupoeg Otto Tõnise poeg Joost Laiksaare vallast ja Märt Märdi poeg Pikkor Voltveti vallast, pruudi poolt: Halliste-Penuja koguduse psalmilaulja Peeter Aleksei poeg Zvirev ja Halliste-Penuja koguduse preestri poeg Nikolai Joanni poeg Kolokolov. Katharina sündis 01.01.1876, isa Jakov Orav. Ristiti arvatavasti Häädemeeste õigeusu kirikus. Pöördus luteri usku ja leeritati Häädemeeste kirikus 22.03.1912.

Lapsed:

* tütar Emilie PIKKOR /Эмилія Пикуръ/, sündis 04.02.1902 Laiksaare mõisapiirkonnas ja ristiti Laiksaare õigeusu kirikus 09.04.1902, vaderid: talupoeg Anton Jakovlev Orav Laiksaare vallast ja talutüdruk Julia Dionissieva Joost samast vallast. Leeritati Saarde luteri kirikus 09.05.1920.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 02.01.1921 Villem Pikkor-iga /Willem Pikkor/ Kilingi-Nõmmelt. Villem oli Emilie vanaonu (isapoolse vanaisa venna) poeg. Villem sündis 05.02.1885 keskpäeval Viira talus Tali mõisapiirkonnas, isa peremees Peeter Pikkor, ema Miina, sünd. Hendrikson. Ristiti kodus vöörmünder Kaarel Gentaleni poolt 17.02.1885, vaderid: vallaline Villem Paukson, vallaline Jaagup Olde, vallaline Juuli Tamsoo. Leeritati Saardes 29.09.1902.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Elmar PIKKOR, sündis 04.09.1921 kell 4 hommikul Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus köster H. Kikase poolt 09.10.1921, vaderid: vallaline Elmar Päärmann, vallaline Märt Grimm, vallaline Liisa Grimm.

** poeg Kalju PIKKOR, sündis 07.03.1924 kell 4 pealelõunal Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus köster K. Otstaaveli poolt 21.04.1924, vaderid: poissmees Karl Liigant, poissmees Karl Volt, neiu Anna Vabrit.

* tütar Elena PIKKOR, sündis 23.12.1902 arvatavasti Laiksaare mõisapiirkonnas ja ristiti Laiksaare õigeusu kirikus 20.01.1903, vaderid: talupoeg Karp Karpov Kollama Laiksaare vallast ja talupoeg Mihhail Rasti naine Emilia Joannovna. Elena sünd on üks võrdlemisi haruldasi juhtumeid, kus kaks järjestikust last sünnivad ühel ja samal aastal (vt. eelmine laps Emilie).

* tütar Julie PIKKOR, sündis 21.11.1909 Laiksaare vallas. Leeritati Saarde luteri kirikus 22.05.1927.
* poeg Karl PIKKOR /Karla Pikur/, sündis 20.09.1913 kell 8 õhtul Kase talus Laiksaare vallas ja ristiti kodus vöörmünder M. Tohvi poolt 20.10.1913, vaderid: Karl Trei, Aadu Pikkor, Marie Trei. Leeritati Karksis 21.05.1939.

Laulatati Karksis 29.05.1939 Leida Johanna Saks-aga Karksist. Leida Johanna sündis 21.12.1915 kell 8 hommikul Raabusti talus Karksi vallas, isa Hendrik Saks, ema Anna, sünd. Ain. Ristiti vanematekodus J. Järve poolt 25.12.1915, vaderid: talumees Mark Torrim, peremees Hans Ain, Marie Saks, Helene Uuk.

Peetri ja Rõõda lapsed:

5) poeg Märt RUUKEL /Märt Rukel/, sündis 08.02.1838 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 13.02.1838, vaderid: sulane Andres Kask, peremees Märt Tönner, sulase naine Edu Jakobson. Isa Peeter oli Märdi sündimise ajal Küti talu peremees. Leeris käis Saardes 1856. 1880-ndatel elas Laastepera talus, oli taluperemees. Suri 77-aastaselt 29.03.1915 kell 5 hommikul Voltveti vallas ja maeti 05.04.1915 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – marasm.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saarde kirikus pastori poolt 11.11.1862 Maret Päärnson-iga /Marret Pärnson, Marret Pernson/ Voltveti mõisapiirkonnast. Maret sündis 15.01.1844 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Priidik Päärnson, ema Liisu. Ristiti 23.01.1844, vaderid: sulase naine Maret Isaak, tüdruk Leenu Pahk, soldat Peet Laan. Suri 24-aastaselt 16.08.1868 hommikul Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 18.08.1868. Surmapõhjus – düsenteeria /Ruhr/. Sel ajal oli Saarde kihelkonnas düsenteeria puhang – paljud inimesed haigestusid ja surid. Märt laulatati teistkordselt Saarde kirikus pastori poolt 20.10.1868 tüdruku Leenu Männik-uga /Leno Männik/ Voltveti mõisapiirkonnast. Leenu sündis 21.07.1846 keskööl Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Tõnis Männik, ema Elts. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 28.07.1846, vaderid: peremehe naine Leenu Oksermann, mõisa karjanaine Maret Suur, peremees Jaan Männik. Suri 77-aastaselt 24.05.1924 kell 3 hommikul Voltveti vallas ja maeti 29.05.1924 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vanadusnõrkus.

Märdi ja Mareti lapsed:

a) poeg Mihkel RUUKEL /Mihkel Rukel/, sündis 06.10.1863 õhtul Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.10.1863, vaderid: poiss Mihkel Ruukel, peremees Pärtel Tönner, sulase naine Mart Pärn. Leeritati Saardes 01.11.1881. Suri 75-aastaselt 03.02.1939.

Laulatati Saarde pastori poolt 17.02.1891 tüdruku Juula Ruul-iga /Julie Ruul, Julie Ruhl/ Uue-Rõngu talust Voltveti mõisapiirkonnast. Juula sündis 03.01.1871 kell 4 hommikul Jelgava linnas sõjaväe kasarmus, isa 97. Liivimaa jalaväerügemendi soldat Peet Ruul, ema Anna, sünd. Lensment. Ristiti Jelgava Püha Anna kirikus linnakoguduse pastori R. Schulzi poolt 10.01.1871, vaderid: abielunaine Julie Jaeger, soldati naine Lowihse Prahm, soldat Wilhelm Reutz. Leeritati Saardes 26.03.1889.

Lapsed:

* tütar Marie Mathilde RUUKEL, sündis 16.03.1892 kell 6 hommikul Kilingi mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder A. Sopi poolt 06.04.1892, vaderid: tüdruk Mari Ruukel, tüdruk Mari Talts, abielus sulane Villem Tamp. Leeritati Saardes 11.04.1910.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 11.07.1910 lukksepp Hans Blau-ga Pärnu linnast. Hans oli Marie Mathilde vanatädi (isapoolse vanaisa õe) poeg. Hansu kohta vt. allpool nr. 14) tütar Eeva Ruukel. Pärnu linna perekonnaseisuametniku otsusel 26.06.1935 määrati Hans Blaule ja tema perekonnale uueks perekonnanimeks SINISALU.

Lapsed:

** poeg Elmar Aleksander BLAU ⬄ SINISALU, sündis 08.05.1911 kell pool 3 hommikul Pärnu eeslinnas /Vorstadt/ ja ristiti köster K. Piiskopi poolt 31.05.1911, vaderid: lukksepp Teodor Kokk, lukksepp Hans Juntson, mesinik Hendrik Lepik, tüdruk Marie Kirsch. 1927. a. oli tal arvatavasti sekeldusi Kriminaalpolitseiga, millele viitab märkus Pärnu Eliisabeti koguduse personaalraamatus. Tõenäoliselt kahtlustati teda varguses – pastor on kirja pannud märkuse C VII, mis võiks tähendada eksimist 7. käsu vastu.

** tütar Linda Elisabeth BLAU ⬄ SINISALU, sündis 19.01.1913 kell kolmveerand 11 õhtul Pärnu eeslinnas ja ristiti köster K. Piiskopi poolt 10.03.1913, vaderid: tüdruk Ida Kudisiim, tüdruk Liisa Sarnit, sepp Kristjan Erm. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 08.06.1930.

Laulatati Pärnus 26.12.1936 Edgar Leonhard Veike-ga /Edgar Leonhard Weike, Edgar Leonhard Põldsam/. Edgar Leonhard sündis vallaslapsena 29.11.1910 kell 11 hommikul Leevälja talus Sauga mõisapiirkonnas /Sauck/ Pärnu-Eliisabeti kihelkonnas, ema Marie Põldsam. Ristiti kodus kooliõpetaja K. Niimanni poolt 12.12.1910, vaderid: Jüri Jüri poeg Põldsam, Jüri Hansu poeg Põldsam, Hendrik Põldsami naine Marie. Ema abiellus 1918. a. Aadu Veike-ga ning rahukohtu kogu otsusel kuulutati Edgar Leonhard Aadu Veike seaduslikuks lapseks ning edaspidi oli tema perekonnanimeks Veike. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 30.06.1929.

Teadaolev laps:

*** poeg Jüri VEIKE, sündis 20.08.1938 Pärnus ja ristiti 06.11.1938.

** tütar Helmi Aliide BLAU ⬄ SINISALU, sündis Peterburis 27.03.1916. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 30.05.1935.

Laulatati Pärnus 23.10.1937 Joann Võigemast-iga. Joann sündis 14.05.1913 Rääma mõisapiirkonnas /Rawasaar/ Pärnu-Eliisabeti kihelkonnas, isa August Võigemast, ema Marta, sünd. Margus /Markus/. Ristiti Pärnu Issandamuutmise õigeusu kirikus 23.05.1913, vaderid: talupoeg Jüri Või Rääma mõisapiirkonnast ja talutüdruk Maria Petrova Markus.

** tütar, kaksik Salme Johanna BLAU ⬄ SINISALU, sündis 08.03.1920 kell 5 hommikul Lodjal Kilingi vallas ja ristiti kodus kiriku vöörmünder Andres Sepa poolt 05.04.1920, vaderid: neiu Salme Jaanson, neiu Anna Ruukel, abielus Jaan Tukk. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 18.06.1939.

** poeg, kaksik Arnold BLAU ⬄ SINISALU, sündis 08.03.1920 kell 5 hommikul Lodjal Kilingi vallas ja ristiti kodus kiriku vöörmünder Andres Sepa poolt 05.04.1920, vaderid: abielus Villem Meltsas, abielus Otto Labi, neiu Marie Ruusmann. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 18.06.1939.

* tütar Anna RUUKEL, sündis 16.10.1897 kell 9 hommikul Kilingi mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder Andres Sepa poolt 23.11.1897, vaderid: tüdruk Ann Ruukel, abielus Mari Rünberg, vallaline Peeter Ruukel. Leeritati Saardes 26.04.1915.

Laulatati Kilingi-Nõmmel pastori poolt 24.10.1925 kingsepp Jaan Grossmann-iga Kilingi-Nõmmelt. Anna oli sel ajal Pärnus teenijaks. Jaan sündis vallaslapsena 05.09.1896 kell 11 õhtul Viraku talus Abja-Vanamõisa mõisapiirkonnas /Friedrichsheim/ Halliste kihelkonnas, ema Liisa Grossmann. Ristiti kodus töölise Märt Lepiku poolt 29.09.1896, vaderid: tööline Märt Lepik, tööline Jaan Karpa, tüdruk Roosi Varik. Leeritati Saardes 05.09.1925. Tallinna linna perekonnaseisuametniku otsusel 04.05.1935 määrati Jaanile uueks perekonnanimeks SALMISTO.

b) tütar Juula RUUKEL /Jula Rukel/, sündis 25.12.1865 hommikul Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 02.01.1866, vaderid: soldati naine Juula Pärn, tüdruk Mari Pärn, poiss Jaan Ruukel. Leeritati Saardes 03.04.1883.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 09.03.1886 soldat Jüri Pikkor-iga Voltveti mõisapiirkonnast. Jüri sündis 14.05.1854 keskpäeval Korbi talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Märt Pikkor, ema Liisu. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 23.05.1854, vaderid: poiss Jüri Saul, sulane Hendrik Juto, vabadiku naine Mai Paukmurson. Leeritati Saardes 19.03.1872. 1896. aastal oli oma poja Mihkli sünnikandes kirjas kui Tõnumaa talu peremees. Jüri suri 59-aastaselt 21.07.1913 kell 8 hommikul Voltveti vallamajas ja maeti 23.07.1913. Surmapõhjus – tiisikus.

Lapsed:

* tütar Liisa PIKKOR, sündis 05.01.1887 kell 2 päeval Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Torrimi poolt 25.01.1887, vaderid: vallaline Liisa Päärnon, abielus Mari Ruukel, vallaline Mihkel Ruukel. Suri 16-aastaselt 23.01.1903 hommikul Vanatare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 26.01.1903. Surmapõhjus – tiisikus.

* tütar Miina PIKKOR, sündis 20.01.1889 keskpäeval Räägul Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus köster Kikase poolt 05.03.1889, vaderid: vallaline invaliid Miina Päärnson, vallaline Kadri Saul, abielus sulane Jaan Voll. Suri 4-kuuselt 26.05.1889 kell 6 hommikul Tali mõisas ja maeti 29.05.1889. Surmapõhjus – rinnapõletik.

* tütar Mari PIKKOR, sündis 20.09.1891 kell 8 õhtul Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder Märt Paltmanni poolt 13.10.1891, vaderid: vallaline Mari Ruukel, vallaline Maret Ruukel, vallaline sulane Jüri Pikkor. Suri 4-kuuselt 10.02.1892 kell 12 päeval Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 16.02.1892. Surmapõhjus – rinnahaigus.

* tütar Ida PIKKOR, sündis 31.01.1894 kell 4 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus vikaarpastor A. Mattissoni poolt 06.03.1894, vaderid: abielus Hans Pikkor, abielus Mari Kask, tüdruk Kadri Holm. Suri üheaastaselt 12.03.1895 keskpäeval Undi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 16.03.1895. Surmapõhjus – difteeria.

* poeg Mihkel PIKKOR, sündis 01.03.1896 kell 1 hommikul Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Johann Schmidti poolt 10.03.1896, vaderid: sulane Mihkel Voll, sulane Kaarel Pikkor, tüdruk Anna Remmelgas. Leeritati Saardes 03.11.1913.

* poeg Jaan PIKKOR, sündis 05.05.1899 kell 1 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.06.1899, vaderid: abielus Julie Ruukel, vallaline Jaak Grahv, vallaline Mihkel Stern. Leeritati Saardes 16.10.1916. Pidas puutöölise ametit.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1923 Liisa Tonberg-iga Voltveti vallast. Liisa sündis 20.10.1896 kell 2 hommikul Viira talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa pobul Hendrik Tonberg, ema Mai, sünd. Viirask. Ristiti kooliõpetaja Lutsu poolt 24.11.1896, vaderid: tüdruk Liisu Viirask, tüdruk Liisu Tonberg, vallaline sulane Kaarel Uibo. Leeritati Saardes 11.05.1914.

Lapsed:

** poeg Erich Heinrich PIKKOR, sündis 03.11.1924 kell 9 hommikul Kutsiku talus Voltveti vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 25.12.1924, vaderid: poissmees Mihkel Pikkor, poissmees Ernst Tonberg, neiu Ella Marie Pikkor. Suri 12-aastaselt 21.04.1937.

** tütar Elmi Erene PIKKOR, sündis 01.11.1925 kell 5 hommikul Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus Joh. Schmidti poolt 25.12.1925, vaderid: neiu Johanna Paltmann, neiu Johanna Ots, poismees Aleksander Tisler.

** poeg Reinhold PIKKOR, sündis 12.01.1927 kell 4.30 Kilingi-Nõmmel ja ristiti kirikus õpetaja Torrimi poolt 06.06.1927, vaderid: poissmees Peeter Tonberg, poissmees Arthur Paumees, neiu Alide Hermine Kurm.

** tütar Linda Marie PIKKOR, täpne sünniaeg ei ole teada – Saarde koguduse personaalraamatus on märkus, et laps ei ole „üles antud“, s. t. ta on jäänud ristimata. Suri 1934. a. ja maeti vanemate liikmemaksu võla tõttu mittekiriklikult.

** laps, igasugused andmed puuduvad, tema olemasolule viitab märkus Saarde koguduse personaalraamatus – 4. ja 5. laps on üles andmata.

* poeg Karl PIKKOR, sündis 06.03.1903 kell pool 6 õhtul Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.04.1903, vaderid: vallaline sulane Karl Ruukel, abielus sulane Villem Meltsas, abielus Leenu Grahv. Leeritati Saardes 06.11.1921.

Märdi ja Leenu lapsed:

c) poeg Tõnis RUUKEL /Tönnis Rukel/, sündis 21.08.1869 keskpäeval Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Märt Musta poolt 31.08.1869, vaderid: poiss Tõnis Ruukel, poiss Tõnis Männik, tüdruk Mari Suur. Suri 3-aastaselt 08.06.1873 kell 2 hommikul Saviaru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 10.06.1873. Surmapõhjus – rinnahaigus.

d) tütar Mari RUUKEL, sündis 21.12.1871 kell 5 hommikul Neitsi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 02.01.1872, vaderid: tüdruk Mari Sander, perenaine Reet Ruukel, poiss Pärtel Siitan. Leeritati Saardes 31.03.1891. Mari suri 66-aastaselt 14.01.1938 Narvas ja maeti samuti Narvas vastavalt Narva Aleksandri koguduse õpetaja teatele.

Laulatati pastori poolt 18.05.1897 Mihkel Vugt-iga /Mihkel Wugt/ Kilingi mõisapiirkonnast /Kurkund/ Saarde kihelkonnast. Mihkel sündis 07.08.1855 hommikul Rengu talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa sulane Juhan Vugt, ema Leenu. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 21.08.1855, vaderid: sulane Mihkel Pahk, poiss Juhan Parrol, peremehe naine Mall Vugt. Suri 76-aastaselt 07.08.1931 kell 1 päeval Laastupera talus Voltveti vallas ja maeti 09.08.1931 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – südamerabandus.

Lapsi neil ei olnud.

e) tütar Mai RUUKEL, sündis 05.07.1874 hommikul Riitsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.07.1874, vaderid: sulase naine Mari Allik, tüdruk Maret Ruukel, poiss Märt Suur. Leeritati Saardes 09.03.1893. Läks koos perega 1920-ndate aastate alguses elama Pärnusse ja liitus Pärnu Eliisabeti kogudusega.

Laulatati pastori poolt 28.11.1899 Villem Meltsas-ega /Willem Meltsas/ Juttuse talust Voltveti mõisapiirkonnast. Villem sündis 06.03.1872 õhtul Kutja talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa soldat Märt Meltsas, ema Leenu, sünd. Teder. Ristiti kodus vöörmünder J. Sauli poolt 12.03.1872, vaderid: peremees Villem Meltsas, poiss Mihkel Teder, tüdruk Made Teder. Leeritati Saardes 19.11.1889.

Teadaolevad lapsed:

* surnult sündinud poeg, sündis 11.06.1900 Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas. Maeti 12.06.1900.

* tütar Alide MELTSAS, sündis 24.06.1903 Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.07.1903, vaderid: tüdruk Marie Meltsas, abielus Marie Vugt, vallaline Märt Ruukel.

* poeg Arthur MELTSAS, sündis 08.09.1912 kell 10 hommikul Lodjal Voltveti vallas ja ristiti pastori poolt 14.10.1912, vaderid: inspektor Arthur Wolf, peremees Kaarel Ruukel, tüdruk Hilda Otstaavel.

f) poeg Peeter RUUKEL /Peter Rukel/, sündis 09.09.1876 kell 10 õhtul Riitsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.09.1876, vaderid: abielus Peeter Saul, vallaline Peeter Ruukel, abielus Leena Männik. Leeritati Saardes 06.11.1894. Elas mõnda aega Abja vallas Sukaärma talus, kus oli põllutööline. 1923. a. läks koos perega elama Pärnusse ja astus Pärnu Eliisabeti koguduse liikmeskonda. Pärnus asus linakaupmehe teenistusse, teise lapse sünnikandes on Peeter kirjas kui linakaupmehe sell. Peeter suri 60-aastaselt 14.10.1936 Pärnus.

1920. a. oli kihlatud Elisabeth Jurn-iga, kuid pruut keelas kihluse mahakuulutamise. Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 23.01.1921 õigeuskliku Marianna Roosmann-iga /Маріанна Роосманнъ/ Kilingi vallast. Marianna sündis 17.07.1894 Laiksaare mõisapiirkonnas, isa reservis olev soldat Joann Roosmann, ema Maria. Ristiti Kilingi õigeusu kirikus 04.09.1894, vaderid: talupoeg Mihail Mihailov Grosfeld Voltveti mõisapiirkonnast ja Kilingi õigeusu koguduse preestri Joann Vassilkovi naine Marianna Jefimova Vassilkova. Pöördus luteri usku ja konfirmeeriti Pärnu Eliisabeti kirikus 14.04.1935. Pärnu linna perekonnaseisuametniku otsusega 15.03.1937 määrati Mariannale uueks nimeks Mare.

Teadaolevad lapsed:

* tütar Elsa RUUKEL, sündis 13.01.1922 kell pool 4 pealelõunal Sukaärma talus Abja vallas ja ristiti kodus Juhan Reisiku poolt 26.03.1922, vaderid: vallaline Märt Reisik, vallaline Elmi Sarv, vallaline Helene Roosmann.

* poeg Enn RUUKEL, sündis 28.07.1923 kell 12 päeval Pärnu linnas ja ristiti kodus Pärnu Eliisabeti linnakoguduse pastori poolt 26.08.1923, vaderid: vanglaametnik Jaan Laur, miilits Martin Tenter, neiu Aliide Meltsas.

g) poeg Kaarel RUUKEL /Karel Rukel/, sündis 15.01.1880 kell 1 hommikul Riitsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Juhan Tamme poolt 03.02.1880, vaderid: vallaline Kaarel Vilibald, abielus soldat Peeter Ruukel, sulase naine Mai Riis. Leeritati Saardes 16.11.1897. Oli Laastepera talu peremees.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saarde kirikus pastori poolt 16.12.1905 Anna Siitan-iga /Anna Sitan/ Saate talust Voltveti mõisapiirkonnast. Anna sündis 15.12.1897 Saate talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa taluperemees Pärtel Siitan, ema Juula, sünd. Kiin. Ristiti koolmeister M. Torrimi poolt 13.01.1880, vaderid: lesk Anna Erm, Charlotte Looper, lesk Hans Lellep. Leeritati Saardes 29.03.1898. Anna suri 32-aastaselt 14.06.1912 kell 3 päeval Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 17.06.1912. Surmapõhjus – sisemine haigus. Kaarel laulatati teistkordselt Saarde kirikus pastori poolt 15.04.1913 Juula Voll-iga /Jula Woll/ Tõnumaa talust Voltveti mõisapiirkonnast. Juula sündis 10.04.1887 kell 6 hommikul Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Andres Voll, ema Liisu, sünd. Kivisild. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 03.05.1887, vaderid: abielus Mai Lõmps, vallaline Anna Kerg, vallaline Mihkel Voll. Leeritati Saardes 22.05.1905.

Kaarli ja Anna lapsed:

* poeg Karl RUUKEL, sündis 30.09.1906 kell 3 päeval Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja J. Rillo poolt 29.10.1906, vaderid: vallaline Märt Ruukel, vallaline Hendrik Siitan, tüdruk Minna Siitan. Leeris käis Narvas 1929. a. Oli ametilt tehnik-ehitaja. Arreteeriti 28.09.1951 Kilingi-Nõmmel aadressil Pärnu tn. 85a – 4. Sõjatribunali otsusel 24.12.1951 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-1b alusel 25 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele selle eest, et läks Punaarmeest üle ja teenis Saksa politseipataljonis. Saadeti karistust kandma Vasalemma vanglasse, vabanes sealt 14.10.1955.

Laulatati Narva Aleksandri kirikus 20.07.1935 Olga Elise Kursmann-iga. Olga Elise sündis 09.12.1909 (ukj.) Volossovo asunduses Kupanitsa kihelkonnas (Ingerimaal) Peterburi kubermangus, isa Aleksander Kursmann, ema Katariina, sünd. Treier.

* poeg Elmar RUUKEL, sündis 14.03.1908 kell 5 õhtul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja V. Tiiviti poolt 14.04.1908, vaderid: vallaline sulane Peeter Ruukel, vallaline sulane Peeter Siitan, abielus Mai Meltsas. Leeritati Saardes 28.10.1928.

* tütar Salme Ludmilla RUUKEL, sündis 18.01.1910 kell 4 õhtul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja Karl Tammanni poolt 27.01.1910, vaderid: vallaline sulane Varfolomei Siitan, tüdruk Marie Bernhardt, abielus Julie Voll. Leeritati Saardes 25.05.1930.

Kaarli ja Juula laps:

* poeg Oskar RUUKEL, sündis 20.06.1920 kell pool 12 öösel Laastepera talus Voltveti vallas ja ristiti kodus köster H. Kikase poolt 08.08.1920, vaderid: poissmees Oskar Virnhoff, poissmees Peeter Voll, neiu Alide Voll. Suri pooleaastasena 25.12.1920 kell 3 pealelõunal Voltveti vallas ja maeti 30.12.1920 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – krambid.

h) tütar Ann RUUKEL, sündis 01.08.1882 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 29.08.1882, vaderid: vallaline Jüri Rees, peremehe naine Ann Põder, sulase naine Mai Rees. Suri 6-kuuselt 20.02.1883 kell 2 pealelõunal Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 23.02.1883. Surmapõhjus – rinnahaigus.

i) poeg Märt RUUKEL, sündis 15.03.1884 kell 6 õhtul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister M. Torrimi poolt 30.03.1884, vaderid: koolmeister Märt Torrim, vallaline Märt Tönner, langenud tüdruk Liisu Otstaavel. Leeritati Saardes 30.09.1901. Eesti NSV Ministrite Nõukogu otsusel 14.03.1949 saadeti asumisele Krasnojarski kraisse Atšinski rajooni, vabanes 11.03.1956. Enne küüditamist elas Väljakülas Tihemetsa vallas. Koos temaga küüditati ka tütar Jenny, kes oli selleks ajaks abielus Aleksander Siim-uga (vabanes 1954), ilma otsuseta ka 12-aastane tütretütar Helgi Siim (sünd. 1936, vabanes 1954), abikaasa Ida ja tütar Laine jäid küüditamisest kõrvale.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 02.03.1908 Ida Mathilde Tönner-iga Tali mõisapiirkonnast Saarde kihelkonnast. Ida Mathilde sündis 12.08.1887 kell 6 hommikul Voltveti mõisas, isa kutsar Jüri Tönner, ema Liisu, sünd. Uibu. Ristiti kodus koolmeister M. Torrimi poolt 06.09.1887, vaderid: vallaline teener Jaak Lori, langenud tüdruk Mathilde Paul.

Lapsed:

* poeg Henn RUUKEL /Heinrich Ruukel/, sündis 06.10.1909 kell 12 päeval Punapargis Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja J. Rillo poolt 15.11.1909, vaderid: vallaline Heinrich Tönner, abielus Karl Ruukel, abielus Marie Vugt. Sai ristimisel eesnimeks Heinrich, kuid Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 30.01.1937 määrati talle uueks nimeks Henn. Leeritati Saardes 14.07.1929.

* tütar Jenny Johanna RUUKEL, sündis 26.07.1912 kell 2 hommikul Pärnu eeslinnas. Hädaristimise sooritas köster C. Piiskop 02.09.1912, vaderid: proua Anna Losmann, tüdruk Julie Uibu, peremees Hans Uibu. Leeritati Saardes 25.05.1930.

* tütar Laine RUUKEL, sündis 21.04.1921 kell 3 hommikul Vasu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja Kristjan Otstaaveli poolt 15.05.1921, vaderid: vallaline Marie Looper, abielus Maali Juttus, vallaline Aleksander Tönner.

j) tütar Ida Emilie RUUKEL, sündis 01.05.1888 kell 5 pealelõunal Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 22.05.1888, vaderid: vallaline Juula Põder, vallaline Made Siitan, vallaline Pärtel Riis. Suri 2-kuuselt 29.07.1888 kell 3 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 31.07.1888. Surmapõhjus – rõuged /Pocken/.

k) poeg Hans RUUKEL, sündis 27.02.1890 kell 5 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tomsoni poolt 18.03.1890, vaderid: vallaline Hans Riis, vallaline Kaarel Pärn, vallaline Reet Into. Suri üheaastaselt 09.11.1891 kell 12 öösel Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 17.11.1891. Surmapõhjus – rinnapõletik.

6) poeg Jaagup RUUKEL /Jakob Rukel/, sündis 13.03.1839 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 19.03.1839, vaderid: poiss Jaagup Siitan, peremees Peeter Tiit, lesknaine Mall Pikkor. Läks vanuigi elama Uue-Kariste mõisapiirkonda Halliste kihelkonda ja 1913. a. astus koos abikaasaga Halliste koguduse liikmeskonda. Suri 79-aastaselt 31.01.1919 kell 3 hommikul Voltveti vallas ja maeti 04.02.1919 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vanadusnõrkus.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 1.12.1874 Ann Pahk-iga Mõisamaa talust Voltveti mõisapiirkonnast. Ann sündis 11.02.1849 hommikul Suitsumatsi talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Peeter Pahk, ema Ellu. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.02.1849, vaderid: tüdruk Ann Olde, peremehe naine Mari Männik, poiss Jaan Piirako. Suri 64-aastaselt 01.11.1913 kell pool 2 päeval Võibre talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja maeti 05.11.1913. Surmapõhjus – vesitõbi.

Lapsed:

a) poeg Jaan RUUKEL, sündis 15.06.1875 kell 1 hommikul Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti koolimajas koolmeister Variku poolt 22.06.1875, vaderid: vallaline Jaan Tamson, abielus taluperemees Pärtel Tönner, vallaline Eeva Ruukel. Leeritati Saardes 22.11.1892. Läks elama Uue-Kariste mõisapiirkonda /Neu-Karrishof/ Halliste kihelkonda ja 1912. a. astus Halliste koguduse liikmeks.

Laulatati Halliste kirikus pastori poot 04.03.1912 Reet Pukk-iga Kirnu talust Uue-Kariste mõisapiirkonnast Halliste kihelkonnast. Jaan oli kihluse ajal samas külas Võibre talus sulaseks. Reet sündis 21.04.1885 kell 2 hommikul Kirnu talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas, isa sulane Märt Pukk, ema Tiina, sünd. Illa. Ristiti koolmeister Heinriksoni poolt 14.05.1885, vaderid: sulase naine Liisu Vikerberg, tüdruk Mai Pukk, poiss Hendrik Ilja. Leeritati Hallistes 26.05.1903. Reet elas sel ajal Riible talus Kaubi mõisapiirkonnas /Neu-Bornhusen/ Halliste kihelkonnas. Suri 49-aastaselt 18.05.1934. Lapsi neil ei olnud.

b) poeg Peeter RUUKEL /Peter Ruukel/, sündis 20.02.1879 Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Hans Variku poolt 04.03.1879, vaderid: vallaline Peeter Ruukel, vallaline Jaagup Tammann, vallaline Kadri Pahk. Leeritati Saardes 17.11.1896. Läks koos perega elama Mõisakülla ja 1937. a. astus Mõisaküla koguduse liikmeskonda.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 19.06.1905 tüdruku Eeva Soorm-iga /Ewa Suorm, Ewa Soorm/ Kanakülast Voltveti mõisapiirkonnast. Eeva sündis 15.12.1883 kell 4 hommikul Rõksi talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas Halliste kihelkonnas, isa sulane Jaak Soorm, ema Anu. Ristiti koolmeister Hindriksoni poolt 25.12.1883, vaderid: sulane Hans Pärterson, tüdruk Eeva Kuulbars, tüdruk Ann Kõuts. Eeva vanemad olid pärit Holstre mõisapiirkonnast /Holstfershof/ Paistu kihelkonnast. Leeritati Hallistes 17.06.1901.

Lapsed:

* poeg August RUUKEL, sündis 20.05.1906 kell 2 päeval Lipsu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja Tiiviti poolt 04.06.1906, vaderid: vallaline Jaan Ruukel, vallaline Jüri Kukk, tüdruk Amalie Suorm. Leeritati Saardes 01.11.1925.

* tütar Ida Alviine RUUKEL /Ida Alwine Ruukel/, sündis 31.10.1912 kell 9 õhtul Lipsu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Tammanni poolt 25.11.1912, vaderid: vallaline Tõnis Ruukel, tüdruk Ida Grahv, tüdruk Liina Jaku. Suri 7-aastaselt 01.03.1920 kell 10 õhtul Räägu talus Voltveti vallas ja maeti 04.03.1920 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – gripp.

c) tütar Liisu RUUKEL, sündis 05.06.1882 kell 8 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 20.06.1882, vaderid: vallaline Liisu Rees, vallaline Mai Pahk, vallaline Mihkel Ruukel. Leeritati Saardes 28.05.1900. Teenis tüdrukuna Võibre talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja 1912. a. liitus Halliste kogudusega. Enne abiellumist sündis Liisul kaks vallaslast.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 27.03.1912 sulase ja leskmehe Jaak Põder-iga /Jaak Pöder, Jaak Pödder/ Kirnu talust Uue-Kariste mõisapiirkonnast. Jaak sündis 14.08.1860 kell 2 hommikul Konna talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas, isa sulane Kusta Põder, ema Mari, sünd. Ants. Ristiti koolmeister Andres Hendriksoni poolt 28.08.1860, vaderid: Venelase talus sulane Hans Vilper, Mulgi talu manuline Hannus Põder, tiidu talu tüdruk Mai Ruts. Leeritati 09.04.1878. Jaak oli enne Liisuga abiellumist kaks korda abielus – esimest korda laulatati 1885. a. Mari Reimann-iga ja teist korda 1898. a. Ann Ilja-ga. Kokku oli tal kahest eelmisest abielust sündinud seitse last. Jaak oli Kirnu talu rentnik.

Liisu vallaslapsed:

* poeg Karl RUUKEL, sündis 09.09.1902 kell 1 hommikul Viira talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder Karl Pikkori poolt 22.09.1902, vaderid: vallaline sulane Karl Ruukel, vallaline sulane Jaan Ruukel, tüdruk Kadri Voll. Karli isa oli väidetavalt Aadam Juul, kes sündis 21.12.1879 Suitsumatsi talus Voltveti mõisapiirkonnas Miina Juuli vallaslapsena ja kes 1904. a. pöördus õigeusku. Karl käis leeris Kõpus 1922. Pärast abiellumist elas Kaarli vallas ja oli ametilt puulõikaja.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 22.05.1923 Rimmu talu põllutöölise Liisa Ilves-ega /Liisa Ilwes/ Kaarli vallast /Karlsberg/ Halliste kihelkonnast. Liisa sündis 25.07.1889 Aidu mõisapiirkonnas /Aidenhof/ Paistu kihelkonnas, isa Jaagup Ilves, ema Mall, sünd. Koppel. Ristiti kodus koolmeister M. Varese poolt 06.08.1889, vaderid: Jaak Ilves, Jaan Vares, Ann Vares. Leeritati Paistus 27.05.1907.

Teadaolev laps:

** poeg Eduard RUUKEL, sündis 07.06.1924 kell 6 õhtul Okaru talus Kaarli vallas ja ristit kodus peremees Johan Lenseni poolt 07.09.1924, vaderid: Hans Laev, Jaan Põder, Marie Raakmann.

* tütar Hella Johanna RUUKEL, sündis 01.01.1911 kell 10 õhtul Võibre talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Kutti poolt 23.01.1911, vaderid: abielus Ann Murrik, tüdruk Liisa Vodi, tööline Peeter Liivson. 1929. a. läks Kõpu koguduse liikmeskonda, arvatavasti käis seal leeris.

Jaagu ja Liisu lapsed:

* tütar Liisu PÕDER /Liiso Pöder/, sündis 24.12.1912 kell 12 päeval Kirnu talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Kutti poolt 02.01.1913, vaderid: abielus Liisa Pauk, tööline Jaak Pauk, tööline Jaan Heil, abielus Greta Heil. Suri 2-nädalaselt 06.01.1913 kell 11 hommikul Kirnu talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja maeti 08.01.1913. Surmapõhjus – sarlakid.

* poeg Johann PÕDER /Johan Pöder/, sündis 07.03.1914 kell 7 hommikul Kirnu talus Uue-Kariste mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Kutti poolt 30.03.1914, vaderid: tööline Johan Madi, tööline Hans Sutska, tüdruk Liina Parts.

* poeg Ernst PÕDER /Ernst Pöder/, sündis 30.09.1916 kell 2 hommikul Nigula talus Uue-Kariste vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Kutti poolt 13.11.1916, vaderid: tööline Tõnis Laks, tööline Johan Tobi, tüdruk Marie Tauts. Suri 3-aastaselt 27.02.1920 kell 10 õhtul Võibre talus Uue-Kariste vallas ja maeti 02.03.1920 Halliste kalmistule. Surmapõhjus – rinnahaigus.

* tütar Ida Hermine PÕDER /Ida Hermine Pöder/, sündis 20.07.1920 kell 10 hommikul Võibre talus Uue-Kariste vallas ja ristiti kodus töölise Jaan Kõrtsi poolt 01.08.1920, vaderid: töölised Märt Põder, Jaan Juttus, neiud Ida Graf, Alma Kahu. Suri üheaastaselt 10.02.1922 kell 6 õhtul Võibre talus Uue-Kariste vallas ja maeti 13.02.1922 Halliste kalmistule. Surmapõhjus – kõhuhaigus.

* poeg Alfred PÕDER /Alfred Pöder/, sündis 25.03.1924 kell 11 hommikul Võibre talus Uue-Kariste vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja Henn Kiilaspää poolt 04.04.1924, vaderid: Juhan Hermann, Paul Mägi, Peeter Parts, Aliide Sikk, Minna Voll, Alma Tõõtsov.

d) poeg Tõnis RUUKEL, sündis 16.09.1885 kell 8 õhtul Taltsi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Johan Tamme poolt 06.10.1885, vaderid: vallaline sulane Tõnis Paltmann, vallaline sulane Märt Tönner, vallaline Kadri Nõmm. Läks elama Pärnusse ja leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 13.10.1902. Oli ametilt praaker.

Laulatati Pärnu Eliisabeti kirikus abiõpetaja V. Holsti poolt 13.08.1922 Marta Elisabeth Must-aga /Martha Elisabeth Must/ Pärnu linnast. Marta Elisabeth sündis 28.7.1895 kell 4 pealelõunal Pärnu eeslinnas, isa tööline Andres Must, ema Liisu, sünd. Tõnmann. Ristiti Pärnu Eliisabeti kirikus pastori poolt 13.08.1895, vaderid: teenija Anna Kukk, abielunaine Riina Must, tööline Jaagup Teinburk. Leeritati Pärnu Eliisabeti kirikus 18.03.1912.

Teadaolev laps:

* tütar Helju RUUKEL /Heljo Ruukel/, sündis 01.04.1925 kell 1 Pärnu linnas ja ristiti kodus Pärnu Eliisabeti koguduse II pihtkonna pastori A. Grünbergi poolt 19.04.1925, vaderid: neiu Helene Päärmann, proua Hilda Must, kingsepp Aleksander Hiio.

7) poeg Mihkel RUUKEL /Mihkel Rukel/, sündis 13.10.1840 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti 20.10.1840, vaderid: peremees Jaak Grahv, peremees Jüri Lepikson, sulase naine Madli Siitan. Isa Peeter oli sel ajal Küti talu peremees. Mihklist sai üsna noore mehena Tõnumaa talu peremees Kärsu mõisapiirkonnas. Suri 75-aastaselt 20.02.1916 kell 8 õhtul Voltveti vallas ja maeti 25.02.1916 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – marasm.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 16.03.1869 tüdruku Rõõt Olde-ga /Rööt Olde/ Kärsu mõisapiirkonnast. Mihkel oli selleks ajaks saanud taluperemeheks. Rõõt sündis 09.11.1850 hommikul Kerema talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa sulane Peeter Olde, ema Maret, sünd. Tönner. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 19.11.1850, vaderid: sulase naine Rõõt Olde, sulase naine Elts Olde, sulane Jaak Olde. Leeritati Saardes 10.11.1868. Rõõda noorem õde Mari abiellus Rõõda mehevenna Peet Ruukeliga. Rõõt suri 80-aastaselt 30.03.1931 Pändi talus oma tütre Ann Grahvi juures Voltveti vallas ja maeti 06.04.1931 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vanus ja pearabandus.

Lapsed:

a) tütar Mai RUUKEL /Mai Rukel/, sündis 24.02.1871 pealelõunal Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.03.1871, vaderid: tüdruk Mai Voll, poiss Mihkel Tiit, tüdruk Ann Teder. Suri 17-aastaselt 26.02.1888 kell pool 2 päeval Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja maeti 02.03.1888. Surmapõhjus – tiisikus /Schwindsucht/.

b) poeg Peeter RUUKEL /Peter Rukel/, sündis 25.06.1873 keskpäeval Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti 08.07.1873 Saarde kirikus pastor Kaehlbrandti poolt 08.07.1873, vaderid: poiss Peeter Hunt, poiss Jüri Olde, tüdruk Eeva Teder. Leeritati Saardes 27.10.1891. Suri 25-aastaselt 31.08.1898 kell 6 hommikul Tõnumaa talus ja maeti 02.09.1898. Surmapõhjus – kopsupõletik.

c) tütar Ann RUUKEL /An Ruukel/, sündis 30.11.1874 kell 8 õhtul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 22.12.1874, vaderid: vallaline Ann Vugt, abielunaine Elts Paukmurson, vallaline Andres Voll. Leeritati Saardes 07.03.1893. Elas Vahtramäe talus Saarde vallas. Eesti NSV Ministrite Nõukogu otsusel 14.03.1949 saadeti koos pojanaise, pojapoja ja õe Kadriga asumisele Krasnojarski kraisse Šarõpovo rajooni. Suri seal 83-aastaselt 29.01.1958.

Laulatati pastori poolt 06.02.1900 Jaak Grahv-iga /Jaak Grahw/ Voltveti mõisapiirkonnast. Jaak sündis 19.07.1869 hommikul Pändi talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Jaak Grahv, ema Leenu, sünd. Tamm. Ristiti Saarde kirikus pastor Offe poolt 10.08.1869, vaderid: peremees Jaak Rubin, sulane Hans Lepikson, sulase naine Eeva Pärtelson. Leeritati Saardes 16.11.1886.

Lapsed:

* poeg Peeter GRAHV /Peter Grahw/, sündis 27.03.1901 kell 2 öösel Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 08.04.1901, vaderid: abielus Hans Grahv, abielus Peeter Olde, tüdruk Liisa Ruukel. Leeritati Saardes 29.09.1918.

Oli abielus Alma-ga, kellest ei ole rohkem teada, kui et ta oli sündinud 1910, isa nimi oli Jaan ja ka tema saadeti asumisele Krasnojarski kraisse Šarõpovo rajooni, kust vabanes 15.06.1958.

Teadaolev laps:

** poeg Peeter GRAHV, sündis 1941, saadeti asumisele Krasnojarski kraisse Šarõpovo rajooni, vabanes 15.06.1958.

* tütar Ida Alviine GRAHV /Ida Alwine Grahw/, sündis 22.07.1902 kell 2 päeval Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 25.08.1902, vaderid: abielus Mari Olde, tüdruk Liisa Tammann, abielus Peet Ruukel. Leeritati Saardes 03.07.1921.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 18.05.1924 August Pukk-iga Pati vallast. August sündis 29.08.1900 kell 6 õhtul Kalita talus Pati mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja J. Pormanni poolt 08.10.1900, vaderid: vallaline Karl Lensment, abielus Liisa Schuster, abielus Jüri Ruusmann. Leeritati Narvas 28.03.1920. Oli taluperemees.

Lapsed:

** poeg Endel Herbert PUKK, sündis 11.01.1926 kell pool 12 öösel Kireste talus Pati vallas ja ristiti kodus Kristjan Otstaaveli poolt 14.03.1926, vaderid: poissmees Peeter Grahv, poissmees Elmar Pukk, neiu Marie Olde.

** poeg Harry-Leonhard PUKK, sündis 15.04.1927 kell 8 hommikul Kireste talus Pati vallas ja ristiti kodus kohaliku õpetaja poolt 06.06.1927, vaderid: abielus Hendrik Pukk, poissmees Karl Kamlaat, neiu Helene Grahv.

** tütar Vilma PUKK /Wilma Pukk/, sündis 03.08.1928 kell 2 pealelõunal Kireste talus Pati vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 21.10.1928, vaderid: abielus August Park, vallaline Marta Nurmberg, abielus Juuli Kopp.

** poeg Eino-Evald PUKK /Eino-Ewald Pukk/, sündis 27.08.1931 kell 4 pealelõunal Kireste talus Pati vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja E. Vöörmanni poolt 15.11.1931, vaderid: vallaline Hendrik Lensment, vallaline Johann Nurmberg, vallaline Erna Pärn.

** tütar Helja PUKK, sündis 29.08.1935 kell 4.45 hommikul Kireste talus Pati vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja A. Almersi poolt 01.12.1935, vaderid: vallaline Meeta Pukk, vallaline Meeta Lublu, vallaline Martin Kikas.

* surnult sündinud poeg, sündis 21.09.1910 kell 7 hommikul Pändi talus Voltveti vallas ja maeti 23.09.1910.

d) tütar Liisu RUUKEL /Liso Ruukel/, sündis 11.02.1877 kell 8 õhtul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 27.02.1877, vaderid: abielunaine Liisu Tiit, vallaline Mari Tünder, vallaline Peet Ruukel. Leeritati Saardes 12.03.1895.

Laulatati pastori poolt 08.02.1904 Jaak Siitan-iga /Jaak Sitan/ Voltveti vallast. Jaak sündis 26.11.1878 Lülle talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Kanaküla koolmeistri Tomsoni poolt 10.12.1878, vaderid: poiss Jaak Pärk, poiss Jaan Saar, tüdruk Reet Grahv. Leeritati Saardes 17.11.1896. Oli esimese lapse sünni ajal Tõnumaa talus sulaseks.

Lapsed:

* poeg Peeter SIITAN, sündis 18.12.1904 kell 10 hommikul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder Paltmanni poolt 27.12.1904, vaderid: vallaline Peeter Paltmann, vallaline Pärtel Siitan, tüdruk Juuli Ruukel. Leeritati Saardes 02.12.1923.

* poeg Jaak SIITAN /Jaak Sitan/, sündis 18.02.1907 kell 10 hommikul Kuslama talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 11.03.1907, vaderid: vallaline sulane Peeter Siitan, abielus Jaak Grahv, abielus Mari Olde. Leeritati Saardes 06.11.1927.

e) tütar Mari RUUKEL /Marri Rukel/, sündis 20.03.1879 kell 3 hommikul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 08.04.1879, vaderid: peremehe naine Mari Tiit, tüdruk Mari Olde, poiss Mihkel Voll. Leeritati Saardes 06.04.1897.

Laulatati pastori poolt 04.03.1901 Peeter Olde-ga Voltveti vallast. Peeter oli Mari onupoeg (ema vennapoeg). Peeter sündis 13.03.1880 hommikul Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Jüri Olde, ema Mai, sünd. Leismann. Ristiti Saarde kirikus köster Kuhni poolt 06.04.1880, vaderid: vallaline Märt Teder, vallaline Peet Ruukel, Rõõt Ruukel. Leeritati Saardes 16.11.1897. Suri 58-aastaselt 24.11.1938.

Lapsed:

* tütar Juuli OLDE, sündis 03.03.1902 kell 2 päeval Punapargi talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder M. Paltmanni poolt 13.03.1902, vaderid: abielus Mari Jõõks, tüdruk Liisa Ruukel, abielus Jaak Grahv. Leeritati Saardes 03.07.1921.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 10.02.1924 Jaan Kopp-iga Kilingi-Nõmmelt. Jaan sündis 27.12.1897 kell 8 õhtul Matsi talus Jäärja mõisapiirkonnas /Saarahof/, isa sulane Jaan Kopp, ema Mari, sünd. Lõmps. Ristiti kodus kooliõpetaja Otstaaveli poolt 11.01.1898, vaderid: vallaline sulane Mihkel Tambur, vallaline sulane Johannes Lilienblatt, tüdruk Mari Teearu.

Teadaolev laps:

** poeg Harry KOPP, sündis 29.09.1925 kell pool 4 hommikul Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus õpetaja Torrimi poolt 29.11.1925, vaderid: poissmees Johannes Kopp, poissmees Peeter Grahv, neiu Marie Olde.

* tütar Mari OLDE, sündis 24.01.1905 kell 9 õhtul Punapargi talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder Martin Paltmanni poolt 02.02.1905, vaderid: tüdruk Juuli Ruukel, tüdruk Ottilie Männik, abielus sulane Jaak Siitan. Leeritati Saardes 25.05.1924.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 27.03.1932 Halliste koguduse liikme põllupidaja Peeter Maiste-ga Pekre asundusest Vana-Kariste vallast. Mari oli kihluse ajal põllutööline Kanakülas. Peeter sündis vallaslapsena 20.02.1900 kell 3 hommikul Känsi talus Uue-Kariste vallas Halliste kihelkonnas, ema Leena Maiste. Ristiti kodus taluperemees Heili poolt 20.02.1900, vaderid: tööline Peeter Heil, tööline Jaan Kallit, abielus Reet Viira. Ema Leena abiellus sama aasta 30. aprillil Peeter Kallit-iga Vana-Kariste vallast /Alt-Karrishof/ ning 23.11.1904 käisid mõlemad Halliste koguduse pastori juures tunnistamas, et Peeter Maiste isa oli Peeter Kallit. Peeter Maiste leeritati Hallistes 16.04.1917.

Teadaolev laps:

** surnult sündinud poeg, sündis 18.11.1933 Kilingi vallas.

* poeg Peeter OLDE, sündis 03.11.1907 kell 2 hommikul Kivitare talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder M. Paltmanni poolt 02.12.1907, vaderid: vallaline Märt Ruukel, vallaline Jaan Martin, tüdruk Kadri Ruukel. Leeritati Saardes 06.11.1927.

Laulatati Kõpu pastoraadis 26.12.1935 Alma Treff-iga Kanaküla koolimajast Voltveti vallast. Peeter oli kihluse ajal Laane talus põllutööline. Alma sündis 16.05.1906 kell 8 õhtul Tõõtsi talus Uue-Kariste vallas, isa tööline August Treff, ema Mari, sünd. Lepik. Ristiti V. Tiiviti poolt 18.06.1906, vaderid: perenaine Alma Palu, tüdruk Liisa Vadi, tööline Juhan Saul. Leeritati Kõpus 23.05.1926.

f) tütar Juuli RUUKEL, sündis 18.02.1881 kell 2 pealelõunal Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 01.03.1881, vaderid: abielus Mai Olde, vallaline Kadri Tönner, abielus Märt Hunt. Leeritati Saardes 21.02.1899.

Laulatati pastori poolt 23.03.1914 Hans Bernhardt-iga Viira talust Voltveti vallast. Hans sündis 16.01.1888 kell 9 õhtul Viira talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa metsavaht Peeter Bernhardt, ema Mari, sünd. Voll. Ristiti kodus koolmeister M. Torrimi poolt 07.02.1888, vaderid: vallaline sulane Hans Bernhardt, vallaline sulane Hans Riis, abielus Miina Pikkor. Leeritati Saardes 02.10.1905. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 26.03.1936 määrati Hansule ühes perekonnaga uueks perekonnanimeks PÄRNA. Hansust sai 1920-ndate alguseks Tõnumaa talu peremees.

Lapsed:

* tütar Ella Marie BERNHARDT, sündis 26.02.1915 kell 6 õhtul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti kodus köster Kikase poolt 05.04.1915, vaderid: tüdruk Mari Bernhardt, tüdruk Kadri Ruukel, abielus Tõnis Karu. Suri üheaastaselt 30.04.1916 kell 1 hommikul Voltveti vallas ja maeti 04.05.1916 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsupõletik.

* poeg, kaksik Hans BERNHARDT ⬄ PÄRNA, sündis 06.11.1919 kell 3 hommikul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti kooliõpetaja Kristjan Otstaaveli poolt 26.12.1919, vaderid: abielus Franz Schüler, poissmees Mihkel Bernhardt, tüdruk Kadri Moll.

* poeg, kaksik Peeter BERNHARDT ⬄ PÄRNA, sündis 10.11.1919 kell 5 hommikul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti kooliõpetaja Kristjan Otstaaveli poolt 26.12.1919, vaderid: poissmees Peeter Voll, abielus Kristjan Otstaavel, tüdruk Aliide Voll.

* poeg, kaksik Albert BERNHARDT ⬄ PÄRNA, sündis 22.04.1921 kell 2 hommikul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti kodus J. Schmidti poolt 01.05.1921, vaderid: vallaline Karl August Tammann, abielus Tõnis Karu, abielus Kadri Song.

g) tütar Leena RUUKEL, sündis 06.03.1883 kell 1 hommikul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus 20.03.1883, vaderid: vallaline Mihkel Ruukel, vallaline Leena Olde, vallaline Eeva Tiit. Leeritati Saardes 02.06.1902. 1907. a. sündis Leenal vallaspoeg.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.09.1920 Jüri Laurson-iga Kilingi-Nõmmelt. Jüri sündis 02.09.1871 kell 2 pärastlõunal Tali mõisas Saarde kihelkonnas, isa mõisa sulane Jaagup Laurson, ema Ann, sünd. Lilienblatt. Ristiti kodus kingsepp Peeter Kutti poolt 12.09.1871, vaderid: mõisa sulane Jüri Kustasson, mõisa sulane Kustas Saar, vabadikunaine Maali Koolberg. Leeritati Saardes 20.11.1888. Jüri abiellus esimest korda 1896. a. Kadri Kuningas-ega, kellega sündis teadaolevalt kolm last. Kadri suri 11.11.1919 ja Jüri abiellus seejärel Leenaga. Kilingi-Nõmme perekonnaseisuametniku otsusega 04.09.1936 määrati talle uueks perekonnanimeks LAURI.

Leena vallaslaps:

* poeg Peeter RUUKEL, sündis 06.08.1907 kell 2 hommikul Tõnumaa talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 30.09.1907, vaderid: abielus Peet Ruukel, abielus Jaak Grahv, tüdruk Juuli Ruukel.

h) tütar Kadri RUUKEL, sündis 27.12.1885 kell 6 õhtul Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 05.01.1886, vaderid: vallaline rätsep Jaan Tönner, vallaline Juula Ruukel, vallaline Leena Tönner. Leeritati Saardes 22.05.1905. Saadeti koos õe Ann Grahvi /ka Anna Graff/ perega asumisele Krasnojarski kraisse Šarõpovo rajooni, vabanes 27.06.1958.

i) poeg Hendrik RUUKEL, sündis 19.03.1888 keskpäeval Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 03.04.1888, vaderid: vallaline Hendrik Olde, vallaline Hans Tiit, vallaline Mari Uibu. Suri 10-kuuselt 11.02.1889 kell 2 hommikul Tõnumaa talus ja maeti 14.02.1889. Surmapõhjus – rõuged /Pocken/.

8) poeg Jaan RUUKEL /Jaan Rukel/, sündis 18.06.1842 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 24.06.1842, vaderid: sulane Jaan Untveil, sulane Jaan Grahv, sulase naine Ann Valgenpert. Oli sulane kord siin, kord seal talus. Suri 47-aastaselt 18.12.1889 keskpäeval Rässa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 20.12.1889. Surmapõhjus – kopsupõletik.

Laulatati 23.11.1869 Mari Grahv-iga /Marri Graf/. Mari sündis 23.11.1841 õhtul Kerema talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa sulane Pärtel Grahv, ema Mall, sünd. Vendrik. Ristiti kodus 07.12.1841, vaderid: lesknaine Mari Tomson, tüdruk Mari Tönner, poiss Tõnis Tomson. Leeritati Saardes 04.11.1862. Maril sündis 07.06.1866 vallastütar Kadri Grahv. Suri 76-aastaselt 04.11.1918 kell 3 pealelõunal Voltveti vallas ja maeti 10.11.1918 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – ajupõletik /Gehirnentzündung/.

Lapsed:

a) poeg Tõnis RUUKEL /Tönnis Rukel/, sündis 24.03.1870 Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti vikaarpastor Gahlnbäcki poolt 09.04.1870, vaderid: poiss Tõnis Männik, poiss Jaagup Grahc, lesknaine Ann Tünder (Tönner?). Suri 4-aastasena 13.04.1874 õhtul Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 16.04.1874. Surmapõhjus – rõuged.

b) poeg Jaak RUUKEL /Jaak Rukel/, sündis 02.08.1874 õhtul Mihklemaa talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister H. Variku poolt 11.08.1874, vaderid: vallaline Jaak Maksim, peremees Villem Kirsfeldt, vallaline Leenu Lepikson. Leeritati Saardes 22.11.1892. 1936. a. paiku siirdus koos abikaasaga Halliste koguduse liikmeskonda.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 27.12.1901 Reet Saar-ega Tõlla talust Uue-Kariste vallast. Mõlemad teenisid kihluse ajal Tõlla talus. Reet sündis vallaslapsena 27.08.1881 kell 2 päeval Vihtla talus Vana-Kariste mõisapiirkonnas, ema tüdruk Mari Saar, isa arvatavasti Jaan Kuivas. Ristiti koolmeister Theeri poolt 06.09.1881, vaderid: tüdrukud Reet Saar ja Reet Oja, poiss Hendrik Laos. Leeritati Hallistes 16.05.1899.

Laps:

* tütar Mari RUUKEL, sündis 19.06.1902 kell 1 päeval Vana-Kariste vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.07.1902, vaderid: abielus Kadri Kurm, abielus Leena Tiiks, vallaline Jaan Ruukel. Leeritati Saardes 05.05.1921.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 25.01.1925 Hans Sitska-ga Tõlla talust Vana-Kariste vallast. Hans oli põllutööline, Mari samuti põllutööline Vangu talus Voltveti vallas. Hans sündis 17.12.1899 kell 6 õhtul Samla talus Veelikse mõisapiirkonnas /Felix/ Halliste kihelkonnas, isa tööline Peeter Sitska, ema Karoliine, sünd. Kustasson. Ristiti kodus kooliõpetaja Semperi poolt 23.01.1900, vaderid: taluperemees Hans Mikk, tööline Hendrik Pint, tüdruk Anu Pint. Hans läks 1925. a. Halliste kogudusest Saarde kogudusse, 1936. a. jälle tagasi Hallistesse.

c) poeg Pärtel RUUKEL /Pertel Rukel/, sündis 01.11.1876 kell pool 1 hommikul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Hans Variku poolt 14.11.1876, vaderid: vallaline Pärtel Olde, vallaline Mihkel Annusson, abielunaine Ann Varik. Leeritati Saardes 06.11.1894. Suri 46-aastaselt 05.03.1923 kell 12 päeval Tali vallas ja maeti 11.03.1923 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsuhaigus.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 10.11.1913 Ann Ruusmann-iga Jäärja vallast. Pärtel teenis kihluse ajal Rõõma talus Jäärja vallas sulasena, Ann oli Mardima talus tüdrukuks. Ann sündis 30.11.1887 kell 10 hommikul Kargoja talus Jäärja mõisapiirkonnas, isa sulane Otto Ruusmann, ema Ruuta, sünd. Lepik. Ristiti Kargoja talu peremehe Jaan Leesmenti poolt 06.12.1887, vaderid: vallaline Ann Kitsing, vallaline Liisu Leesment, abielus sulane Jaan Sarapuu. Leeritati Saardes 21.05.1906. Annil sündis 1909. a. vallaspoeg Tõnis Arnold Ruusmann.

Laps:

* tütar Ida ⬄ Eve RUUKEL, sündis 26.05.1918 kell 2 päeval Rikandi talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.07.1918, vaderid: tüdruk Ida Lepik, tüdruk Anna Ots, vallaline Jaak Kurm. Kilingi-Nõmme alevi perekonnaseisuametniku otsusega 17.11.1936 määrati talle uueks eesnimeks Eve.

d) poeg Villem RUUKEL /Willem Rukel/, sündis 21.03.1878 keskpäeval Lauka talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister H. Variku poolt 26.03.1878, vaderid: vallaline Villem Tamsal, vallaline Jaagup Kirsfeldt, vallaline Mai Tönner. Suri üheaastaselt 18.02.1879 Juttuse talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 25.02.1879. Surmapõhjus – krambid.

e) tütar Ann RUUKEL /Ann Rukel/, sündis 03.01.1880 keskpäeval Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Torrimi poolt 20.01.1880, vaderid: abielus Ann Ruukel, vallaline Mall Pank, abielus Jaagup Grahv. Leeritati Saardes 29.03.1898. 1900. a. on ta Saarde kihelkonnast lahkunud, kuid pole teada, kuhu ta suundus.

f) tütar Liisu RUUKEL /Liso Ruukel/, sündis 15.12.1882 õhtul Juttuse talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Torrimi poolt 02.01.1883, vaderid: sulase naine Liisu Tölp, tüdruk Tiiu Uibu, poiss Juhan Kuill. Leeritati Saardes 20.05.1901. Suri 18-aastaselt 26.06.1901 kell 9 õhtul Tõlla talus Vana-Kariste vallas ja maeti 29.06.1901. Surmapõhjus – difteeria.

g) tütar Mari RUUKEL, sündis 03.11.1884 hommikul mõisa sulase kohal Saarmeojal Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 18.11.1884, vaderid: sulase naine Mari Kuill, vallaline Ann Olde, sulane Jüri Saar. Suri üheaastaselt 16.04.1886 keskpäeval Vanatare mõisatalus ja maeti 20.04.1886. Surmapõhjus – rinnapõletik.

9) tütar Ann RUUKEL /Ann Rukel/, sündis 23.11.1844 õhtul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 03.12.1844, vaderid: peremehe naine Ann Tiit, peremehe naine Mall Must, poiss Jaak Luik. Suri pooleaastaselt 09.08.1845 pealelõunal Küti talus ja maeti 12.08.1845. Surmapõhjus – külmetus /Erkältung/.

10) poeg Hindrik RUUKEL /Hendrik Rukel/, sündis 13.06.1846 keskpäeval Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 23.06.1846, vaderid: poiss Hendrik Kask, peremees Juhan Must, sulase naine Madli Siitan. Suri üheaastaselt 17.05.1847 pealelõunal Küti talus ja maeti 20.05.1847. Surmapõhjus – läkaköha /Stickhusten/.

11) poeg Tõnis RUUKEL /Tönnis Rukel/, sündis 28.06.1848 hommikul Tõnutiidu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 04.07.1848, vaderid: poiss Tõnis Tölner (ilmselt Tönner), Mihkel Pautson, peremehe naine Mari Teder. Leeritati Saardes 20.03.1866. Oli Voltveti mõisas sulane. Suri 73-aastaselt 26.02.1922 kell 2 pealelõunal Voltveti vallas ja maeti 03.03.1922 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vanadusnõrkus. Päev enne suri Tõnise noorem vend Peeter ja nad maeti mõlemad samal päeval.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Hallistes 16.12.1873 tüdruku Eeva Siitan-iga /Ewa Sitan/ Riitsaare talust Voltveti mõisapiirkonnast. Tõnis elas sel ajal samuti Riitsaare talus. Kihlus kuulutati välja ainult Saarde kirikus, kuid laulatus toimus Hallistes. Halliste koguduses kihlust välja ei kuulutatud. Eeva sündis 19.04.1839 pealelõunal Räägu talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa taluperemees Peeter Siitan, ema Ann. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 23.04.1839, vaderid: sulase naine Eeva Tomson, tüdruk Kadri Siitan, sulane Jaan Grahv. Leeritati Saardes 1856. Suri 63-aastaselt 23.09.1902 kell 7 hommikul Saviaru talus Voltveti vallas ja maeti 26.09.1902. Surmapõhjus – sisemine haigus. Tõnis laulatati teistkordselt Saarde pastori poolt 22.08.1904 Kadri Saul-iga /Kaddri Saul/ Uue-Neitsi talust Voltveti vallast. Tõnis elas sel ajal Saviaru talus. Kadri sündis 15.01.1863 hommikul Korbi talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa peremees Jüri Saul, ema Made, sünd. Vugt. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.01.1863, vaderid: tüdruk Kadri Vugt, peremehe naine Mall Vugt, peremees Loorents Paur. Leeritati Saardes 25.04.1882. Kadril sündis enne Tõnisega abiellumist kaks vallaslast – 1892. a. poeg Pärtel Saul, kes suri lapsena, ja 1898. a. tütar Liisa Saul. Suri 57-aastaselt 06.03.1920 kell kolmveerand 10 õhtul Voltveti vallas ja maeti 10.03.1920 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – rõuged.

Tõnise ja Eeva lapsed:

a) tütar Ann RUUKEL /Ann Rukel/, sündis 13.01.1875 kell 2 hommikul Sookuru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister H. Variku poolt 26.01.1875, vaderid: peremehe naine Juula Riivits, abielunaine Leenu Ruukel, vallaline Peeter Näär. Leeritati Saardes 08.03.1892.

Laulatati Saarde pastori poolt 01.06.1903 Märt Miilits-aga /Märt Milits/ Voltveti vallast. Märt sündis 10.11.1873 hommikul Kärsu mõisas, isa sulane Juhan Miilits, ema Ann, sünd. Tui. Ristiti kodus koolmeister Hans Variku poolt 26.11.1873, vaderid: sulane Märt Ustrisov, sulane Jaan Vugt, sulase naine Mari Tünder. Leeritati Saardes 27.10.1891. Suri 59-aastaselt 27.01.1933 ja maeti mittekiriklikult liikmemaksu võla tõttu.

Lapsed:

* poeg Juhan MIILITS, sündis 31.01.1904 kell 7 õhtul Saviaru talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.03.1904, vaderid: vallaline Juhan Pikkor, vallaline Jaak Ruukel, tüdruk Leena Ruukel. Leeritati 05.11.1922. Lahkus ametlikult luteri kogudusest 25.12.1934.

* tütar Liisa MIILITS, sündis 30.08.1906 kell 3 hommikul Vana-Neitsi talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 08.10.1906, vaderid: tüdruk Liisa Pärn, tüdruk Liisa Kartau, vallaline sulane Juhan Pärn. Leeritati Saardes 22.05.1927.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1936 leskmehe Johannes Lilienblatt-iga Kiira talust Jäärja vallast. Johannes oli kihluse ajal põllutööline, samuti Liisa, kes teenis Kalmeti talus Jäärja vallas. Johannes sündis 06.02.1909 kell 6 hommikul Aabjala talus Jäärja vallas, isa Aleksander Lilienblatt, ema Alviine, sünd. Tipper. Ristiti kodus vöörmünder J. Mihkelsoni poolt 18.02.1909, vaderid: vallaline Johannes Lilienblatt, vallaline Rein Lilienblatt, tüdruk Amalie Kartau. Leeritati Saardes 03.07.1927. 19.03.1934 sõlmiti Johannese ja Maali Karu ilmalik abielu, mis kestis vähem kui aasta – Maali suri 15.02.1935. Jäärja valla perekonnaseisuametniku otsusega 16.04.1937 määrati Johannesele uueks perekonnanimeks LILLEORU.

Liisa vallaslaps:

** tütar Selda-Marie MIILITS ⬄ LILLEORU, sündis 29.09.1929 kell 3.30 pealelõunal Kilingi-Nõmmel ja ristiti Saarde kirikus õpetaja Torrimi poolt 12.10.1930, vaderid: vallaline Marie Miilits, vallaline Anna Vilipald, vallaline Aleksander Rentnik. Jäärja valla perekonnaseisuametniku otsusega 19.07.1937 määrati Selda-Mariele uueks perekonnanimeks LILLEORU.

Liisa ja Johannese teadaolev laps:

** tütar Valve LILLEORU /Walwe Lilleoru/, sündis 28.05.1940 Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus Peet Ruuli poolt 09.06.1940, vaderid: abielus Liisa Pikkor, vallaline Marta Olvik, vallaline August Raidla. Suri 2-nädalaselt 10.06.1940.

* tütar Marie MIILITS, sündis 29.04.1908 kell 9 õhtul Suitsumatsi talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 15.06.1908, vaderid: abielus Marie Luik, tüdruk Anna Riisemann, vallaline sulane Peeter Ruukel. Leeritati Saardes 22.05.1927.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1931 õigeuskliku pottsepa Aleksander Rentnik-uga /Александръ Рентникъ/ Kilingi väikekohalt nr. 7. Marie oli samal kohal majatalitaja. Aleksander sündis 20.07.1909 (02.08.1909 ukj.) arvatavasti Jäärja või Kilingi vallas, isa luteri usku Villem Rentnik, ema õigeusklik Elisaveta, sünd. Martinson (sünnikandes on isa kirjas kui Võlla valla talupoeg, kuid isa pere oli Audru kihelkonnast Saarde kihelkonda elama asunud juba 1880. a.) ja ristiti Kilingi apostlik-õigeusu kirikus 13.09.1909, tunnistajad: Kilingi valla talupoeg Aleksander Andrejev Treimann ja talutüdruk Julia Martinova Siitan. Aleksandri isa Villem langes I Maailmasõja lahingus 1915. a.

Marie vallaslaps:

** tütar Leonora MIILITS, sündis 15.01.1928 kell 11.30 Kilingi-Nõmmel ja ristiti Saarde kirikus õpetaja Torrimi poolt 28.05.1928, vaderid: vallaline Alviine Miilits, vallaline Eliise Miilits, vallaline Kristjan Grents. Suri 2-aastaselt 29.03.1930 kell pool 3 pealelõunal Rentniku talus Kilingi vallas ja maeti 01.04.1930 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – veehaigus.

* poeg Elmar MIILITS, sündis 30.12.1912 kell pool 8 hommikul Mihklemaa talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder Karl Pikkori poolt 14.04.1913, vaderid: vallaline Juhan Pikkor, vallaline Juhan Siitan, tüdruk Marie Mihkelson.

* poeg Albert MIILITS, sündis 19.07.1918 kell 2 pealelõunal Kilingi-Nõmmel ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 08.09.1918, vaderid: vallaline Albert Vugt, vallaline Juhan Kullisson, vallaline Liisa Saul. Suri 7-kuuselt 28.02.1919 kell 3 pealelõunal Kilingi vallas ja maeti 04.03.1919 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – nõrkus /Schwäche/.

b) poeg Juhan RUUKEL /Johann Rukel/, sündis 09.01.1876 kell 10 hommikul Lõpekuru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja hädaristiti Tooni Pumbo poolt 09.01.1876 õhtul, vaderid: vallaline Johann Pumbo, abielus Karli Ramberg, abielus Ann Klühmann. Suri samal päeval, surmakanne puudub.

c) tütar Leena RUUKEL /Lena Rukel/, sündis 06.09.1877 kell 8 õhtul Soogru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 02.10.1877, vaderid: sulase naine Leena Ruukel, tüdruk Ann Saul, vallaline Hendrik Näär.

d) tütar Reet RUUKEL /Reet Rukel/, sündis 04.12.1879 kell 4 hommikul Soogru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Torrimi poolt 16.12.1879, vaderid: abielunaine Reet Ramberg, vallaline Reet Luik, abielus Jüri Blau. Suri 9-kuuselt 11.09.1880 kell 7 õhtul Reieli talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 14.09.1880

e) poeg Peeter RUUKEL /Peter Rukel/, sündis 26.12.1881 kell 9 õhtul Reie talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Joh. Tamme poolt 17.01.1882, vaderid: vabadik Peeter Ruukel, vallaline Mihkel Ruukel, vallaline Maret Ruukel. Leeritati Saardes 21.11.1899. Töötas 1915. a. paiku Pärnu-Mõisaküla raudteel, oli Surjus rööpmeseadja /Weichensteller/. Hiljem töötas raudteeametnikuna Voltveti jaamas.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 19.04.1910 Reet Oksermann-iga Voltveti mõisast. Peeter elas sel ajal Punapargi talus. Reet sündis 25.02.1889 kell 10 hommikul Vanamõisa talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa mõisa sulane Juhan Oksermann, ema Mari, sünd. Kullisson. Ristiti kangur Andres Puusaare poolt 06.03.1889, vaderid: vallaline Miina Vill, vallaline Reet Oksermann, vallaline Aleksander Vill. Leeritati Saardes 20.05.1907.

Lapsed:

* tütar Hermine Alide RUUKEL, sündis 12.02.1911 kell 5 õhtul Punapargi talus Voltveti vallas ja ristiti kodus köster H. Kikase poolt 13.03.1911, vaderid: vallaline Jaan Oksermann, tüdruk Marie Jakobson, tüdruk Johanna Marie Elisabeth Männik. Leeritati Saardes 28.06.1931. Siirdus 24.07.1937 väljastatud kirikutähega Tartu Peetri koguduse I pihtkonna liikmeskonda.

* tütar Jenny Alice RUUKEL, sündis 21.10.1913 kell 3 hommikul Surju vallas /Surri/ ja ristiti Pärnu Eliisabeti kirikus pastor A. Mattissoni poolt 10.11.1913, vaderid: tüdruk Liisa Kullisson, abielunaine Mari Kiviselg, tööline Juhan Jaakson. Leeritati Saardes 09.07.1933.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 14.04.1934 metsniku August Valdmann-iga endisest Voltveti kõrtsist. August sündis 15.03.1911 kell 5 õhtul Tammistu külas Juuru vallas /Jörden/ Juuru kihelkonnas, isa Hans Valdmann, ema Liisa, sünd. Aron. Ristiti kodus kooliõpetaja Liibergi poolt 17.04.1911, vaderid: Hans Riismann, Reinhold Stümper, Anna Riismann. Ristiti Juurus 27.11.1927. 1934. a. paiku läks Juurust Saardes, töötas seal metsnikuna. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 09.11.1935 määrati talle uueks perekonnanimeks VALDMA.

Teadaolevad lapsed:

** tütar Viiu VALDMA /Wiiu Waldma/, sündis 28.06.1936 Voltvetis endises kõrtsis ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 26.12.1937, vaderid: Hermine Roots, Juuli Ruukel, Roivo Roots

** poeg Madis VALDMA /Madis Waldma/, sündis 19.03.1939 kell 7 hommikul Kärsus Tihemetsa vallas ja ristiti Saarde kirikus praost Grünbergi poolt 27.08.1939, vaderid: vallaline Johann Ennuste, abielus Arnold Kreves, abielus Leida Kulvik.

* tütar Juuli Johanna RUUKEL, sündis 24.10.1915 kell 5 hommikul Surju vallas ja ristiti Rillo poolt 22.11.1915, vaderid: tüdruk Juuli Oksermann, abielunaine Anna Tõuts, Tõnis Tammann.

* tütar Helmi Marie RUUKEL, sündis 02.05.1918 kell 12 päeval Allikukivil ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 02.06.1918, vaderid: tüdruk Mari Tamson, tüdruk Liisa Saul, vallaline Aleksander Järv. Suri 2-aastaselt 03.04.1921 kell 3.40 öösel Allikukivi vaksalis ja maeti 03.04.1921 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – neerupõletik.

* poeg Arnold RUUKEL, sündis 05.03.1928 kell 11 hommikul Voltveti raudteejaamas ja ristiti kodus A. Kooli poolt 09.04.1928, vaderid: vallaline Märt Oksermann, vallaline Juhan Kiviselg, vallaline Elsa Oksermann.

* poeg Lembit RUUKEL, sündis 05.01.1930 Voltveti raudteejaamas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 23.12.1934, vaderid: abielus August Valdmann, abielus Heinrich Lensment, abielus Alma Oksermann.

f) poeg Jaak RUUKEL, sündis 03.10.1884 kell 8 õhtul Reiali talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 28.10.1884, vaderid: vallaline Jaak Näär, vallaline Juhan Looper, vallaline Ann Päärnson. Leeritati Saardes 28.09.1903. Suri 34-aastaselt 24.05.1919 Salatsis ja maeti 29.05.1919 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – enamlaste poolt tapetud. Jaak osales Vabadussõja lahingutes ja langes Säde jõel.

Tõnise ja Kadri laps:

g) poeg Andrei Aleksander RUUKEL /Andrei Alexander Ruukel/, sündis 27.02.1909 kell 7 hommikul Toosi talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 22.03.1909, vaderid: vallaline Andrei Siitan, abielus Tõnis Ruukel, tüdruk Juuli Miilits. Suri 24-päevaselt 23.03.1909 kell 3 pealelõunal Toosi talus ja maeti 26.03.1909. Surmapõhjus – krambid.

12) poeg Peeter RUUKEL /Peter Rukel/, sündis 21.05.1850 õhtul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 28.05.1850, vaderid: poiss Peeter Grahv, sulane Mihkel Pärn, tüdruk Liisu Maur. Leeritati Saardes 10.03.1868. Arvatavasti 1872-ndate alguses võeti sõjaväeteenistusse. 1880. a. oli Kaetsaare talu peremees, hiljem Laastepera ja Vanatare taludes sulane. Suri 71-aastaselt 25.02.1922 kell 10 õhtul Voltveti vallas ja maeti 03.03.1922 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – sisemine haigus. Päev hiljem suri Peetri vanem vend Tõnis ja nad maeti samal päeval.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 14.10.1876 Saviaru talu tüdruku Mall Suur-ega Voltveti mõisapiirkonnast. Kihlusekandes on Peeter kirjas kui soldat, elukohaks Riitsaare talu Voltveti mõisapiirkonnas. Mall sündis 24.10.1848 õhtul Volli talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa sulane Hendrik Suur, ema Kadri, sünd. Meltsas. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 31.10.1848, vaderid: sulase naine Mall Pauts, tüdruk Madli Voll, poiss Hendrik Illi. Leeritati Saardes 07.11.1865. Suri 90-aastaselt 16.10.1939.

Lapsed:

a) tütar Kadri RUUKEL /Kadri Rukel/, sündis 11.06.1880 kell 7 õhtul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 22.06.1880, vaderid: vallaline Kadri Tönner, vallaline Tiiu Uibu, vallaline Peet Ruukel. Leeritati Saardes 29.03.1898.

Laulatati Saardes 10.12.1900 Mihkel Virnhoff-iga /Mihkel Wirnhoff/ Voltveti mõisapiirkonnast. Mihkel sündis 12.01.1878 kell 7 hommikul Meetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Juhan Virnhoff, ema Rõõt, sünd. Vill. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 21.01.1878, vaderid: sulane Juhan Leesment, peremees Märt Looper, peremehe naine Mall Song. Mihkli isa Juhan oli pärit Emmaste kihelkonnast. Leeritati Saardes 19.11.1895. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 15.09.1936 määrati talle uueks perekonnanimeks MAIDLE.

Lapsed:

* poeg Oskar VIRNHOFF ⬄ MAIDLE, sündis 02.02.1902 kell 6 hommikul Kärsus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 17.03.1902, vaderid: abielus Anna Paltmann, vallaline Tõnis Ruukel, vallaline Aleksander Simson. Leeritati Saardes 02.11.1919. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 27.07.1935 määrati talle koos perekonnaga uueks perekonnanimeks MAIDLE. Arreteeriti 26.07.1945 Tihemetsa vallas Pärnumaal ja sõjatribunali otsusega 11.01.1947 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-1a ja § 58-11 alusel 7 aastaks vangilaagrisse. Saadeti Sverdlovski oblastisse, kust vabanes 26.07.1952.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1931 Marie Alviine Grents-ga /Marie Alwine Grents/ Voltveti vallast. Oskar pidas kihluse aegu metsavahi ametit Kutsikul, Marie Alviine oli põllutööline Kaagipõllu talus. Samal päeval laulatati ka Oskari noorem vend Juhan. Marie Alviine sündis 24.04.1910 kell 1 päeval Kaagipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Villem Grents, ema Mari, sünd. Sopp. Ristiti kodus vöörmünder M. Paltmanni poolt 09.05.1910, vaderid: vallaline Rein Sopp, tüdruk Mari Olde, tüdruk Anna Voll. Leeritati Saardes 17.05.1928.

Teadaolevad lapsed:

** tütar Laine VIRNHOFF ⬄ MAIDLE, sündis 15.07.1932 kell 14 Kärsu asunduses Voltveti vallas ja ristiti kodus A. Kooli poolt 20.12.1932, vaderid: abielus Anna Suur, abielus Elsa Kool, vallaline Eduard Grents.

** tütar Vilma VIRNHOFF ⬄ MAIDLE, sündis 04.05.1934 kell 6 pealelõunal Kärsu asunduses Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastor Torrimi poolt 02.09.1934, vaderid: abielus Meeta Grents, abielus Anna Grents, abielus Johann Virnhoff.

** poeg Paul MAIDLE, sündis 10.06.1935 kell 20 Kutsiku metsavahikohal Voltveti vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 01.01.1936, vaderid: vallaline Jakob Olde, abielus Kristjan Grents, vallaline Helmi Virnhoff.

** surnult sündinud poeg, sündis 03.10.1937

* tütar Ann VIRNHOFF ⬄ MAIDLE /Anna Wirnow, Ann Wirnhoff/, sündis 18.12.1903 kell 5 õhtul Kauri talus Pornuse mõisapiirkonnas /Alt-Bornhusen/ Halliste kihelkonnas ja ristiti 18.01.1903, vaderid: taluperemehe poeg Juhan Voit, puuraidur Jaak Lohu, metsavahi naine Ann Tusti, tüdruk Anna Kaus. Isa Mihkel pidas sel ajal puuraiduri ametit. Leeritati Saardes 25.05.1922.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 31.01.1932 Juhan Suur-ega. Mõlemad olid põllutöölised Kärsu asunduses. Juhan sündis 19.03.1905 kell 5 hommikul Mustoja talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Juhan Suur, ema Leena, sünd. Lepikson. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 03.04.1905, vaderid: vallaline Hendrik Suur, abielus Mihkel Virnhoff, tüdruk Kadri Kull. Leeritati Saardes 05.11.1922.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Eduard SUUR, sündis 08.06.1932 kell 8 hommikul Kärsu asunduses ja ristiti kodus A. Kooli poolt 28.08.1932, vaderid: vallaline Eduard Suur, abielus Johann Virnhoff, vallaline Linda Tamm.

** poeg Alli SUUR, sündis 10.12.1933 kell 8 hommikul Kärsu asunduses ja ristiti kodus A. Kooli poolt 04.02.1934, vaderid: vallaline Ella Koppel, abielus Hilda Virnhoff, vallaline August Ruukel.

* poeg Johann VIRNHOFF ⬄ MAIDLE /Johann Wirnhoff/, sündis 26.07.1906 kell 6 õhtul Kutsiku metsavahikohal Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja Juhan Rillo poolt 06.08.1906, vaderid: vallaline sulane Juhan Siitan, vallaline sulane Peeter Pikkor, tüdruk Made Ruukel. Leeritati Saardes 09.11.1924. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 06.08.1935 määrati talle koos perekonnaga uueks perekonnanimeks MAIDLE.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1931 Hilda Johanna Tamm-ega. Mõlemad elasid Kärsu asunduses ja teenisid leiba põllutöölistena. Hilda Johanna sündis 26.089.1909 kell 2 pealelõunal Pärnu eeslinnas, isa tööline Aadu Tamm, ema Kadri (hüüti ka Liisuks), sünd. Kartau. Ristiti vöörmünder J. Rehe poolt 11.10.1909, vaderid: tööline Jaan Tamm, abielus Tiina Kuusk, abielus Liisa Tamm. Leeritati Saardes 17.05.1928.

Teadaolev laps:

** poeg Endel VIRNHOFF ⬄ MAIDLE, sündis 01.11.1932 kell 7 õhtul Kärsu asunduses ja ristiti kodus A. Kooli poolt 12.03.1933, vaderid: vallaline Jaan Looper, abielus Oskar Virnhoff, vallaline Linda Tamm.

* poeg, kaksik August VIRNHOFF /August Wirnhoff/, sündis 17.05.1909 kell 3 hommikul Kutsiku talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder M. Paltmanni poolt 24.05.1909, vaderid: abielus sulane August Memme, vallaline sulane Hendrik Kuivas, tüdruk Liisa Siitan. Suri ühekuuselt 24.06.1909 kell 9 hommikul Kutsiku talus Voltveti vallas ja maeti 28.06.1909. Surmapõhjus – krambid.

* poeg, kaksik Mihkel VIRNHOFF /Mihkel Wirnhoff/, sündis 17.05.1909 kell pool 7 õhtul Kutsiku talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus vöörmünder M. Paltmanni poolt 24.05.1909, vaderid: vallaline sulane Mihkel Aasav, abielus sulane Peeter Looper, tüdruk Liisa Roosmann. Suri 26-päevaselt 12.06.1909 kell pool 5 õhtul Kärsu asunduses ja maeti 14.06.1909. Surmapõhjus – maohaigus.

* surnult sündinud poeg, sündis 03.09.1911 Kärsus ja maeti 11.09.1911.

* surnult sündinud poeg, sündis 16.02.1914 pealelõunal Kärsus ja maeti 20.02.1914.

* surnult sündinud tütar, sündis 25.04.1916 kell 8 õhtul Kärsus ja maeti 28.04.1916.

b) tütar Ann RUUKEL /An Ruukel/, sündis 11.08.1882 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 05.09.1882, vaderid: abielunaine Ann Noob, vallaline Leena Päärnson, vallaline sulane Tõnis Oll. Leeritati Saardes 28.05.1900. Läks elama Abja mõisapiirkonda /Abia/ Halliste kihelkonda ja liitus Halliste kogudusega.

Laulatati Penuja õigeusu kirikus 13.01.1908 õigeuskliku Märt Lõhmus-ega /Мартинъ Іоанновъ Лехмусъ/ Abja mõisapiirkonnast Halliste kihelkonnast. Laulatuse tunnistajad peigmehe poolt: Karl Jaanov Tuim Vana-Kariste vallast ja Mart Petrov Kase Abja vallast, pruudi poolt: Hans Hansov Mägi Vana-Kariste vallast ja Kirill Vladimirov Toom Abja vallast. Märt sündis 08.02.1876 Abja mõisapiirkonnas, isa Ivan Lõhmus, ema Anna. Ristiti Penuja õigeusu kirikus 22.02.1876, vaderid: talupoeg Peeter Hendrikov Toms ja talunaine Ann Hansov Ander, mõlemad Abja mõisapiirkonnast. 1912. a. pöördus luteri usku ja astus Halliste luteri koguduse liikmeskonda. Oli majaomanik.

Anni vallaslaps:

* tütar Hilda RUUKEL, sündis 08.08.1906 kell 5 hommikul Kärsus ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.08.1906, vaderid: abielus Tõnis Ruukel, tüdruk Made Ruukel, tüdruk Leena Kopp. Leeris käis Hallistes 1923.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 17.06.1923 raudteetöölise Peeter Blahk-iga /Peter Blahk, Peter Blahkis/ Kangru talust Laatre vallast. Hilda elas samas talus, oli põllutööline ning abielludes kõigest 16-aastane. Peeter sündis vallaslapsena 12.01.1899 Veelikse mõisapiirkonnas Halliste kihelkonnas, ema Leene Blahkis, sünnikanne ei ole leitav. Leeritati Hallistes 1920.

Teadaolev laps:

** poeg Alfred BLAHK, sündis 27.01.1926 kell 1 pealelõunal Kangru talus Laatre vallas ja ristiti kodus H. Mägi poolt 21.02.1926, vaderid: Hendrik Pint, Johann Küürenberg, Alma Lõnsu. Suri 4-kuuselt 24.04.1926 kell 4 hommikul Laatre vallas ja maeti 01.05.1926 Halliste kalmistule. Surmapõhjus – krambid.

Märdi ja Anni teadaolevad lapsed:

* tütar Elviine Johanna LÕHMUS /Elwine Johanna Lõhmus/, sündis 02.03.1911 kell 12 päeval Veelikse mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja J. Meo poolt 27.03.1911, vaderid: tüdruk Elsa Pint, tüdruk Liisa Leisner, tööline Juhan Kiviaid.

Oli abielus Aleksei Rosotschka-ga. Aleksei sündis 1909. a. Moložva külas Senno vallas Petserimaal, isa Ivan. Laatre valla perekonnaseisuametniku otsusel 16.08.1935 määrati Aleksei Rosotschkale ühes abiekaasa Elviine Johannaga uueks perekonnanimeks ROHTOJA. Arreteeriti Pärnumaal Rajangu külas Kangru talus 12.07.1945. Sõjatribunali otsusel 30.10.1945 mõisteti Vene NFSV Kriminaalkoodeksi § 58-1a ja § 58-11 alusel 10 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele.

Vallaslaps:

** Vaike LÕHMUS, sündis 17.01.1932.

* poeg Elmar LÕHMUS, sündis 25.12.1913 kell 2 hommikul Kangru talus Veelikse mõisapiirkonnas ja ristiti kodus töölise H. Mägi poolt 09.02.1914, vaderid: tööline Hans Mägi, tööline August Moks, majaomaniku tütar Emma Larpert, tüdruk Mari Mägi.

c) poeg Tõnis RUUKEL /Tõnis Rukel/, sündis 18.07.1884 kell 2 hommikul Laastepera talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 29.07.1884, vaderid: vallaline Tõnis Riis, vallaline Märt Tönner, abielunaine Leena Ruukel. Leeritati Saardes 20.09.1901.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saarde kirikus pastori poolt 09.04.1906 Liisa Olde-ga Voltveti mõisast. Liisa sündis vallaslapsena 13.12.1887 kell 5 õhtul Väike-Neitsi talus Voltveti mõisapiirkonnas, ema Ann Olde. Ristiti kodus koolmeister Joh. Tamme poolt 26.12.1887, vaderid: vallaline Märt Tönner, vallaline Leena Olde, vallaline Mall Paut. Leeritati Saardes 22.05.1905. Liisa suri 49-aastaselt 17.09.1937. Tõnis laulatati teist korda Saarde kirikus pastor Ed. Higoli (?) poolt 04.12.1938 lesknaise ja põllutöölise Leena Künnap-iga, sünd. Kull /Kuill/, Alva talust Voltveti vallast. Tõnis oli sel ajal Lillemäe talus „põllupidaja“ (arvatavasti talu peremees). Leena sündis 01.11.1897 kell 7 hommikul Kärsus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Hendrik Kull, ema Leena, sünd. Viirask. Ristiti saarde kirikus pastori poolt 07.12.1897, vaderid: Leenu Pärtelson, Liisa Kull, Jaan Olde. Leeritati Saardes 03.04.1916. Enne Tõnisega abiellumist oli Leena juba kaks korda abielus olnud. Esimest korda laulatati 23.05.1920 Jaan Saul-iga ning lesestus 18.07.1923. Sellest abielust sündis üks tütar. Teist korda laulatati 26.12.1925 Johannes Künnap-iga ning lesestus 26.11.1936. Sellest abielust lapsi ei sündinud.

Tõnise ja Liisa lapsed:

* tütar Ida Mathilde RUUKEL, sündis 19.09.1906 kell 8 õhtul Kärsus ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 08.10.1906, vaderid: abielus Kadri Virnhoff, tüdruk Leena Kopp, vallaline Jaan Ruukel. Leeritati Saardes 17.05.1925.

* poeg August RUUKEL, sündis 15.08.1911 kell 2 päeval Kärsul ja ristiti kodus kooliõpetaja Tehveri poolt 27.02.1911, vaderid: vallaline Johannes Voldemar Kartau, vallaline Jaan Grahv, abielus Kadri Olde. Leeritati Saardes 09.07.1933.

* tütar Selma Ludmilla RUUKEL, sündis 01.10.1921 kell 11 ennelõunal Kärsu mõisas ja ristiti kodus kooliõpetaja Kristjan Otstaaveli poolt 11.12.1921, vaderid: vallaline Jenni Paulson, abielus Anna Almers, vallaline kooliõpetaja Toots.

* poeg Arnold RUUKEL, sündis 05.08.1927 kell 2 hommikul Kärsu mõisas ja ristiti kodus A. Kooli poolt 17.12.1927, vaderid: vallalised Arnold Kurm, Hans Olde, Anna Virnhoff.

d) tütar Made RUUKEL, sündis 14.01.1888 hommikul Vanatare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 07.02.1888, vaderid: vallaline Made Siitan, vallaline Leena Suur, vallaline Mihkel Ruukel. Leeritati Saardes 22.05.1905. Made suri 74-aastaselt 02.11.1962 Saksi külanõukogus Paide rajoonis (tollase haldusjaotuse järgi) ning on maetud Saarde kalmistule. Hauakivil on kirjas surma-aasta 1972, ent Pärnu maavalitsuse arhiivis olevad andmed kinnitavad, et  Made suri siiski 1962. a.

Made Ojamaa, sünd. Ruukel

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 02.03.1908 Märt Busch-iga. Mõlema elukohaks kihluse ajal oli Vangu talu Voltveti mõisapiirkonnas. Märt sündis 09.09.1886 kell 2 hommikul Abja mõisapiirkonnas Losu talus, isa Märt Busch, ema Reet, sünd. Egel (sünnikandes on kirjas, et vanemad on Abja-Vanamõisast). Ristiti 21.09.1886 koolmeister Semperi poolt, vaderid: poiss Hendrik Ots, poiss Jaan Tirgo, talunaine Mall Iir. Leeris käis 1904, elades sel ajal Sarja talus. Abja valla perekonnaseisuametniku otsusel 10.04.1935 sai Märt koos perega uueks perekonnanimeks OJAMAA. Märt suri 24.05.1948 ning on maetud Saarde kalmistule.

Lapsed – vt. Toomas ja Reet Egeli järglased, nr. 11.

13) tütar Maret RUUKEL /Marret Rukel/, sündis 12.02.1852 õhtul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 17.02.1852, vaderid: tüdruk Maret Paukson, peremehe naine Mall Must, poiss Tõnis Must. Leeritati Saardes 16.11.1869. Suri 85-aastaselt 22.09.1937 Pati vallas.

Laulatati Saarde kirikus vikaarpastor Rechtlichi poolt 26.01.1892 Mihkel Saat-iga Peedi talust Pati mõisapiirkonnast /Pattenhof/. Maret elas kihluse aegu Tõnumaa talus Voltveti mõisapiirkonnas. Mihkel sündis 05.07.1867 hommikul Peedi talus Pati mõisapiirkonnas Saarde kihelkonnas, isa sulane Märt Saat, ema Anu, sünd. Kiviselg. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 16.07.1867, vaderid: poiss Mihkel Kurm, poiss Jaak Saat, tüdruk Ann Kiviselg. Leeritati Saardes 22.11.1887. Suri 49-aastaselt 18.05.1917 kell 8 õhtul Pati vallas ja maeti 22.05.1917 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – rinnahaigus.

Sellest abielust lapsi ei sündinud.

14) tütar Eeva RUUKEL /Ewa Rukel/, sündis 23.05.1854 keskpäeval Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 31.05.1854, vaderid: tüdruk Eeva Must, peremehe naine Mari Grahv, poiss Pärtel Tönner. Leeritati Saardes 31.10.1871. 1894. a. paiku läks koos perega elama Abja mõisapiirkonda Halliste kihelkonda.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 11.12.1877 Suitsumatsi talu sulase Jüri Blau-ga /Jürri Blau, Георгій Блау/ Voltveti mõisapiirkonnast. Eeva oli sel ajal Riitsaare talus tüdrukuks.

Jüri sündis 04.09.1855 Roni talus Tõhela külas Tõstamaa mõisapiirkonnas /Testama/ Tõstama kihelkonnas, isa Jaan Blau /Іоаннъ Блау/, ema Liisu /Елисавита/ ja ristiti Seli õigeusu kirikus 07.09.1855, vaderid: samast külast ja mõisapiirkonnast talumehe poeg Grigori Tamm ja Anton Antari (?) naine Maria. Pöördus luteri usku ja leeritati Saardes 1874. Suri 80-aastaselt 12.01.1936.

Lapsed:

a) tütar Liisu BLAU /Liso Blau/, sündis 19.10.1878 kell 10 hommikul Saviaru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti koolmeister Variku poolt 29.10.1879, vaderid: vabadiku naine Liisu Piirak, tüdruk Tiiu Uibu, poiss Peet Ruukel. Leeris käis Hallistes 1896, oli sel ajal Veelikse mõisas tüdrukuks. 1910. a. paiku siirdus koos abikaasaga Riiga ja astus Riia Jakobi koguduse liikmeskonda. Suri 45-aastaselt 11.08.1924 Tartus ja maeti 18.08.1924 Halliste kalmistule. Surmapõhjus – peaaju haigus.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 25.11.1901 Mõisaküla postijaama lukksepa Hendrik Lepik-uga /Hendrik Leppik/. Hendrik sündis 21.02.1879 Raudsepani talus Lõve mõisapiirkonnas /Lauenhof/ Helme kihelkonnas, isa vabadik Jaak Lepik, ema õigeusklik Reet. Ristiti 11.03.1879, vaderid: preester Hendrik Kass, sulane Aadu Kure, rentniku naine Reet Padjus. Leeris käis Ruhjas novembris 1896.

Lapsi neil teadaolevalt ei sündinud.

b) poeg Peeter BLAU /Peter Blau/, sündis 12.07.1881 kell 5 pealelõunal Saviaru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Johann Tamme poolt 19.07.1881, vaderid: vallaline Peeter Vassil, vallaline Hans Rebane, vallaline Liisu Kask. Suri 7-päevaselt 19.07.1881 kell 7 hommikul Saviaru talus ja maeti 22.07.1881. Surmapõhjus – nõrkus /Schwäche/.

c) poeg Tõnis BLAU /Tönis Blau/, sündis 04.01.1883 kell 4 õhtul Jaanimäe talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Tamme poolt 09.01.1883, vaderid: abielus sulane Tõnis Ruukel, vallaline sulane Kusta Lückmann, perenaine Miina Jakobson. Suri 7-aastaselt 27.04.1890 öösel Sookuru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 29.04.1890. Surmapõhjus – leetrid /Masern/.

d) poeg Hans BLAU, sündis 27.01.1886 kell 4 hommikul Miitsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister M. Torrimi poolt 09.02.1886, vaderid: vallaline sulane Hans Rebane, vallaline sulane Juhan Must, vallaline Mari Saul. Leeritati Hallistes 1904. Läks elama Pärnusse ja pidas seal lukksepa ametit. Liitus Pärnu Eliisabeti kogudusega. 1916. a. läks koos perega Peterburgi, tuli sealt paari aasta pärast tagasi.

Abiellus oma vanaonu (emaisa venna) tütrega. Abielu ja laste kohta vaata ülalpool nr. 5.

e) poeg Eduard BLAU, sündis 08.02.1894 kell 1 hommikul Losu talus Abja mõisapiirkonnas Halliste kihelkonnas ja ristiti kooliõpetaja Semperi poolt 20.02.1894, vaderid: taluperemees Peeter Iir, tüdruk Tiina Vomm, tööline Jaan Tuim. Suri 4-aastaselt 13.09.1898 keskööl Veelikse mõisapiirkonnas ja maeti 17.09.1898. Surmapõhjus – difteeria.

15) poeg Peet RUUKEL /Peet Rukel/, sündis 29.12.1857 hommikul Küti talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 01.01.1858, vaderid: poiss Peet Tomson, peremees Jaagup Siitan, tüdruk Leenu Tomson. Leeritati Saardes 31.10.1871. Oli Mägipõllu talu peremees. Suri 60-aastaselt 26.12.1918 kell 9 õhtul Voltveti vallas ja maeti 30.12.1918 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsupõletik /Lungenentzündung/.

Laulatati Saarde 14.04.1885 Mari Olde-ga. Mari sündis 17.11.1860 õhtul Tõnumaa talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa sulane Peeter Olde, ema Maret, sünd. Tönner. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 04.12.1860, vaderid: peremehe naine Mari Tönner, langenud tüdruk Mari Olde, poiss Tõnis Olde. Mari vanem õde Rõõt abiellus Mari mehevenna Mihkel Ruukeliga. Leeritati Saardes 26.03.1878.

Lapsed:

a) tütar Juuli RUUKEL, sündis 22.01.1886 Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase poolt 23.02.1886, vaderid: vallaline Tiiu Uibu, vallaline Mai Riivits, vallaline Jaan Tönner. Leeritati Saardes 22.05.1905.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1910 Peeter Tiit-iga. Mõlemad elasid sel ajal Mägipõllu talus Kilingi mõisapiirkonnas. Peeter sündis 25.06.1883 kell 12 päeval Küpsi talus Saarde kirikumõisa piirkonnas, isa Märt Tiit, ema Liisa, sünd. Holm. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 10.07.1883, vaderid: vallaline Peeter Piiskop, vallaline Märt Tölner, vallaline Eeva Tiit. Leeritati Saardes 30.09.1901.

Lapsed:

* surnult sündinud poeg, sündis 24.08.1911 Iduse mõisapiirkonnas /Idwen/ Ruhja kihelkonnas ja maeti 26.08.1911..

* poeg Peeter TIIT, sündis 10.03.1913 kell 2 hommikul Lodjal Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 15.04.1913, vaderid: abielus Hendrik Suur, vallaline Aleksander Saat, abielus Eeva Saat. Leeritati Saardes 09.07.1933.

* poeg Jaan TIIT, sündis 26.04.1914 kell 11 õhtul Lodjal Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.05.1914, vaderid: abielus Jaan Tukk, vallaline August Reimann, abielus Ann Suur. Leeritati Saardes 09.07.1933.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 28.05.1939 Aliide Elisabeth Jõõts-iga /Alide Elisabeth Jööts/. Peigmees oli sel ajal põllutööline Mägipõllu talus, pruut Kivioja talus Saarde vallas. Aliide Elisabeth sündis 14.12.1915 kell pool 3 päeval Ristikülas Pati vallas, isa Johannes Jõõts, ema Berta Rosalie, sünd. Pukk. Ristiti kodus taluperemees Juhan Pikkori poolt 26.12.1915, vaderid: vallaline Jaan Jõõts, tüdruk Aliide Bäärs, tüdruk Iida Vill. Leeritati Saardes 20.05.1934.

* poeg Märt TIIT, sündis 14.04.1919 kell 7 hommikul Mägipõllu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus Jaan Schmidti poolt 15.06.1919, vaderid: abielus Peeter Grahv, poissmees Peeter olde, tüdruk Kadri Ruukel. Leeritati Saardes 02.07.1939.

* poeg Jüri TIIT, sündis 02.07.1920 kell 4 pealelõunal Mägipõllu talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 19.09.1920, vaderid: abielus Jaak Grahv, abielus Jüri Olde, tüdruk Leena Ruukel. Leeritati Saardes 02.07.1939.

* poeg Hendrik TIIT, sündis 08.08.1922 kell 11 õhtul Voltveti vallas ja ristiti kodus J. Schmidti poolt 01.10.1922, vaderid: poissmees Kristjan Roosmann, naisemees Albert Kurm, neiu Hermiine Ruukel.

* tütar Mari TIIT, sündis 28.03.1925 kell pool 5 õhtul Mägipõllu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus Joh. Schmidti poolt 13.04.1925, vaderid: neiu Mari Olde, abielus Ann Grahv, abielus Jaan Kopp. Suri 4-aastaselt 31.03.1929 kell pool 5 hommikul Mägipõllu talus ja maeti 03.04.1929 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsupõletik.

* tütar Juuli Hermine TIIT, sündis 08.05.1928 kell 9 hommikul Mägipõllu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 01.07.1928, vaderid: vallaline Hermiine Ruukel, vallaline Sonne Hilda Holm, vallaline Aleksander Holm. Suri 10-kuuselt 27.03.1929 Mägiõllu talus ja maeti 03.04.1929 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – kopsupõletik.

b) poeg Peeter RUUKEL, sündis 18.05.1888 kell 8 õhtul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus 05.06.1888, vaderid: vallaline Peeter Lepikson, vallaline Hendrik Olde, abielus Leena Viira. Suri üheaastaselt 08.04.1890 kell 2 päeval Mägipõllu talus ja maeti 13.04.1890. Surmapõhjus – rinnahaigus.

c) tütar Marie RUUKEL, sündis 21.10.1890 kell 6 õhtul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 25.11.1890, vaderid: abielus Kadri Song, vallaline Mari Rubin, vallaline Hendrik Pedajas. Suri üheaastaselt 08.03.1892 kell 4 hommikul Mägipõllu talus ja maeti 10.03.1892. Surmapõhjus – sarlakid.

d) tütar Ann RUUKEL, sündis 04.04.1894 kell 9 õhtul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus vikaarpastor A. Mattissoni poolt 18.04.1894, vaderid: vallaline Peeter Ruukel, abielus Marie Madisson, tüdruk Ann Vandel. Leeritati Saardes 29.04.1912.

Laulatati Saardes pastori poolt 26.02.1913 Hendrik Suur-ega Mägipõllu talust Voltveti mõisapiirkonnast. Hendrik sündis 15.03.1885 kell 5 hommikul Anni talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Märt Suur, ema Eeva, sünd. Pikkor. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 25.03.1885, vaderid: peremees Hendrik Rubin, vabadik Andres Pikkor, vallaline Juula Päärnson. Leeritati Saardes 28.09.1903. Suri 37-aastaselt 06.12.1922 kell 8 hommikul Lodjal Voltveti vallas ja maeti 12.12.1922 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – sisemine haigus.

Lapsed:

* poeg Hendrik SUUR, sündis 30.05.1913 kell veerand 1 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 07.07.1913, vaderid: vallaline Heinrich Albert Saat, abielus Jaan Uibu, abielus Juuli Tiit. Leeritati Saardes 19.11.1933.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 10.05.1936 teenija Aliide Rosalie Grents-iga /Alide Rosalie Grents/ Kilingi-Nõmmelt. Hendrik oli sel ajal põllutööline Kivimäe talus Kilingi vallas. Aliide Rosalie sündis kaksikuna 14.08.1908 kell 6 õhtul Punapargis Voltveti mõisapiirkonnas, isa sulane Märt Grents, ema Elisabeth, sünd. Väärtmann. Ristiti kodus vöörmünder Juhan Mihkelsoni poolt 17.08.1908, vaderid: tüdruk Aliide Väärtmann, abielus Marie Grents, vallaline Jaan Grents.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Märt SUUR, sündis 30.12.1936 kell 3 hommikul Lodjal Kilingi vallas ja ristiti Saarde kirikus pastor Torrimi poolt 11.07.1937, vaderid: vallaline Peeter Grahv, vallaline Jaan Unt, vallaline Ella Elisabeth Grents. Suri üheaastaselt 30.05.1938 Kilingi vallas.

** poeg Mati SUUR, sündis 15.09.1938 kell 18.00 Kivimäe talus Kilingi vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 06.01.1939, vaderid: abielus August Roosmaa, vallaline Elmar Raun, abielus Alma Päärson.

* poeg Peeter SUUR, sündis 19.10.1918 kell 2 hommikul Mägipõllu talus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 12.01.1919, vaderid: abielus Peeter Tiit, peremees Peeter Grahv, perenaine Ann Grahv. Leeritati Saardes 02.07.1939.

e) tütar Hermiine RUUKEL, sündis 22.09.1903 kell 2 hommikul Mägipõllu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.10.1903, vaderid: abielus Hermiine Viitak, abielus Anna Grahv, abielus Peeter Olde. Leeritati Saardes 09.07.1922. Suri 27-aastaselt 17.06.1931 kell 3 hommikul Ruuli talus Kilingi vallas ja maeti 20.06.1931 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – tiisikus.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 13.01.1929 põllumehe August Vreimann-iga /August Wreimann/ Ruuli talust Kilingi vallast. August sündis 18.02.1884 kell 12 päeval Ruuli talus Kilingi mõisapiirkonnas, isa peremees Juhan Vreimann, ema õigeusklik Ann, sünd. Soobik. Ristiti kodus köster H. Kikase poolt 18.03.1884, vaderid: vallaline sulane Andres Eskusson, vallaline sulane Peet Roosmann, abielunaine Juula Roosmann. Leeritati Saardes 30.09.1901. Suri 55-aastaselt 11.06.1939.

Laps:

* poeg Arne-August VREIMANN /Arne-August Wreimann/, sündis 28.09.1930 kell 2.30 hommikul Ruuli talus Kilingi vallas ja ristiti kodus K. Otstaaveli poolt 25.12.1930, vaderid: vallaline Jaan Saat, Aleksander Talts, vallaline Ludmilla Tukk.

II põlvkond

2. Mihkel /Vanamõisa Peetri sulane Mihkel, Viraku Mihkel, Toosi Märdi Jaagu sulane Mihkel, Wannamoisa Peter s. Knecht Mihkel, Wirrako Michel, Tosi Märti Jaak s. Knecht Mihkel/, sündis umbes 25.02.1752 arvatavasti Kilingi või Kärsu mõisapiirkonnas, isa Andres – vt. nr. 4, ema Ann – vt. nr. 5. 1782. a. revisjoni ajal elas Lodja talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Andres oli selle talu peremees. 1786. a. asutati Lodja talu maadele Lodja karjamõis ja seal elanud inimesed pidid lahkuma teistesse taludesse. Mihkel oli 1780-ndate lõpus sulaseks Viraku talus Voltveti mõisapiirkonnas. 1789. või 1790. a. põgenes ära – selle kohta on Saarde pastor mitu märkust personaalraamatusse üles tähendanud. Kõigepealt on Viraku talule pühendatud leheküljel kirjas, et ao 1789 ist dieser Kn. Michel echapirt u. s. Wb. dient beym WasserM Müller Müller – 1789 lasi see sulane Mihkel jalga ja tema naine teenib vesiveski möldri Mülleri juures. Allpool on täpsustus der obbenannte Kn. Mihkel, welcher eigentlich 1790 im Frühjahr nach Colberg echapirt war, wurde zurückgebracht 1797. d. 9 Dec. als im Liefland Rekrute ausgehoben wurden – ülalmainitud sulane Mihkel, kes tegelikult 1790. a. kevadel minema Skulbergi mõisapiirkonda /Kolberg/ (Volmari kreisis) minema jooksis, toodi 9. detsembril 1797. a. tagasi, kui Liivimaal nekruteid võeti. Võimalik, et Mihkel ei põgenenud sugugi nii väga kaugele Lätimaale – Skulbergi mõisale kuulus ka maid Nigula raba servas, sealsetes metsades oli ilmselt üsna hea ennast varjata. Pealegi näib, et Mihkel käis siiski aeg-ajalt ka naise juures, sest 1793. a. mais sündis naisel Annil tütar Sohvi, kelle isaks ütles Ann olevat jooksus abikaasa Mihkli. Saarde pastor pani selle ütluse küll ristimiskandesse kirja, et luges lapse siiski vallaslapseks. Muidugi võis lapse isa olla ka keegi teine. Enne Mihkli põgenemist sündinud ja ainsana teadaolev laps – poeg Kaarel – suri 1780-ndate keskel, Sohvi suri 4-aastaselt. Mihkel läks pärast naasmist nähtavasti oma naise juurde, kes teenis Vanamõisa Peetri juures Kärsu mõisapiirkonnas. Vanamõisas sündis poeg Peeter, kellest sai Ruuklite suguvõsa esiisa. Mihkel suri 50-aastaselt 19.05.1802 Voltveti mõisapiirkonnas, olles Toosi Märdi Jaagu juures sulaseks, ja maeti 22.05.1802.

Oli abielus Ann-iga.

3. Ann RUUKEL /Ann Rukel/, sündis umbes 25.02.1757, päritolu teadmata. 1782. a. revisjoni ajal elas Lodja talus oma abikaasa Mihkli juures. 1795. a. revisjoni järgi elas samas Lodjal, kuid tegelikult ta siiski pärast Lodja karjamõisa rajamist enam sinna enam tagasi ei pöördunud. Saarde koguduse personaalraamat annab täpsemaid ja usaldusväärsemaid andmeid Anni elukäigu kohta. Ann elas Viraku talus, kui abikaasa Mihkel 1790. a. jooksu läks. Edasi siirdus Ann elama Kärsu mõisa vesiveskisse ja temast sai mõneks ajaks mõisa karjanaine. 1793. a. alates elas Vanamõisa Peetri juures. Abikaasa surma ajal 1802. a. elas Toosi ehk Mannevere talus, seejärel läks teenima Küti Hansu tallu. 1816. a. revisjoni ajal elas koos poja Peetriga Toosi talus. 1826. a. sai perekonnanimeks RUUKEL /RUKEL/. Ann suri 71-aastaselt 16.02.1829 Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 20.02.1829.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Kaarel
2) tütar Sohvi
3) poeg Peeter RUUKEL – vt. nr. 1

III põlvkond

4. Andres /Lodja Andres, Lodja Andrus, Suitsumatsi Peetri õemees Andres, Suitsomatsi Peter sein Schwester Mann Andrees/, sündis umbes 1722 arvatavasti Voltveti mõisapiirkonnas. Oli Lodja talu peremees. Pärast seda, kui Lodja maadele rajati karjamõis, läks elama naisevenna juurde Suitsumatsi tallu ja suri seal umbes 70-aastaselt 26.01.1793. Maeti 30.01.1793.

Oli abielus Ann-iga, kes oli Suitsumatsi talu peremehe Peetri õde. Ei ole teada, kas Ann oli Andrese esimene ja ainus naine ning kõikide laste ema.

5. Ann, sündis umbes 1719, päritolu ei ole täpselt teada. Oli Suitsumatsi talu peremehe Peetri õde. Peetri järglased said 1826. a. perekonnanimeks FLEKSTEIN (ka VLEKSTEIN, WLEKSTEIN). Anni laste kohta võib teha vaid oletusi – olemasolevate andmete põhjal ei saa kindlalt väita, et Ann oli kõikide alljärgnevate laste ema. Ann suri umbes 74-aastaselt 06.01.1793 Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 09.01.1793. Ann jäi vanaduspõlves pimedaks.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Mihkel – vt. nr. 2
2) poeg Pärtel, järglased said 1826. a. perekonnanimeks LAIUS (ka LAJUS)
3) tütar Reet (ka Kreet või Margreet), järglased said 1826. a. perekonnanimeks INTO

Kirjuta vastus