Hendrik Suur

Äia vaarisa Hendrik Suure sugupuu ei saanud väga suur – põhjuseks taas andmete nappus, mis tingitud Saarde koguduse ürikute hävimisest 18. sajandi lõpus. Hendriku isa Jaan oli ainus mees Voltveti mõisas, kelle pere sai perekonnanimeks SUUR – ei tea, kas oli tegemist tõepoolest suurekasvulise mehega või oli see nimevalik lihtsalt juhuslik. Jaan ei olnud aga põline voltvetlane, tema sünnikodu asus hoopiski Ruhja kihelkonnas Arakste mõisapiirkonnas. Tagantjärele on võimatu öelda, kas Jaan oli rahvuselt eestlane või lätlane – Arakste jt. piiriäärsete mõisate talupoegkond koosnes nii eesti- kui ka lätikeelsetest peredest. Ka Jaani esimese naise Anni rahvuslikku kuuluvust ei ole võimalik määrata – temagi oli tõenäoliselt pärit Arakstest. Läti päritolu kasuks räägivad asjaolud, et Jaani pere käis nähtavasti Ruhjasse kirikusse (eestikeelsed talupojad eelistasid tihtipeale käia kaugemal naaberkihelkonnas Hallistes, kus pastor pidas eestikeelset jutlust) ja et Jaani noorem vend sai perekonnanimede panekul vägagi lätipärase perekonnanime (Arakste talupoegadest päris mitmele pandi ka selgelt eestikeelsed perekonnanimed). Seega siis piisk “läti verd”?

Sugupuutabelis nimede ees olev number tähistab põlvkonda, nime järel olev arv tähistab järjekorranumbrit loetelus.

   +--- 3-Hendrik (1755-1826) - 4
 +--+ 2-Jaan SUUR (1778-1842) - 2
 | | +--- 4-Jehz - 6
 | +--+ 3-Katrin (1759-1815) - 5
--+ 1-Hendrik SUUR (1816-1869) - 1
 +--- 2-Voltveti mõisa karjanaine Ann (1780-1839) - 3

I põlvkond

1. Hendrik SUUR /Hindrich Suur, Endrik Suur/, isa Jaan SUUR – vt. nr. 2, ema Ann – vt. nr. 3, sündis 16.10.1816 Voltveti mõisas /Tignitz/ Saarde kihelkonnas ja ristiti 21.10.1816, vaderid: kreisipealik H. B. von Stryk (Voltveti mõisa omanik), teener Jaagup, aidamees Ennu lesk Anne. Hendriku sündimise ajal oli isa Jaan Voltveti mõisas karjaseks. 1826. a. perekonnanimede panemise ajaks oli pere läinud elama Tammesaare tallu ja nad said perekonnanimeks SUUR. Saarde koguduse personaalraamatu andmetel käis Hendrik leeris Saardes 1833. a., kuigi tolle aasta leerilaste nimekirjas tema nime ei ole. Varasemasse personaalraamatusse on pastor tema kohta kirjutanud versteht nichts – ei mõista mõhkugi. 1834. a. revisjoni ajal elas Hendrik Toosi ehk Mannevere talus, arvatavasti oli seal sulaseks. 1850. a. revisjoni ajaks oli ta läinud sulaseks Kärsu mõisapiirkonda /Kersel/ Kanakülla Riimaru metsavahikohale. 1858. a. revisjonis oli ta koos perega kirjas aga Kärsu mõisa Lülle talus. Teenis sulasena erinevates taludes, sh. mõnda aega ka Saarde köstri juures. Hendrik suri vabadikuna 52-aastaselt 08.01.1869 hommikul Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas. Surmapõhjus – maopõletik /Magenentzündung/.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saarde pastoraadis pastori poolt 27.12.1844 tüdruku Kadri Meltsas-ega Voltveti mõisapiirkonnast. Pärast Kadri surma laulatati teistkordselt Saarde kirikus pastori poolt 23.08.1859 tüdruku Elts Parts-iga Voltveti mõisapiirkonnast. Elts sündis Saarde koguduse kirikuraamatute andmetel 24.10.1832 Loodi mõisapiirkonnas /Kersel/ Paistu kihelkonnas, isa Jaak Parts, ema Mall. Paistu koguduse sünnimeetrikas aga Eltsi ristimiskannet ei leidu, nagu ei leidu seda ka Saarde koguduse sünnimeetrikas. Eltsi pere läks sedaaegu Loodist elama Jäärja mõisapiirkonda /Saarahof/ Saarde kihelkonda. Eltsil sündis 14.08.1841. a. vallaslaps Andres Parts. Elts suri 73-aastaselt 21.12.1905 kell 3 hommikul Ratta talus Abja mõisapiirkonnas /Abia/ ja maeti 28.12.1905 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – halvatus.

Abikaasa Kadri MELTSAS /Kaddri Meltsas/ sündis 25.11.1820 Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Hendrik, ema Ann Meltsas. Ristiti 28.11.1820, vaderid: Riitsaare Peetri naine Kadri, Kaetsaare Hendriku naine Reet, Vanamõisa Märt. Isa Hendrik suri paar kuud pärast Kadri sündi. Ema abiellus uuesti ja Kadri kasvas üles võõrasisa peres. 1826. a. perekonnanimede panekul sai Kadri koos emaga perekonnanimeks MELTSAS. 1834. a. revisjoni ajal oli ta tüdrukuks Anni talus. Kadri leeritati Saardes III advendil 12.12.1837. Kadri suri 38-aastaselt 23.03.1859 õhtul Lülle talus Kärsu mõisapiirkonnas ja maeti 29.03.1859. Surmapõhjus – külmetuspalavik /Erkältungsfieber/.

Hendriku ja Kadri lapsed:

1) poeg Jaan SUUR, sündis 06.07.1846 varahommikul Kaetsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.07.1846, vaderid: sulane Jaan Paukmurson, peremehe naine Tiiu Paukmurson, tüdruk Maret Suur. Leeritati Saardes 17.03.1863. Suri 76-aastaselt 04.11.1922 kell 5 pealelõunal Pati vallas /Pattenhof/ ja maeti 09.11.1922 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – „vanaduse haigus“.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati ajavahemikus 1873 – 1877 Kadri Telk-iga /Kaddri Telg/. Ei ole täpselt teada, kus laulatus aset leidis, nähtavasti ei olnud ka Saarde koguduse pastoril selle kohta mingit informatsiooni. Mõlemad – nii Jaan kui ka Kadri – on mainitud perioodil Saardest ära olnud, sest personaalraamatu märkmete kohaselt kumbki sel ajal armulaual ei käinud. 1878. a. alates on Kadri aga kirjas juba Jaani naisena. Kadri sündis 20.01.1849 õhtul Kärsu Vanamõisas, isa kangur Tiit Telk, ema Dora, sünd. Tõnisson. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 30.01.1849, vaderid: möldri naine Katharina Niländer, perenaine Kadri Jakobson, poiss Hendrik Arens. Leeritati Saardes 04.12.1866. Kadri suri 63-aastaselt 08.05.1912 kell 9 hommikul Pati vallas ja maeti 11.05.1912. Surmapõhjus – neeruhaigus. Jaanil ja Kadril lapsi ei sündinud, kuid 1887. a. lapsendasid nad Kadri õe Liisa 9-aastase vallaspoja Aleksander Telk-i. Teistkordselt laulatati Jaan Saarde kirikus pastori poolt 04.05.1914 lesknaise Liisu Vridolin-iga /Liso Wridolin/, sünd. Riis /Liso Ries/ Voltveti mõisast. Liisu sündis 08.12.1860 õhtul Märissaare talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa peremees Pärtel Riis, ema Rõõt, sünd. Siitan. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 18.12.1860, vaderid: perenaine Liisu Riis, tüdruk Liisu Pahk, sulane Hendrik Siitan. Leeritati Saardes 25.03.1879. Liisu abiellus 11.05.1908 Peeter Vridolin-iga ning lesestus 10.01.1913. Liisu suri 55-aastaselt 11.12.1915 kell 1 hommikul Räägu talus Voltveti vallas ja maeti 15.12.1915 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vähk.

2) tütar Mall SUUR – vt. Peeter Ruukeli sugupuu (Peetri poeg Peeter Ruukel)

3) poeg Märt SUUR, sündis 27.02.1851 hommikul Riimaru metsavahikohal Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 04.03.1851, vaderid: poiss Märt Illi, poiss Jaak Song, vabadikunaine Ann Vugt. Leeritati Saardes 23.03.1869. Suri 69-aastaselt 23.06.1920 kell 4 pealelõunal ja maeti 26.06.1920 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – sisemine haigus.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saarde kirikus pastori poolt 05.10.1875 Läti talu tüdruku Eeva Pikkor-iga /Ewa Pikkor, Ewa Pikkur/ Voltveti mõisapiirkonnast. Märt oli samal ajal samas talus sulaseks. Eeva sündis 23.07.1852 Juttuse talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa vabadik Juhan Pikkor, ema Eeva. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 03.08.1852, vaderid: tüdruk Eeva Univer, perenaine Maret Untveil, poiss Juhan Univer. Eeva suri 39-aastaselt 09.11.1891 kell 6 õhtul Kärsu mõisas ja maeti 13.11.1891. Surmapõhjus – sisemine haigus /Inneres Leiden/. Teistkordselt laulatati Märt Halliste kirikus pastori poolt 09.02.1892 Riisu talu tüdruku Leena Kuusik-uga /Lena Kusik/ Vana-Kariste mõisapiirkonnast /Alt-Karrishof/ Halliste kihelkonnast. Leena sündis 13.11.1843 hommikul Lopekuri talus Abja mõisapiirkonnas /Abia/ Halliste kihelkonnas, isa Hiiumaalt pärit sulane Jaan Kuusik, ema Mari. Ristiti 21.11.1843, vaderid: peremees Jaan Pärn, manuline Mari Orav, sulase Toomas Murro? naine Kadri. Leeritati Hallistes 30.10.1860. Leena suri 75-aastaselt 15.02.1919 kell 5 pealelõunal Voltveti vallas ja maeti 18.02.1919 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – sisemine haigus.

Märdi ja Eeva lapsed:

a) poeg Kaarel SUUR /Karel Suur/, sündis 08.08.1876 kell 6 hommikul Lämba talus Abja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Varese poolt 22.08.1876, vaderid: Jaan Pedajas Voltveti mõisapiirkonnast, vallaline Mall Suur, vallaline Kaarel Pikkur. Leeritati Saardes 06.11.1894. Pidas möldri ametit Riisu /Riso, Risu/ veskis Vana-Kariste mõisapiirkonnas. Suri 61-aastaselt 20.12.1937 Laatre vallas.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 11.03.1907 lesknaise Ann Kuusk-iga /An Kuusk/, sünd. Kimmel, Kubja talust Voltveti mõisapiirkonnast. Ann sündis 14.09.1862 hommikul Kabasaare talus Tännassilma mõisapiirkonnas /Alt-Tennasilm/ Viljandi kihelkonnas, isa sulane Andres Kimmel, ema Ell, sünd. Nurmberg. Ristiti Viljandi Pauluse kirikus pastori poolt 07.10.1862, vaderid: Jaak Nurmberg, Rõõt Nurmberg, Ann Nurmberg. Ristimiskandes on Anni perekonnanimeks ekslikult märgitud Mitt, mis oli Anni vanaema neiupõlvenimi. Anni pere siirdus elama Pati mõisapiirkonda Saarde kihelkonda ja Ann leeritati Saardes 06.04.1880. Abiellus 1889. a. Kustas Kuusk-iga Jäärja mõisapiirkonnast /Saarahof/, lesestus 16.07.1906.

Laps:

* poeg Karl Heinrich SUUR, sündis 21.10.1907 Riisu talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus metskonna ülema Volti poolt 18.11.1907, vaderid: vallaline Peeter Pikkor, vallaline Hendrik Suur, vallaline Juhan Põder, abielus Kadri Parts.

b) poeg Juhan SUUR /Juhhan Suur/, sündis 02.06.1878 kell 8 hommikul Lõpekuru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 18.06.1878, vaderid: vallaline Tõnis Must, abielus sulane Jaan Suur, tüdruk Leena Pikkor. Leeritati Saardes 19.11.1895.

Laulatati Saarde pastori poolt 07.01.1901 Leena Lepikson-iga /Lena Leppikson/ Voltveti mõisapiirkonnast. Leena sündis vallaslapsena 11.05.1879 hommikul Kutsiku talus Voltveti mõisapiirkonnas, ema tüdruk Ann Lepikson. Ristiti Saarde kirikus pastori poolt 21.05.1879, vaderid: soldatilesk Leena Heinson, abielunaine Mari Lepikson, poiss Hendrik Lepikson. Leeritati Saardes 06.04.1897.

Lapsed:

* tütar Ella SUUR, sündis 23.10.1901 kell 11 õhtul Riitsaare talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 18.11.1901, vaderid: tüdruk Mari Tomson, tüdruk Ann Ruukel, vallaline Tõnis Ruukel. Leeritati Saardes 09.05.1920. Siirdus 1923. a. Halliste koguduse liikmeskonda.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 03.06.1923 Rakitse asuniku Märt Põder-iga /Märt Pöder, Märt Pödder/ Uue-Kariste vallast /Neu-Karrishof/. Märt sündis 04.11.1884 kell 2 hommikul Hundimaa talus Vana-Kariste mõisapiirkonnas, isa vabadik Kusta Põder, ema Mari, sünd. Vares. Ristiti Uue-Kariste koolmeistri Heinrich Igloni poolt 25.11.1884, vaderid: mõisa sulane Hans Sikk, poiss Peeter Mägi, tüdruk Els Ruts. Leeritati Hallistes 1901. a. Elas sel ajal Mälgandi talus.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Juhan PÕDER, sündis 18.12.1925. Suri 1-aastaselt 09.03.1927.

** tütar Selma PÕDER, sündis 26.01.1928.

* poeg Juhan SUUR – vt. Peeter Ruukeli sugupuu (Peetri poeg Peeter Ruukel)

* poeg Heinrich SUUR, sündis 10.12.1908 kell 9 õhtul Voltveti mõisas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1908, vaderid: vallaline Heinrich Pedaja, vallaline Hans Kull, tüdruk Berta Steinberg. Leeritati Saardes 31.10.1926.

* poeg Eduard SUUR, sündis 11.11.1913 Voltveti-Kärsu vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 26.12.1913, vaderid: vallaline Karl Holtzmeier, vallaline Juhan Jakobson, tüdruk Liisa Kopp. 1932. a. siirdus Halliste kogudusse, kus käis leeris, elas sel ajal Uue-Kariste vallas Rakitse talus.

c) poeg Peeter SUUR /Peter Suur/, sündis 04.09.1880 kell 1 pealelõunal Lõpekuru talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.09.1880, vaderid: vallaline Peeter Näär, vallaline Jaan Tambur, abielus Ann Klükmann. Leeritati Saardes 15.11.1898. 1904. a. läks üle Halliste kogudusse, asus elama Vana-Kariste valda.

d) poeg Hendrik SUUR – vt. Peeter Ruukeli sugupuu (Peetri poeg Peet Ruukel)

e) poeg Märt SUUR, sündis 10.10.1887 Aruoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Torimi poolt 29.11.1887, vaderid: peremees Mihkel Tund, vallaline sulane Märt Tamp, vallaline Ann Liesment. Leeritati Saardes 01.10.1906.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 22.05.1921 Elsa Karu-ga /Else Karu/ Laatre vallast. Märt oli kihluse ajal Lodja karjamõisa asunik, Elsa oli Laatre vallas Solbaku talu peretütar. Elsa sündis 12.09.1896 kell 8 hommikul Naukšēni mõisapiirkonnas /Naukschen/ Ruhja kihelkonnas, isa rentnik Peeter Karu, ema Ann, sünd. Kirsch. Ristiti kodus Karl Breede poolt 22.09.1896, vaderid: perenaine Eeve Buttuls, tüdruk Anna Rullis, peremees Ottis Buttuls. Ristimiskanne asub Lõuna-Ruhja koguduse meetrikaraamatus.

4) poeg Tõnis SUUR /Tönnis Suur/, sündis 28.11.1854 õhtul Kirstulaane talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 05.12.1854, vaderid: poiss Tõnis Põder, poiss Aadu Männik, perenaine Anna Põder. Leeritati Saardes 19.03.1872. 1910. a. läks üle Pärnusse arvatavasti Eliisabeti kogudusse, kuid tuli sealt hiljem tagasi Saarde kogudusse. Suri 75-aastaselt 26.05.1930 kell pool 7 hommikul Vana-Kariste vallas ja maeti 28.05.1930 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – vanadus.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 09.09.1873 tüdruk Eeva Seimann-iga /Ewa Seimann/ Voltveti mõisapiirkonnast. Eeva sündis 11.01.1846 keskpäeval Peetrimatsi talus Pati mõisapiirkonnas, isa sulane Jaak Seimann, ema Rõõt, sünd. Tisler. Ristiti Saarde kirikus 20.01.1846, vaderid: perenaine Eeva Siberk, perenaine Liisu Mõtus, poiss Hans Mõtus. Eeva suri 62-aastaselt 02.01.1909 kell kolmveerand 7 hommikul Voltveti vallas ja maeti 04.01.1909. Surmapõhjus – südame halvatus.

Lapsed:

a) poeg Jaan SUUR, sündis abieluvälise lapsena (enne vanemate laulatust) 15.06.1873 hommikul Saarmaoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister Hans Variku poolt 24.06.1873, vaderid: sulane Jaan Tui, sulane Markus Olde, tüdruk Kadri Pirs. Leeritati Saardes 27.10.1891. 1901. a. siirdus Pärnu Eliisabeti koguduse liikmeskonda, tagasi Saarde kogudusse tuli 1903. a. Oli Vanamõisa talu rentnik. Jaan suri 61-aastaselt 17.02.1935 Voltveti vallas. Kiriklikku matust ei toimunud liikmemaksu võla tõttu.

Laulatati Pärnu Eliisabeti kirikus adjunkt-pastori poolt 25.11.1901 teenijatüdruk Liisa Bernhardt-iga Pärnu eeslinnast /Vorstadt/. Jaan oli kihluse ajal tööline Pärnu eeslinnas. Liisa sündis kaksikuna 24.08.1882 kell 8 õhtul Supsi karjamõisas Suure-Kõpu mõisapiirkonnas /Groß-Köppo/ Viljandi kihelkonnas, isa sulane Mihkel Bernhardt, ema Liisu, sünd. Raamann. Ristiti kodus koolmeister Jüri Kalamäelti poolt 29.08.1882, vaderid: lesknaine Liisu Riisenberg, tüdruk Ann Viisol, poiss August Johanson. Kaksikõde sai nimeks Anna. Leeritati Saardes 08.05.1900. Samal aastal siirdus Pärnu Eliisabeti koguduse liikmeskonda.

Lapsed:

* poeg Johannes SUUR, sündis 14.07.1903 kell 1 päeval Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus kooliõpetaja Vaimu poolt 15.07.1903, vaderid: vallaline Johannes Bernhardt, vallaline Vassil Vessmann, tüdruk Leena Jakobson. Leeritati Saardes 31.10.1920.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 20.11.1927 Juuli Nurmberg-iga Kalita külast Pati vallast. Johannes elas kihluse ajal Pireti talus Voltveti vallas. Juuli sündis 16.09.1903 kell 1 hommikul Pati vallas asundustalus, isa Tõnis Nurmberg, ema Ann, sünd. Raamann. Ristiti kodus kooliõpetaja Jüri Permanni poolt 12.10.1903, vaderid: abielus Mari Tisler, tüdruk Ann Gerberson, vallaline Hans Gerberson. Leeritati Saardes 25.05.1922.

Teadaolev laps:

** tütar Ilse SUUR, sündis 14.12.1928 kell 1 päeval Nurmbergi talus Pati vallas ja ristiti kodus Otto Mõtsniku poolt 20.05.1929, vaderid: vallaline Marta Nurmberg, abielus Liisa Nugis, vallaline Johann Nurmberg.

* poeg Aleksander SUUR /Alexander Suur/, sündis 13.06.1905 kell 12 öösel Kilingi-Nõmmel ja ristiti kodus vöörmünder Andres Sepa poolt 25.06.1905, vaderid: vallaline Aleksander Ill, vallaline Hendrik Paltmann, tüdruk Mari Ets. Leeritati Saardes 02.12.1923.

* surnult sündinud poisslaps, sündis 12.11.1907 kell pool 10 õhtul Kilingi-Nõmmel. Maeti 17.11.1907.

* poeg Arnold SUUR, sündis 17.09.1909 kell 1 päeval Voltveti mõisas ja ristiti kodus kooliõpetaja J. Rillo poolt 18.10.1909, vaderid: vallaline Otto Laba, vallaline Jaak Ruukel, tüdruk Alviine Pedaja.

* tütar Hermiine Marie SUUR /Hermine Marie Suur/, sündis 16.12.1911 kell 8 õhtul Vanamõisa talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder K. Pikkori poolt 06.01.1912, vaderid: tüdruk Mari Jakobson, abielus Kadri Olde, abielus Märt Suur. Leeritati Saardes 24.05.1931.

Abielu Arnold Brivk-iga /Arnold Briwk/ registreeriti Voltveti vallas 28.05.1932, kiriklikult laulatati Saardes pastori poolt 13.08.1933. Kihluse ajal olid mõlemad põllutöölisteks Uue-Viira talus Jäärja vallas. Arnold sündis 12.07.1908 kell 11 ennelõunal Veske talus Kilingi vallas /Kurkund/, isa pobul Juhan Brivk, ema Liisu, sünd. Mihkelson. Ristiti kodus vöörmünder Andres Sepa poolt 10.08.1908, vaderid: vallaline sulane Gustav Talts, vallaline sulane Hans Lensment, tüdruk Juuli Mihkelson. Leeritati Saardes 05.07.1925. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 27.07.1935 määrati Arnoldile abikaasa ja lastega uueks perekonnanimeks PILVET.

Teadaolevad lapsed:

** poeg Leonhard Hillar BRIVK ⬄ PILVET /Leonhard Hillar Briwk/, sündis 25.12.1932 kell 2 hommikul Kiinioja talus Pati vallas ja ristiti kodus Jaan Grentsi poolt 01.01.1933, vaderid: abielus Juhan Suur, vallaline Oskar Lensment, vallaline Alma Põrr.

** tütar Aino Benita BRIVK ⬄ PILVET /Aino Benita Briwk/, sündis 30.05.1934 kell 7 hommikul Pireti talus Voltveti vallas ja ristiti kodus Joh. Mihkelsoni poolt 29.07.1934, vaderid: vallaline Johanna Brivk, vallaline Alice Näripä, vallaline Elmar Lensment. Ilmalikult registreeriti sünd Jäärja vallas.
** tütar Eve Helme PILVET /Ewe Helme Pilwet/, sündis 06.06.1936 kell 2.30 hommikul Uue-Viira talus Jäärja vallas ja ristiti Saarde kirikus õpetaja Torimi poolt 12.07.1936, vaderid: abielus Leida Miländer, vallaline Ella Lellep, vallaline Jaan Mägi. Ilmalikult registreeriti sünd Voltveti vallas.

** tütar Milvi Virve PILVET /Milwi Wirwe Pilwet/, sündis 25.01.1938 kell 16.00 Kalita talus Pati vallas ja ristiti kodus Joh. Mihkelsoni poolt 13.02.1938, vaderid: abielus Olinde Tari, vallaline Hilda Põliste, vallaline Martin Mägi. Ilmalikult registreeriti sünd Pati vallas.

* poeg Jaan SUUR, sündis 01.02.1915 kell 5 pärastlõunal Alva talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus vöörmünder K. Pikkori poolt 23.03.1915, vaderid: abielus Jaan Olde, kaupmees Juhan Sopp, tüdruk Leena Song. Lõpetas 6-klassilise kooli. Pidas sepa ametit. Arreteeriti 23.02.1945 Tihemetsa vallas Alliku külas ja mõisteti Vene NFSV kriminaalkoodeksi § 58-1a alusel vangi, vabanes 13.01.1947. Süüks pandi Saksa sõjaväes teenimist.
* poeg Elmar SUUR, sündis 23.08.1918 kell 1 päeval Voltveti vallas, ristimiskuupäeva ei ole meetrikasse kirja pandud, kuid vaderiteks olid: vallaline Hendrik Nikker, vallaline Jaan Nurmberg, vallaline Marie Gross. Suri üheaastaselt 15.01.1920 kell pool 2 päeval Voltveti vallas ja maeti 18.01.1920 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – krambid.

* tütar Elviine SUUR /Elwine Suur/, sündis 14.04.1921 kell 10 hommikul Pireti talus Voltveti vallas ja ristiti kirikus kohaliku õpetaja poolt 16.05.1921, vaderid: vallaline Juhan Nurmberg, vallaline Olga Holm, vallaline Siine Tisler. 1940. a. paiku läks Pärnu Eliisabeti koguduse I pihtkonna liikmeskonda, leeritati seal 12.05.1940.

b) poeg Märt SUUR, sündis 15.03.1875 hommikul Saarmaoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 23.03.1875, vaderid: sulane Märt Suur, sulane Peet Kask, tüdruk Mall Suur. Leeritati Saardes 22.11.1892. 1910-ndate lõpus viibis koos perega nähtavasti Venemaal, kust tuli lesestununa tagasi ja asus elama Pärnusse. Astus Pärnu Eliisabeti koguduse II pihtkonna liikmeskonda.

Laulatati 26.12.1902 Juula Jaanson-iga. Juula sündis 05.05.1881 kell 6 hommikul Pati mõisapiirkonnas, isa Jüri Jaanson, ema Ell, sünd. Rebane (mõlemad olid tulnud Saarde kihelkonda Tännassilma mõisapiirkonnast Viljandi kihelkonnast). Ristiti kodus Tõnis Silka poolt 14.05.1881, vaderid: abielus Jaan Leilop, abielunaine Anna Tihane, vallaline Kadri Tihane. Leeritati Saardes 21.02.1899. Suri 39-aastaselt 05.12.1920 Venemaal – selle kohta on Saarde pastorile informatsiooni andnud Jaan Jaanson, kes arvatavasti oli Juula vanem vend.

Teadaolevad lapsed:

* tütar Marta SUUR /Martha Suur/, sündis 18.04.1904 (01.05.1904 ukj.) kell pool 7 hommikul Mõisakülas Pati vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 17.05.1904, vaderid: abielus Kadri Tiidu, tüdruk Kadri Suur, vallaline Tõnis Ruukel. Leeris käis Pärnu Eliisabeti koguduses 1923. a. 1927. a. siirdus seoses abiellumisega Avinurme koguduse liikmeskonda. 1930. a. läks koos perega edasi Väike-Maarja kogudusse.

Laulatati 13.02.1927 Johannes Hiiemets-aga /Johannes Hiemets/. Johannes sündis 20.11.1904 (03.12.1904 ukj.) kell 10 õhtul Joaoru tööstuspiirkonnas /Joachmisthal/ Narvas, isa Eestimaa kubermangu Kuusalu kihelkonna Kolga valla /Kolk/ elanik Jakob Hiiemets, ema Anna, sünd. Moses. Ristiti Narva Aleksandri kirikus pastor Richar Julius von Pauckeri poolt 12.12.1904, vaderid: kooliõpetaja Richard Eichelmann, kaupmees Juhan Rätsnik, tüdruk Miina Moses. Johannese ema Anna oli pärit Arumäe mõisapiirkonnast /Samokraß/ Vaivara kihelkonnast. Johannese elulugu ei ole mõtetki siinkohal ümber jutustama hakata, selle kohta leidub Internetis piisavalt ülevaateid, näiteks SIIN … ja googeldamisega leiab neid veelgi.

Vao valla perekonnaseisuametniku otsusega 15.12.1939 muudeti Johannese nimi Juhan-iks, kuid seda nime ta ilmselt eriti ei kasutanudki ega ei ole ta selle nimega ka ajalukku jäädvustunud. Arreteeriti 24.06.1941 Virumaal Väike-Maarjas. Kirovi oblasti kohtu otsusega mõisteti Vene NFSV kriminaalkoodeksi § 58-10 lg 1 alusel (nõukogudevastane propaganda) 8 aastaks vangi ja 3 aastaks asumisele. Karistust kandis Gorki oblastis Semjonovski rajoonis Suhhobezvodnoje asulas. Suri seal 37-aastaselt 24.04.1942.

Lapsed:

** tütar Eva HIIEMETS, sündis 05.04.1928 kell 13.30 Avinurme kiriklas ja ristiti kodus lapse isa poolt 10.04.1928, vaderid: Palamuse koguduse õpetaja Arnold Kerem, stud. theol. Th. Varblane, Ella Kampus, Lilli Brackmann.

** tütar Tiiu HIIEMETS

** tütar Ruth HIIEMETS

** poeg Jaan HIIEMETS

* poeg Arnold SUUR, sündis 10.03.1906 kell pool 4 hommikul Pati vallas ja ristiti kodus talumees Jüri Pärmanni poolt 30.03.1906, vaderid: vallaline Kaarel Suur, vallaline Jaan Suur, vallaline Marie Karoline Jaakson. Suri pooleteistkuuselt 25.04.1906 kell 1 päeval Pati vallas ja maeti 27.04.1906. Surmapõhjus – krambid.

* poeg Edgar SUUR /Edkar Suur/, sündis 18.09.1907 kell 7 õhtul Pati vallas ja ristiti kodus talumees Jüri Pärmanni poolt 07.10.1907, vaderid: abielus põllutööline Juhan Suur, abielus põllutööline Jaan Jaanson, tüdruk Juuli Suur.

c) tütar Kadri SUUR /Kaddri Suur/, sündis 12.12.1880 kell 2 hommikul Saarmaoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 21.12.1880, vaderid: abielunaine Kadri Seimann, abielunaine Leenu Ruukel, vabadik Peeter Ruukel. Leeritati Saardes 29.03.1898.

Laulatati pastori poolt 23.05.1904 Jaan Olde-ga Voltveti vallast. Jaan sündis 24.06.1880 kell 4 pealelõunal Lülle talus Voltveti mõisapiirkonnas, isa Hendrik Olde, ema Anu, sünd. Kaasik. Ristiti kodus koolmeister J. Tomsoni poolt 13.07.1880, vaderid: vallaline Jaan Pell, vallaline Hendrik Voll, vallaline Liisu Laas. Leeritati Saardes 16.11.1897. Oli põllumees, pidas renditalu.

Lapsed:

* tütar Alma OLDE, sündis 11.09.1905 kell 5 pealelõunal Kärsus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 09.10.1905, vaderid: vallaline Tõnis Ruukel, tüdruk Liisa Olde, tüdruk Matilda Ruukel. Leeritati Saardes 10.05.1923.

Laulatati Kilingis apostlik-õigeusu preestri poolt õigeuskliku Aleksander Kalinin-ga.

* poeg Aleksander OLDE /Alexander Olde/, sündis 12.07.1907 kell 4 hommikul Kärsus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 12.08.1907, vaderid: vallaline Jaan Murik, vallaline Jaan Martinson, tüdruk Amalie Põder. Suri 2-kuuselt 21.09.1907 kell kolmveerand 9 hommikul Kärsus ja maeti 23.09.1907. Surmapõhjus – maohaigus.

* poeg Juhan OLDE, sündis 12.02.1909 kell kolmveerand 10 hommikul Kärsus Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 30.03.1909, vaderid: abielus Peeter Põder, vallaline Hendrik Kuivas, tüdruk Leena Kopp. Leeritati Tartus Peetri kirikus 18.05.1930.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 25.12.1932 õigeuskliku Alevtina Ruul-iga. Mõlemad olid kihluse ajal põllutöölised Kärsu asunduses. Alevtina sündis 13.12.1905 Laiksaare vallas /Laiksaar/, isa talumees Jakov Joannov Ruul, ema Maria, mõlemad õigeusklikud. Ristiti Häädemeeste õigeusu kirikus 27.12.1905, vaderid: Laiksaare valla talumees Joann Jakovlev Andreson, Jäärja valla talutüdruk Mall Matsova Pärnat.

Teadaolevad lapsed:

** tütar Leida OLDE, sündis 15.02.1934 kell 1 hommikul Kärsus Voltveti vallas ja ristiti kodus A. Kooli poolt 01.04.1934, vaderid: abielus Alma Kallinen, vallaline Alma Voll, vallaline August Olde.

** poeg Lembit OLDE, sündis 08.12.1938 kell 4 hommikul Pakusaadu talus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja Kreegi poolt 25.02.1939, vaderid: vallaline Juhan Voll, vallaline Eduard Põder, vallaline Ella Pärtelson.

* poeg August OLDE, sündis 20.12.1912 kell 2 päeval Kärsus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja Tohveri poolt 03.02.1913, vaderid: vallaline Juhan Olde, vallaline Mihkel Pärtelson, tüdruk Mari Lepik. Leeritati Saardes 08.11.1931.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 21.02.1937 põllutöölise Marie Elisabeth Leihner /Marie Elisabeth Leichner/ Tõlla talust Vana-Kariste vallast. Marie Elisabeth sündis vallaslapsena 15.10.1909 Ilikste talus Vana-Kariste vallas, ema Reet Emilie Elisabeth Leihner. Ristiti kodus peremees H. Masingu poolt 08.11.1909, vaderid: tööline Jaagup Veltmann, tööline Hans Leihner, tüdruk Mari Sarv, tüdruk Liisa Riivits. Leeritati Hallistes 27.05.1928.

Teadaolev laps:

** poeg Heiki OLDE, sündis 12.05.1939 kell 15.30 Tõlla talus Tihemetsa vallas ja ristiti Saarde kirikus praost Grünbergi poolt 27.08.1939, vaderid: vallaline Eduard Ojak, vallaline Karl Tamm, vallaline Ida Olde.

* tütar Ida Helene OLDE, sündis 21.10.1918 kell 10 õhtul Kärsus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja K. Otstaaveli poolt 15.12.1918, vaderid: vallaline Ida Jakobson, vallaline Helene Song, vallaline Juhan Song. Leeritati Saardes 18.05.1939.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 25.03.1940 metsamees August Arukask-iga /August Närska, August Nerska/ Kilingi-Nõmmelt. August elas kihluse ajal aadressil Pärnu t. 50, Ida Helene oli Pakusaadu talus põllutööliseks. August sündis 27.12.1914 kell 3 hommikul Mustametsa talus Leebiku vallas /Abenkat/ Helme kihelkonnas, isa talu rentnik Andres Närska, ema Eeva, sünd. Paul. Leeritati Helmes 01.03.1934. Läks elama Voltveti valda Saarde kihelkonda. Voltveti valla perekonnaseisuametniku otsusega 30.03.1938 määrati talle uueks perekonnanimeks ARUKASK.

* tütar Ella Marie OLDE, sündis 23.11.1920 kell 12 päeval Kärsus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja Kristjan Otstaaveli poolt 26.12.1920, vaderid: poissmees Oskar Virnhof, neiu Ella Suur, abielus Liisa Olde. 1938. a. läks Pärnu Eliisabeti koguduse I pihtkonda.

d) tütar Liisu SUUR /Liso Suur/, sündis 29.03.1882 kell 2 hommikul Saarmaoja talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus koolmeister G. Tamme poolt 11.04.1882, vaderid: perenaine Liisu Riis, vallaline Leena Pärnson, vallaline sulane Jüri Riis. Leeritati Saardes 21.02.1899.

Laulatati Saarde kirikus pastori poolt 11.11.1901 Peeter Põder-iga /Peter Pödder/ Vana-Kariste vallast. Peeter sündis 02.12.1882 kell 7 õhtul Hundimaa talus Vana-Kariste mõisapiirkonnas, isa sulane Kusta Põder, ema Mari, sünd. Vares. Ristiti koolmeister Hindriksoni poolt 12.12.1882, vaderid: soldatinaine Leena Liivak, poiss Peeter Intsar, poiss Jaan Mägi. Leeritati Hallistes 02.04.1900. Peetri noorem vend Märt abiellus Liisu onupoja tütre Ellaga (vt. ülalpool). Peetri ema Mari oli vanaonu Pärtli naise (vt. allpool) õde. Laste sünnikohtade järgi otsustades liikus Peeter koos perega päris palju ringi elades mõnda aega Voltveti vallas ja olles 1911. a. paiku vabrikutööline ka Pärnu eeslinnas.

Lapsed:

* poeg Johannes PÕDER /Johannes Pöder/, sündis 21.09.1904 kell 5 hommikul Kiisa talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja A. Tari? poolt 03.10.1904, vaderid: tööline Märt Põder, tööline Hans Saks, tüdruk Liisa Sutska. Leeritati Hallistes 09.04.1922. Elas sel ajal Türga talus Vana-Kariste vallas.

Laulatati Halliste kirikus pastori poolt 22.12.1929 Kõrvelaane talu põllutöölise Ida Marie Koik-iga Vana-Kariste vallast. Johannes oli kihluse ajal põllutööline Hundimaa talus. Ida Marie sündis 05.11.1908 kell 1 päeval Abja-Paluojal, isa Juhan Koik, ema Marie Karoline, sünd. Purtsak. Ristiti kodus majaomanik Laarmanni poolt 26.12.1908, vaderid: soldat Jaak Koik, tööline Hans Parut, tüdruk Ann Purtsak. Leeris käis arvatavasti Karksis 1926.

Teadaolev laps:

** tütar Maimu PÕDER /Maimo Pöder/, sündis 09.10.1930 Uue-Kariste vallas.

* poeg August PÕDER /August Pöder/, sündis 11.09.1909 kell kolmveerand 1 hommikul Voltveti vallas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 04.10.1909, vaderid: abielus Märt Suur, vallaline Jaan Lensment, tüdruk Amalie Marie Põder. Läks Kõpu kogudusse ja käis seal leeris 1928.

* tütar Salme PÕDER /Salme Pöder/, sündis 09.05.1911 kell pool 11 ennelõunal Pärnu eeslinna ja ristiti Pärnu Eliisabeti kirikus pastori poolt 05.06.1911, vaderid: abielunaine Julie Jakobson, tüdruk Anna Männik, tööline Jaak Jakobson. Leeritati Hallistes 19.05.1929. 1934. a. siirdus Kõpu kogudusse.

* tütar Alviine Johanna PÕDER /Alwine Johanna Pöder/, sündis 12.10.1913 kell pool 6 hommikul Voltveti mõisas ja ristiti kodus pastori poolt 24.11.1913, vaderid: vallaline Karl Song, tüdruk Alviine Johanna Pedaja, tüdruk Leena Kartau. Leeritati Hallistes 28.05.1933, elas sel ajal Pornuse vallas Hendrikumõisas. 1937. a. läks Jõhvi koguduse liikmeskonda.

* poeg Eduard PÕDER /Eduard Pöder/, sündis 31.01.1916 kell 6 õhtul Voltveti mõisas ja ristiti kodus kooliõpetaja Tehveri poolt 07.02.1916, vaderid: vallaline Märt Palits, vallaline Gustav Pedaja, abielus Marie Grahv.

* poeg Heinrich PÕDER /Heinrich Pöder/, sündis 18.08.1918 kell 10 õhtul Hundimaa talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus töölise Jaan Kõrtsi poolt 22.09.1918, vaderid: tööline Heinrich Paral, tööline Hans Sutska, tüdruk Leena Nurk.

* poeg Arnold PÕDER /Arnold Pöder/, sündis 15.04.1922 kell 7 õhtul Hundimaa talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus töölise J. Kõrtsi poolt 21.05.1922, vaderid: Jaan Kõrts, Johan Prantsus, Liisa Prantsus.

e) poeg Juhan SUUR, sündis 29.06.1885 kell 3 hommikul Kärsu mõisas ja ristiti kodus koolmeister Joh. Tamme poolt 14.07.01885, vaderid: sulase poeg Juhan Kull, vallaline Märt Arens, vallaline Kadri Lepik. Suri 7-kuuselt 19.02.1886 kell 6 õhtul Kärsu mõisas ja maeti 23.02.1886. Surmapõhjus – maokrambid /Magenkrämpfe/.

5) poeg Peeter SUUR /Peter Suur/, sündis 10.08.1858 hommikul Lülle talus Kärsu mõisapiirkonnas ja ristiti peremees Hendrik Ilvese poolt 17.08.1858, vaderid: poiss Peeter Vähk, poiss Märt Ruukel, vabadikunaine Anna Illi. Suri üheaastaselt 07.10.1859 öösel Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 11.10.1859. Surmapõhjus – vesitõbi /Wassersucht/.

Hendriku ja Eltsi lapsed:

6) poeg Hans SUUR, sündis 05.08.1860 keskpäeval Kärsu mõisas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 14.08.1860, vaderid: sulane Hans Parts, kubjas Hans Pikkor, perenaine Mari Tönner. Suri 7-nädalaselt 22.09.1860 hommikul Kärsu mõisas ja maeti 25.09.1860. Surmapõhjus – rinnapõletik /Brustentzündung/.

7) poeg Pärtel SUUR /Pertel Suur/, sündis 18.07.1861 keskpäeval Kärsu mõisas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 30.07.1861, vaderid: peremees Pärtel Tönner, poiss Andres Simson, sulase naine Miina Roosmann. Leeritati Saardes 19.11.1878. 1893. a. läks Halliste koguduse liikmeskonda. Suri 75-aastaselt 01.11.1936.

Laulatati Halliste pastoraadis pastori poolt 07.03.1893 tüdruku Mall Vares-ega /Mal Warres/ Koordimatsi talust Vana-Kariste mõisapiirkonnast. Pärtel teenis sel ajal Söödi talus Kaubi mõisapiirkonnas /Neu-Bornhusen/ Halliste kihelkonnas. Mall sündis 03.09.1859 kell 3 hommikul Sempre talus Vana-Kariste mõisapiirkonnas Halliste kihelkonnas, isa sulane Jaan Vares, ema Ann, sünd. Käige. Ristiti küster Karl Treffneri poolt 13.09.1859, vaderid: Rängle Villem Järvson, lesknaine Els Kangur, tüdruk Els Masing. Leeritati Hallistes 28.10.1878. Malli vanem õde Mari oli abielus Kusta Põder-iga ja ta oli Peeter Põder-i (abiellus Liisu Suur-ega) ja Märt Põder-i (abiellus Ella Suur-ega) ema.

Lapsed:

a) poeg Jaan SUUR, sündis 12.10.1893 kell 9 õhtul Koordimatsi talus Vana-Kariste mõisapiirkonnas ja ristiti kooliõpetaja Kikase poolt 13.11.1893, vaderid: peremees Jaan Nugis, vabadik Peeter Putnik, tüdruk Ann Reisenberg. 1913. a. läks Kõpu kogudusse, leeritati seal 24.03.1913. 1915. a. jäi teadmata kadunuks I Maailmasõjas, oli siis 22-aastane.

b) poeg Juhan SUUR, sündis 18.09.1896 kell 9 õhtul Saate talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 20.10.1896, vaderid: sulane Juhan Suur, sulane Juhan Tiit, abielus Kirsti Pikkor. Läks 1915. a. Kõpu kogudusse, leeritati seal 15.03.1915. Suri 35-aastaselt 16.05.1932 Kõrgeojal Vana-Kariste vallas ja maeti 18.05.1932 Halliste kalmistule.

c) poeg Hendrik SUUR, sündis 03.09.1901 kell 3 hommikul Saksamõisa karjamõisas Kaarli mõisapiirkonnas /Karlsberg/ Halliste kihelkonnas ja ristiti Halliste pastoraadis pastori poolt 07.10.1901, vaderid: tööline Hendrik Vikerberg, tööline Jaagup Rosmann, abielunaine Leena Osol. 1921. a. läks Kõpu koguduse liikmeskonda, leeritati seal 24.04.1921.

8) tütar Miina SUUR /Mina Suur/, sündis 18.04.1863 hommikul Saarde köstri majas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 28.04.1863, vaderid: sulase naine Miina Ruusmann, tüdruk Liisu Suur, sulane Mihkel Lepik. Suri üheaastaselt 08.07.1864 Saarde köstri majas ja maeti 09.07.1864. Surmapõhjus – õnnetusjuhtum (põles surnuks tuld võtnud hällis heinamaal – in einer Hülle auf dem Heuschlag, die vom Feuer ergriffen wurde, verbrannt).

9) poeg Aadu SUUR /Ado Suur/, sündis 13.11.1864 keskpäeval Saarde köstri majas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 22.11.1864, vaderid: sulane Aadu Ruusmann, poiss Märt Tohv, rätsepa naine Mari Kullison. Suri 3-aastaselt 20.08.1868 hommikul Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 22.08.1868. Surmapõhjus – düsenteeria /Ruhr/.

10) tütar Mari SUUR /Marri Suur/, sündis 18.09.1866 pealelõunal Undi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti köster Lementy poolt 25.09.1866, vaderid: tüdruk Mari Siitan, vabadiku naine Rõõt Pärn, poiss Hans Kask. Suri 3-kuuselt 06.01.1867 õhtul Undi talus ja maeti 08.01.1867. Surmapõhjus – krambid.

11) tütar Leena SUUR /Leno Suur/, sündis 26.05.1868 pealelõunal Toosi talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti Saarde kirikus pastori poolt 02.06.1868, vaderid: perenaine Leena Grahv, langenud tüdruk Rõõt Parts, poiss Jaak Leesment. Leeritati Saardes 30.03.1886. 1896. a. sündis Leenal vallastütar Juuli. Pärast lesestumist 1918. a. läks koos perega elama Laatre valda. Laatre valla perekonnaseisuametniku otsusega 18.07.1935 määrati Leenale koos poega Hansu, Märdi ja Ernstiga uueks perekonnanimeks LAIDVA.

Laulatati Saarde 03.10.1899 Adam Osol /Adam Ohsol/ Abja mõisapiirkonnast. Nii Adam kui ka Leena elasid kihluse ajal Abja mõisapiirkonnas. Adam sündis 20.12.1878 hommikul Ruhke talus Terneja mõisapiirkonnas /Torney/ Ruhja kihelkonnas, isa rentnik Tobia Osol, ema Eeve, sünd. Paehgel. Ristiti kodus vöörmündri poolt 07.01.1879, vaderid: peremees Adam Boschwechter, sulane Peter Ohsol, tüdruk Maddal Ohsol. Ilmselt elas pere põhiliselt siiski Uue-Kariste mõisale kuulunud ja Ruhja kihelkonnas asunud maadel. Leeris käis Ruhjas 1896. 1899. a. tuli Põhja-Ruhja kogudusest Saarde kogudusse. Adam suri 39-aastaselt 09.11.1918 kell 10 õhtul Voltveti vallas ja maeti 14.11.1918 Saarde kalmistule. Surmapõhjus – gripp /Grippe/ (oli arvatavasti üks paljudest nn. hispaania gripi ohvritest).

Leena vallaslaps:

a) tütar Juuli SUUR, sündis vallaslapsena 10.12.1896 kell 2 pealelõunal Soema talus Voltveti mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja Lutsu poolt 26.12.1896, vaderid: abielus Juuli Siitan, tüdruk Marie Rääts, vallaline Jaan Suur. Leeritati Saardes 03.04.1916. 1915. a. sündis Juulil vallaslaps, kes kohe pärast sündimist suri. 1923. a. läks Pärnu Eliisabeti koguduse liikmeskonda.

Vallaslaps:

* surnult sündinud poisslaps, sündis 11.04.1915 Purgi? talus Abja vallas ja maeti 21.04.1915 Saarde kalmistule.

Adami ja Leena lapsed:

b) poeg Hans OSOL ⬄ LAIDVA /Hendrik Osol, Hendrik Ohsol/, sündis 02.10.1900 kell 10 õhtul Kamarapera talus Abja mõisapiirkonnas ja ristiti kodus kooliõpetaja Meo poolt 05.11.1900, vaderid: peremees Hendrik Ratas, tööline Peeter Bauer, tüdruk Ann Tomson. Ristimiskandes on lapse nimeks pandud Hendrik, ent hilisemas personaalraamatus on kirjas nimi Hans. Tõenäoliselt viimane on õigem.

d) enne ristimist surnud tütarlaps, sündis 15.05.1902 kell 8 hommikul Täkumäe talus Voltveti vallas ja suri samal päeval kell 2 pealelõunal ning maeti 19.05.1902.

e) poeg Peeter OSOL ⬄ LAIDVA /Peter Osol/, sündis 04.04.1904 kell 7 hommikul Tammesaare talus Voltveti vallas ja ristiti kodus kooliõpetaja H. Kopvillemi poolt 11.04.1904, vaderid: abielus Hans Paur, abielus Peeter Ruukel, tüdruk Ann Ruukel. Laatre valla perekonnaseisuametniku otsusega 14.06.1935 määrati Peetrile uueks perekonnanimeks LAIDVA. 1937. a. läks Halliste koguduse liikmeskonda.

f) poeg Märt OSOL ⬄ LAIDVA, sündis 18.05.1906 kell 4 pealelõunal Ratta talus Abja vallas ja ristiti Saarde kirikus köster H. Kikase pootl 11.06.1906, vaderid: abielus sulane Märt Ratas, abielus sulane Hendrik Kull, tüdruk Juuli Tambur.

g) poeg Jaan OSOL ⬄ LAIDVA, sündis 30.09.1908 kell 10 õhtul Miitsaare talus Voltveti vallas ja ristiti kodus vöörmünder Karl Pikkori poolt 26.10.1908, vaderid: vallaline Jaan Julius Rõigas, abielus Mihkel Hansson, abielus Mari Hansson. Leeritati 01.12.1929 Pärnu Eliisabeti II pihtkonnas. 1935. a. alguses oli Häädemeeste koguduse liige. Laatre valla perekonnaseisuametniku otsusega 14.06.1935 määrati talle uueks perekonnanimeks LAIDVA.

h) poeg Ernst OSOL ⬄ LAIDVA /Ernst Ohsul/, sündis 13.06.1911 kell 8 õhtul Kiisa talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus peremees J. Volti poolt 03.07.1911, vaderid: tööline Hendrik Hermann, tööline Pärtel Suur, tüdruk Linda Emilie Tambur.

II põlvkond

2. Jaan SUUR /karjane Jaan, Viehkerl Jahn, Jahn Suur/, sündis umbes 31.05.1778 Arakste mõisapiirkonnas /Arras/ Ruhja kihelkonnas, isa Hendrik – vt. nr. 4, ema Katrin – vt. nr. 5. 1782. a. revisjoni ajal elas koos vanematega Arakste mõisapiirkonnas Ansche/Angsche talus (Vene verstakaardi järgi asus see talu Laatre-Ruhja tee ääres praeguse Läti territooriumil üsna vahetult praeguse riigipiiri lähedal). Jaani isa oli selles talus sulaseks. 1795. a. revisjoni ajaks oli Jaan läinud sulaseks sama mõisa Duhze tallu. Arakste mõisa 1811. a. revisjonist saab teada, et Jaan on 1799. a. viidud Voltveti mõisa ja on nüüd kirjas mõisarahva all /versetzt nach meinem Gute Tignitz im Pernauschen Kreise 1799 unter den Hofsleuten/. Sel ajal toodi päris päris mitu talupoega Arakstest Voltveti alla – vahepeal oli Arakste mõis läinud Voltveti mõisa omaniku Bernhard Heinrich von Strycki kätte. Voltveti mõisa 1816. a. revisjonilehtedest leiabki mõisa karjase Jaani koos perega mõisarahva seast. 1826. a. perekonnanimede panemisel sai Jaan perekonnanimeks SUUR. Selleks ajaks oli ta mõisast lahkunud ja elas Tammesaare talus. 1834. a. elas Vasu talu saunas. Jaan suri umbes 63-aastaselt 26.05.1842 Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 29.03.1842. Surmapõhjus – rinnahaigus /Brustkrankheit/.

Oli kaks korda abielus. Esimest korda laulatati Saardes 08.01.1811 Voltveti mõisa karjanaise, müürsepp Gustav lese Ann-iga. Kuu aega pärast laulatust sündis juba esimene laps. Pärast Anni surma laulatati Jaan teistkordselt Saarde kirikus pastor M. Kauzmanni poolt 24.09.1839 langenud tüdruku Ann Näär-iga Vasu talust. Jaan oli sel ajal Laukasaadu talus vabadik. Ann sündis 12.03.1808 Lülle talus Kärsu mõisapiirkonnas, isa Lülle Juhani sulane Jaak, ema Leenu. Ristiti 15.03.1808, vaderid: peremees Matsi Kaarli naine Ann, Volli Jaagupi tütar Made, peremees Lülle Juhan. 1832. a. sündis Annil vallastütar Eeva Näär. Pärast lesestumist sündis Annil veel üks vallaslaps – tütar Noora Suur. Ann suri 72-aastaselt 22.01.1881 kell 10 ennelõunal Langsaaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 25.01.1881. Surmapõhjus – vanadusnõrkus /Altersschwäche/.

3. Ann SUUR /Voltveti mõisa karjanaine Ann, Hofs Viehwb. Ann/, päritolu teadmata, sündis umbes 1780. Ann oli teadaolevalt vähemalt kaks korda abielus. Esimene teadaolev abikaasa oli Voltveti müürsepp Gustav, kes nagu Jaangi oli Voltveti mõisa toodud Arakste mõisapiirkonnast Ruhja kihelkonnast. Saarde koguduse personaalraamatu järgi elas Gustav koos Anniga Suitsumatsi talus, elu lõpus aga Räägu Hansu talus. Gustav suri 04.02.1804 Räägu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 06.02.1804. Surmapõhjus – rinnahaigus ja külmetus /Brustkrankheit und Erkältung/. Annist sai Voltveti mõisa karjanaine. Anni päritolu on ebaselge, ent tõenäoliselt ei olnud ta pärit Saarde kihelkonnast, pigem oli ta koos Gustaviga tulnud Voltveti mõisapiirkonda Ruhja kihelkonnast. Ann suri umbes 59-aastaselt 01.06.1839 ennelõunal Laukasaadu talus Voltveti mõisapiirkonnas ja maeti 04.06.1839. Surmapõhjus – rinnahaigus /Brustübel/.

Anni ja Gustavi teadaolev laps:
1) tütar Liisu SUUR – sai 1826. a. perekonnanime koos kasuisa Jaani perega, abillus Tohver Juhanson-iga.

Jaani ja Anni lapsed:
2) tütar Elts SUUR – abiellus Tõnis Männik-uga, tütar Leenu Männik abiellus Märt Ruukel-iga.
3) tütar Ann SUUR
4) tütar Maret SUUR
5) poeg Hendrik SUUR – vt. nr. 1

Jaani ja Anni (teine abikaasa) laps:
6) tütar Liisu SUUR

III põlvkond

4. Hendrik /Ansche Hendrick, Indrik/, päritolu teadmata, sündis umbes 1755. 1782., 1795. ja 1811. a. revisjonide ajal oli sulane Ansche/Angsche talus Arakste mõisapiirkonnas. Suri umbes 70-aastaselt enne 1826. a.. Surmakuupäev võib olla 11.12.1825 – Ruhja koguduse personaalraamatus on Angsche talus kirjas üks leskmees Indrik, kelle juurde on see kuupäev kirja pandud.

Oli abielus Katrin-iga.

5. Katrin /Kattrine/, sündis umbes 1759, isa Jehz – vt. nr. 6. Tõenäoliselt suri umbes 55-aastaselt enne 1815.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Jaan SUUR – vt. nr. 2
2) poeg Toom
3) poeg Martin DALLIT – arvatavasti sai 1826. a. perekonnanimeks DALLIT

IV põlvkond

6. Jehz, tema kohta ei ole olemas mingeid andmeid peale mainimise Arakste mõisa 1782. a. revisjonis Katrini isanimena.

Teadaolev laps:
1) tütar Katrin – vt. nr. 5

Üks vastus postitusele “Hendrik Suur”

 1. Vello Suur kirjutas:

  poeg Jaan SUUR, sündis 01.02.1915 kell 5 pärastlõunal Alva talus Vana-Kariste vallas ja ristiti kodus vöörmünder K. Pikkori poolt 23.03.1915.
  Isa-Jaan Suur 1915
  Ema-Lilli (Kepi)Suur 1917 Mina- Vello Suur 27.08 1949 a.

Kirjuta vastus